Novinky

O programe

O čom je program Best Managed Companies?

Best Managed Companies je uznávaný globálny program, ktorý podporuje rozvoj a oceňuje kvalitu a úspech popredných súkromne vlastnených a riadených spoločností.

O programe

Program Best Managed Companies podporuje rozvoj podnikania a zároveň oceňuje popredné súkromne vlastnené a riadené spoločnosti na domácom trhu. Jeho cieľom je vytvoriť globálnu platformu podporujúcu medzinárodnú spoluprácu a zdieľanie skúseností popredných privátnych firiem. Program oceňuje celkový úspech a kvalitu spoločností vrátane ich vrcholového vedenia a ponúka odbornú podporu s cieľom zabezpečiť úspech firiem aj v budúcnosti.

Program je založený na osvedčenej globálnej metodike Deloitte, ktorá hodnotí kvalitu riadenia firmy a vedenia v týchto oblastiach: strategické smerovanie, produktivita a inovácie, firemná kultúra, ako aj štruktúra riadenia a finančné výsledky. Titul „Best Managed Company“ môže spoločnosť získať opakovane, t. j. aj niekoľko rokov za sebou.

Program bol založený v roku 1993 v Kanade a odvtedy predstavuje najvýznamnejšie podnikateľské ocenenie svojho druhu. Ocenenie „Best Managed“ sa v súčasnosti udeľuje vo viac ako 45 krajinách sveta, okrem Kanady aj spoločnostiam na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku,  Belgicku, Holandsku, Írsku, Taliansku, Švédsku, Dánsku, Nórsku, Turecku, USA, Čile, Mexiku, Singapure, Indonézii, Malajzii, Austrálii,  Číne a ďalších krajinách. Program sa ďalej rozšíril aj do ďalších krajín, napr. Francúzska, Maďarska, Grécka, Rumunska či Japonska.

Do programu Best Managed Companies sa môžu prihlásiť aj firmy zo Slovenska. Podmienky účasti sú dostupné TU.

V čom je program Best Managed Companies jedinečný?

  • Zameriava sa na slovenské súkromne vlastnené a riadené spoločnosti.
  • Oceňuje celkové obchodné výsledky a udržateľný rast spoločnosti.
  • Oceňuje úsilie celej organizácie a jej vedenia.
  • Meria viac než len finančnú výkonnosť.
  • Ukazuje firmám najlepšie praktické postupy (tzv. best practices), ku ktorým majú spoločnosti prístup počas prípravy prihlášky.
  • Spoločnosti sa stávajú súčasťou globálnej komunity Best Managed Companies.
Bolo to užitočné?