Deloitte Private

Послуги

Послуги приватним клієнтам

Консультування приватних підприємств та їхніх власників

Власники приватних компаній та великі корпорації мають різні підходи до бізнесу. Власники є засновниками бізнесу і особисто (а часто разом із членами своїх сімей) зацікавлені у процвітанні компанії.

Консультаційні послуги з питань податку на прибуток і сприяння у дотриманні вимог чинного законодавства

Поточні законодавчі та нормативні зміни, одночасно з посиленням уваги податкових служб до осіб з високим приватним капіталом, створюють вимогливе середовище для приватних компаній та їхніх власників, що прагнуть зрозуміти власні податкові зобов'язання і ризики. Компанія «Делойт» має великий досвід у вирішенні складних взаємовідносин в середині приватних груп компаній, їхніми власниками, сімейними офісами та працівниками таких компаній. Компанія «Делойт» допомагає приватним компаніям та їхнім власникам оцінити потенційні податкові наслідки прийняття рішень щодо приватного капіталу і активів, враховуючи податкові, комерційні та особисті цілі. Компанія «Делойт» надає консультації щодо змін у податковому та економічному середовищі, а також допомагає у вирішенні спорів з податковими органами.

Податкове планування для приватних осіб і їхніх сімей

Приватні особи і сім'ї, що володіють істотними активами, часто стикаються з проблемою вирішення складних питань, пов'язаних із захистом і збільшенням власних статків. Компанія «Делойт» має досвід у вирішенні багатьох аспектів податкового управління приватним капіталом для власників приватних компаній і членів їхніх родин. Наші фахівці допомагають приватним підприємцям у вивченні питань щодо збереження і передачі матеріальних цінностей для майбутніх поколінь. Фахівці компанії «Делойт» у сфері податку на передачу майна у спадок тісно співпрацюють з іншими професійними консультантами приватного клієнта для вирішення складних питань, пов'язаних з нерухомістю, даруванням, успадкуванням, довірчим управлінням і благодійною діяльністю, а також для розробки і впровадження схеми розподілу успадкованого майна, враховуючи потреби клієнтів.

Планування податку на власні доходи артистів і спортсменів

Сьогодні артисти і спортсмени багато подорожують та отримують свої доходи з різних джерел і діяльності. Ця категорія також підпадає під певні міжнародні правила оподаткування, які дозволяють країні, на території якої працюють артисти чи спортсмени, обкладати податком їхні доходи. Правила розрізняються залежно від того, чи є фізична особа публічним діячем, чи ні. Іноді глобальна мобільність може приводити до зміни статусу податкового резидента таких осіб навіть без їхнього усвідомлення цього факту. Окрім цього, артистам і спортсменам доводиться вирішувати і ті податкові питання, з якими стикаються пересічні громадяни: купівля або продаж майна, ведення власного бізнесу, дарування, спадкоємство тощо. Фахівці компанії «Делойт» в Україні можуть надати професійну допомогу у сфері податкових і юридичних консультацій, щоб артисти і спортсмени могли цілком зосередитися на діяльності у сфері культури і спорту, а не на вирішенні питань, пов’язаних з оподаткуванням.

Консультаційні послуги з питань міжнародного оподаткування доходів і майна та передачі майна у спадок

Підвищена мобільність приватних осіб і сімей, що володіють великим приватним капіталом, збіглася у часі з поширенням глобально інтегрованої економіки, для якої притаманне збільшення обсягів транснаціональної торгівлі та інвестицій. Це призвело до виникнення більш складних глобальних податкових питань. Фахівці компанії «Делойт» тісно співпрацюють з клієнтами для вирішення питань з податкового резидентства і місця проживання, а також для оцінки податкових аспектів міжнародних інвестиційних можливостей. Ми надаємо консультації з питань оподаткування і нерухомості в межах кількох юрисдикцій, враховуючи мобільність членів родини, управління приватним капіталом та його збереження, специфіку здійснення інвестицій у певних країнах і типи активів, а також податкові наслідки для комерційної діяльності членів родини.

Послуги у сфері оподаткування витворів мистецтва і діяльності, пов’язаної з ними

Мистецтво можна розглядати як засіб збереження багатства, шедевр, яким можна насолоджуватися, сімейну реліквію, бізнес, частину майна трасту або спадку, інвестицію або подарунок закладу культури. Незважаючи на широке розуміння визначення мистецтва, податкові проблеми є дуже актуальними і стосуються усіх причетних до світу мистецтва, чи це колекціонери витворів мистецтва й митці, чи фінансово зацікавлені сторони.

Компанія «Делойт» в Україні і глобальна мережа спеціалістів пропонує широкий спектр послуг у сфері витворів мистецтва для задоволення потреб клієнтів у всьому світі, зокрема:

  • податкове планування процедури дарування і передача майна у спадок для колекціонерів, сімейних офісів, менеджерів з управління приватними активами і консультантів у сфері витворів мистецтва;
  • права інтелектуальної власності для діячів мистецтва і спадкоємців;
  • корпоративне оподаткування фізичних і онлайн-компаній, що провадять свою діяльність у сфері витворів мистецтва;
  • планування у сфері благодійної діяльності для колекціонерів, сімейних офісів, менеджерів з управління приватними активами і консультантів у сфері витворів мистецтва;
  • аспекти імпорту та експорту витворів мистецтва для зацікавлених осіб.

Спираючись на досвід групи компанії «Делойт» з надання послуг у сфері витворів мистецтва і пов’язаної з цим діяльності, наші фахівці працюють над розробкою індивідуальних рішень податкового структурування володіння витворами мистецтва. Колекція витворів мистецтва часто складає значну частину приватного капіталу родини, набувши ознак ключового аспекту під час фінансового планування і планування спадкування.

Витвори мистецтва – це актив, який дедалі частіше стає частиною самовизначення родини, а також інвестиційною можливістю, що забезпечує одержання інвестиційних доходів і диверсифікацію. Нещодавні події свідчать про існування значних можливостей інтеграції мистецтва в процес управління приватним капіталом як засобу для збереження і збільшення статків приватних осіб. Зі збільшенням популярності витворів мистецтва як окремого класу активів упродовж останніх кількох років компанія «Делойт» в світі надає широкий спектр послуг у сфері оподаткування витворів мистецтва і діяльності, пов’язаної з ними. Серед наших клієнтів – приватні і корпоративні колекціонери, культурно-мистецькі заклади, фонди, банки, компанії з управління активами, сімейні офіси тощо.

Наша пропозиція – «Витвори мистецтва, що працюють на вашу користь: індивідуальний підхід»

Правила митного оформлення і порядок стягнення ПДВ щодо витворів мистецтва є занадто складними для того, щоб запропонувати єдине універсальне рішення.

Залежно від безлічі аспектів – специфіки продавця, покупця, посередника, самого витвору мистецтва, фізичного переміщення витвору мистецтва і місця, куди його буде відправлено, можуть бути запропоновані абсолютно різні підходи в контексті непрямих податків.

Переваги для вас:

  • ми пропонуємо експертні знання мережі спеціалістів з непрямих податків у країнах Європи;
  • ви отримуєте переваги від консультацій високої якості щодо здійснення вами діяльності, пов’язаної з витворами мистецтва, з ефективним процесом сплати ПДВ;
  • ви уникнете неприємних сюрпризів, скасування угоди в останню хвилину та інших проблем, пов’язаних з непрямими податками.
Послуги сімейного офісу

Ефективне управління сімейним капіталом охоплює широке коло питань, пов'язаних не лише з досягненням бізнес-завдань, а й особистих та сімейних цілей. Власники істотного приватного капіталу та члени їхніх родин часто розглядають можливість створення функції сімейного офісу для управління інвестиціями, а також несення відповідальності у сфері звітності, благодійної діяльності та фінансового планування. Належне структурування і кадрове забезпечення сімейного офісу вимагає аналізу податкових та управлінських аспектів, а також глибокого розуміння поточних і довгострокових комерційних та професійних цілей і завдань. Фахівці компанії «Делойт» можуть допомогти вам з побудовою та впровадженням сімейного офісу, наданням консультацій і зворотного зв’язку, плануванням у сфері благодійної діяльності та приватних фондів, а також структуруванням бізнес-інвестицій.

Консультації для сімейних підприємств

Сімейні підприємства стикаються з такими специфічними труднощами, як вирішення проблем, пов’язаних із прийняттям рішень щодо бізнесу та інвестицій, а також питань щодо власності та сімейних відносин. Компанія «Делойт» надає поради власникам сімейних підприємств, які допомагають їм вирішувати такі питання та організувати свою діяльність у більш позитивному та конструктивному форматі. За допомогою таких консультацій, компанія «Делойт» може сприяти розвитку гармонійних ділових стосунків, а також досягненню стабільності для членів сім'ї та бізнесу загалом, особливо під час переходу управління сімейним бізнесом від одного покоління до іншого. Ми пропонуємо поєднання професійної допомоги та консультаційних послуг, зосереджених на плануванні спадщини та управлінні сімейними підприємствами. Типовий процес надання таких послуг може охоплювати професійну допомогу сім’ям у визначенні їхнього бачення та цінностей, а також у створенні ефективної структури управління через впровадження статуту чи конституції сімейного підприємства. Мета компанії «Делойт» полягає у сприянні досягненню чіткості та узгодженості дій, щоб члени сім'ї могли позитивно впливати на діяльність їхнього бізнесу та ухвалювати оптимальні інвестиційні рішення.

Контакти

Андрій Серветник

Андрій Серветник

Партнер, податково-юридичний департамент

Андрій Серветник – партнер податково-юридичного департаменту. Андрій працює в Делойт з 2002 року, і очолює напрямок міжнародного оподаткування, а також консультацій приватним клієнтам – Deloitte Priva... Більше

Наталя Руденко

Наталя Руденко

Старший менеджер, податково-юридичний департамент

Наталя Руденко – старший менеджер податково-юридичного департаменту, група міжнародного оподаткування; адвокат. Досвід у сфері корпоративного права та міжнародного оподаткування для місцевих і міжнаро... Більше

Марія Сибирякова

Марія Сибирякова

Менеджер, податково-юридичний департамент

Марія приєдналася до Делойт в 2010 році та має значний досвід у сфері українського та міжнародного оподаткування. Вона є юристом за освітою та спеціалізується на наданні консультацій з реструктуризаці... Більше