Jak przygotować organizację do wdrożenia raportowania ESG

Artykuł

Jak przygotować organizację do wdrożenia raportowania ESG

Sustainability Insights (1/2022)

18 stycznia 2022 r. opublikowano pierwsze projekty Standardów Raportowania Zagadnień Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards), jako uzupełnienie dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Nowymi obowiązkami raportowania przez firmy szeregu zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem w ramach CSRD zostanie objętych od 2024 roku około 49 000 spółek w UE, w tym aż 3 000 dużych spółek w Polsce, w tym również firmy spoza giełdy. Oceniamy, że na razie przygotowanych do tej zmiany jest jedynie ok. 10% z nich. Oznacza to, że przygotowania trzeba zacząć już teraz. Regulacje stopniowo zaczynają obowiązywać już od cyklu raportowania za 2021 rok, a ich pełne wdrożenie nastąpi w cyklu raportowym za 2023 rok. W praktyce pozostanie zatem jedynie 1,5 roku na zaprojektowanie i wdrożenie procesu raportowania ESG, wyznaczenie odpowiedzialnych struktur, ich przeszkolenie, a także implementację brakujących procesów zarządczych w obszarze ESG. Więcej o tym, co jest do zrobienia w najbliższym czasie i jak można się przygotować w dalszej części newslettera.

A jeszcze w newsletterze:

Dekarbonizacja jako odpowiedź na wyzwania klimatyczne. Perspektywa przedsiębiorstw z sektora Oil&Gas

Zadanie wypracowania właściwej reakcji na wyzwania związane ze zmianami klimatu stoi przed wszystkimi branżami, ale branża Oil & Gas uznawana jest za szczególnie predysponowaną do przejęcia wiodącej roli w procesie transformacji światowego systemu energetycznego. Więcej o wyzwaniach i perspektywach w artykule.

Dowiedz się więcej

ESG transformuje ubezpieczenia również w Polsce

Rozmowa z udziałem Ireny Picholi i Doroty Macieji z PZU o oddziaływaniu branży ubezpieczeniowej na otoczenie, środowisko i społeczeństwo. O umożliwianiu rozwoju gospodarczego z jednej strony, a z drugiej troszczeniu się o to wszystko, na co branża oddziałuje, czyli środowisko naturalne, ale też człowieka, któremu umożliwia rozwój i dostarcza produkty oraz usługi.

Dowiedz się więcej

Posłuchaj nagrania

Branża odzieżowa i zrównoważony rozwój

Od kilku lat tak wiele mówi się o społecznym i środowiskowym wpływie branży odzieżowej i należałoby oczekiwać, że sektor ten wykorzysta swoją kreatywność i zacznie odpowiadać na wyzwania odważnie i kompleksowo. Czas na spontaniczne inicjatywy ekologiczne minął i teraz konieczna jest weryfikacja sposobu generowania zysku i budowa odpowiednich strategii równoważenia działalności. Więcej w komentarzu Marty Karwackiej

Dowiedz się więcej

Wyzwania związane z czynnikami ESG dla branży budowlanej

Zmiany klimatu będą oddziaływać w sposób szczególny na sektor budowalny, który cechuje wysoka emisyjność, jak i wysoki stopień wrażliwości na ryzyka klimatyczne. Jak wynika z raportu Deloitte „Polskie spółki budowlane 2021 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży” tylko 10 proc. firm zna szczegółowe wytyczne dotyczące obowiązków spółek wynikających ze zmieniającego się rozporządzenia Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego finansowania.

Zobacz więcej

Jak standardy ESG wpływają na biznes, rynki i regulacje

Kryzys związany ze zmianami klimatu oraz konieczność zapewnienia przejrzystości działań w tym zakresie przyspieszyły wprowadzenie globalnych wytycznych, dotyczących raportowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz regulacji w zakresie ujawniania danych ESG. Zarządy oraz kadra kierownicza powinni już dziś podjąć działania z myślą o odkrywaniu nowych możliwości tworzenia wartości.

Dowiedz się więcej

Webinary

Dekarbonizacja przedsiębiorstw zgodnie z metodologią Science Based Targets
Jak rozpocząć i zdefiniować cele?

Nagranie spotkania (26 stycznia 2022 r.)

Obejrzyj nagranie

W lutym zapraszamy na kolejny webinar z cyklu „Klimat na zmiany w biznesie” skierowany do samorządów, pod tytułem: „Cele środowiskowe i recyklingowe dla samorządów w zakresie odpadów komunalnych”.  Już niebawem samorządy staną przed wyzwaniem rozliczenia osiągniętych poziomów recyklingu, pokażą czy system gospodarki odpadami w gminie działał efektywnie w poprzednim roku. Trudnością może okazać się wyliczenie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, który może okazać się kluczowy w ocenie całej struktury gminnej.

Więcej szczegółów i rejestracja

Weź udział w globalnym webinarze z udziałem ekspertów Deloitte i zaproszonych prelegentów z branży, by zgłębić temat dekarbonizacji, koncentrując się na przejściu do zeremisyjności. Jego tematem będzie: „Net-zero transition challenges for financial institutions”. Podczas spotkania porozmawiamy o wyzwaniach i o tym jak branża usług finansowych może zwiększyć wiarygodność i skuteczność działań w tym obszarze.

Więcej szczegółów i rejestracja

Projekt standardów do dyrektywy CSRD

Nowymi obowiązkami zostanie objętych od 2024 roku około 49 000 spółek w UE, w tym aż 3 000 dużych spółek w Polsce (liczbę małych i średnich spółek giełdowych szacuje się na 180). W tym również firmy spoza giełdy. Oceniamy, że na razie przygotowanych do tej zmiany jest jedynie ok. 10% z nich. Standardy dotyczą raportowania przez firmy szeregu zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Dowiedz się więcej

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.