Novinky

Pravidlá programu

Prihlásiť sa môžu všetky spoločnosti, ktoré splnia kritériá spôsobilosti

Best Managed Companies je globálny program, ktorý podporuje rozvoj a úspech popredných súkromných spoločností a ich manažérskych tímov a zároveň oceňuje aj ich kvalitu.

  1. Do programu Slovakia Best Managed Companies sa môžu prihlásiť všetky spoločnosti, ktoré splnia kritériá spôsobilosti.
  2. Spoločnosť musí v 1. fáze (v stanovenom období) vyplniť online registračný formulár. Podávanie prihlášok do 1. fázy je už otvorené.
  3. Prihlásená spoločnosť musí potvrdiť, že informácie uvedené v prihláške sú pravdivé a že získala všetky potrebné povolenia vrátane súhlasov, aby mohla s týmito informáciami nakladať v súlade s Pravidlami a podmienkami  programu Slovakia Best Managed Companies.
  4. Spoločnosti, ktoré úspešne absolvujú 1. fázu, budeme o ich úspechu informovať a pozveme ich na začatie 2. fázy, ktorá bude zahŕňať workshopy, stretnutia a PR aktivity, pričom ich súčasťou môžu byť aj rozhovory pre médiá.
  5. Podávanie prihlášok do 2. fázy bude otvorené do 30. júna 2023.
  6. Spoločnosti, ktoré získajú ocenenie Slovakia Best Managed Companies, bude vyberať nezávislá odborná porota zložená zo senior zástupcov popredných inštitúcií v súlade s pravidlami globálneho programu Best Managed Companies. Bude sa hodnotiť kvalita riadenia firmy a postupy v týchto oblastiach: stratégia, produktivita a inovácie, firemná kultúra, ako aj riadenie a finančné výsledky. Porota si vyhradzuje právo vyradiť prihlášku v ktorejkoľvek fáze programu.
  7. Rozhodnutie poroty zaradiť firmu medzi Slovakia Best Managed Companies je založené výhradne na informáciách, ktoré uchádzač poskytol v prihláške. Za poskytnuté informácie je zodpovedný uchádzač. Rozhodnutie poroty nie je možné za žiadnych okolností interpretovať ako odborné overenie alebo posudok (na základe nevyhnutných audítorských postupov). Proti rozhodnutiu poroty v súvislosti s udelením ocenenia v rámci programu Slovakia Best Managed Companies, resp. v súvislosti s výberom ocenených spoločností, nie je možné sa odvolať.
  8. Slávnostné vyhlásenie výsledkov Slovakia Best Managed Companies sa uskutoční počas galavečera v októbri 2023 v Bratislave.  
  9. Uchádzači súhlasia s tým, že Deloitte môže na webovej stránke deloitte.com oznámiť informácie o udelení ocenenia Slovakia Best Managed Companies danej spoločnosti a uviesť odkaz na jej webovú stránku.
  10. Program Slovakia Best Managed Companies rešpektuje súkromie uchádzačov a dôvernosť osobných údajov nimi špecifikovaných kontaktných osôb a má v tejto súvislosti zavedené zodpovedajúce bezpečnostné procesy. Kontaktné osoby môžu kedykoľvek preskúmať, aktualizovať a opraviť svoje kontaktné údaje a požiadať o odstránenie zo zoznamu emailových adries.  

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania vami poskytnutých údajov nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle +421 905 265 336, príp. prostredníctvom emailu na adrese mailto:deloittesk@deloitteCE.com

Bolo to užitočné?