Fakty i mity wokół systemu kaucyjnego

Artykuł

Fakty i mity wokół systemu kaucyjnego

Sustainability Insights 2/2019

Parlament Europejski przegłosował dyrektywę, która zakazuje wykorzystywania niektórych plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku, a także wprowadza istotne zmiany w systemie rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Polscy przedsiębiorcy mają niewiele czasu na dostosowanie się do nowych przepisów. Podczas, gdy Unia Europejska stawia coraz bardziej restrykcyjne wymogi, w wielu krajach i środowiskach nadal toczą się dyskusje na temat zasadności wprowadzania, jak również kształtu ewentualnego systemu kaucyjnego. Zawarte w unijnych dokumentach ambitne cele ograniczające stosowanie plastiku prawdopodobnie nie będą możliwe bez jego wprowadzenia.

Ale czy to jedyne, najlepsze i wystarczające rozwiązanie?

W najnowszym numerze newslettera Sustainability Insights:

Fakty i mity wokół systemu kaucyjnego

Zachęcamy do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją, w której przyglądamy się mitom i faktom związanych z systemem kaucyjnym. Planowana w nowych regulacjach konieczność zebrania 90 proc. wprowadzonych na rynek butelek sprawia, że system kaucyjny może okazać się koniecznym rozwiązaniem, ale nie należy go jednak traktować jako rozwiązania problemu zbiórki i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych, a raczej jako sposób na wzrost poziomu recyklingu wybranych frakcji. Osiągnięcie ambitnych celów wyznaczonych przez nowe regulacje nie będzie możliwe bez efektywnego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, którego system kaucyjny może być dobrym uzupełnieniem.

>Dowiedz się więcej<
 

Webcast: Co dla Twojej firmy oznaczają nowe regulacje UE dotyczące tworzyw sztucznych? Aspekty biznesowe i prawne

A już jutro bezpłatny webcast w szczegółach omawiający jakie wymagania stawiają nowe regulacje UE dotyczące tworzyw sztucznych i gospodarki o obiegu zamkniętym i jakie działania podejmują już niektóre firmy w odpowiedzi na nie. A także jak Twoja firma może wykorzystać te zmiany do budowania i wzmacniania swojej pozycji na rynku.

16 kwietnia, 10-11:00

>Zarejestruj się, zapraszamy!<
 

GO(Z)spodarna chemia

Polski sektor chemiczny ma ogromny potencjał, ale ze względu na specyfikę branży, zwiększenie konkurencyjności jest możliwe tylko dzięki innowacjom. Gospodarka o obiegu zamkniętym może w znacznym stopniu wpływać na kształt i perspektywy rozwoju branży oraz stymulować aktywność przedsiębiorstw, przynosząc poprawę pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych.

Jednym z obszarów, w których branża chemiczna może zostać niewątpliwym liderem jest obszar dot. surowców krytycznych oraz procesów ich odzysku. Surowce krytyczne to surowce deficytowe, trudnodostępne, narażone na ryzyko przerwania płynności dostaw, których możliwości zastąpienia są niewielkie, a ich deficyt może nieść poważne konsekwencje ekonomiczne.

Więcej o tym jak polski sektor chemiczny może skorzystać na gospodarce o obiegu zamkniętym w artykule Dominiki Pacy dla magazynu Chemia Przemysłowa.
 

Raport “Health and Wellness Progress”

Rośnie liczba konsumentów, którzy, kierując się dobrem swoim i środowiska, wybierają zdrowszy styl życia. Tym większego znaczenia nabiera The Consumer Goods Forum – organizacja promująca działania prozdrowotne. Jak wynika z 5. edycji raportu „Health & Wellness Progress Report”, przygotowanego przez CGF we współpracy z Deloitte, od 2015 r. najwięksi na świecie producenci żywności poprawili formułę ponad 320 tys. produktów. Zmiany są konieczne, bo jak ostrzega CGF należy się spodziewać nawet 50 proc. wzrostu zachorowalności na cukrzycę do 2045 roku.

>Dowiedz się więcej<
 

Biznes odpowiedzialny w Polsce 2019

Uwzględnianie aspektów społecznych, środowiskowych i z zakresu ładu korporacyjnego w ramach systemu zarządzania ryzykiem może usprawnić organizację, a także wspierać decyzje w zakresie efektywnego wykorzystywania zasobów. Istnieje coraz więcej dowodów wskazujących na to, że czynniki ESG mają wpływ na zwrot finansowy i stanowią okazję do osiągnięcia długofalowego wzrostu wartości firmy.

Więcej o tym w najnowszej edycji dodatku tematycznego „Rzeczpospolitej” oraz „Parkietu” - „Biznes odpowiedzialny w Polsce”, w którego współtworzenie zaangażowani byli nasi eksperci i ekspertki. Na stronie internetowej dostępne są relacje z cyklu debat, które odbyły się w ramach projektu:

a także artykuły ekspertów, w tym:

Diversity and Inclusion Rating

Jak określić poziom zaawansowania firmy w procesie budowania włączającej organizacji otwartej na różnorodność pracowniczek i pracowników? Jak zademonstrować rynkowi zaangażowanie firmy na rzecz upowszechniania różnorodności?

Wraz z zespołem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce, zapraszamy do I edycji Diversity & Inclusion Rating!

Diversity&Inclusion Rating pozwala na obiektywną i przejrzystą ocenę zarządzania różnorodnością w organizacji. Pracodawca może ją wykorzystać m.in. do wyznaczenia mierzalnych celów i budowy planów działań. Poddanie się ocenie pozwala lepiej zdefiniować szanse i ryzyka związane z zarządzaniem różnorodnością oraz obszary do  rozwoju w procesie budowania włączającej organizacji, otwartej na różnorodne pracowniczki i pracowników.

>Dowiedz się więcej<

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.