Услуги

Услуги свързани със сделката

Ние предоставяме специализирани услуги, като дю дилиджънс (финансов преглед) на корпоративни клиенти и фондове с частен капитал. Нашите специалисти си съдействат с експерти от различни индустрии и функции от всички фирми по света на Делойт, с цел осигуряване на безпроблемни и надеждни услуги за всички сделки извършвани от нашите клиенти.

Ние разполагаме с професионална мрежа от специалисти с богат опит в широк спектър от сектори.

Какво правим ние

Бизнесите често са продават чрез организиране на търгове. Независимо дали сте от страната на купувача или продавача, конкурентното предимство е от жизненоважно значение и е често повлияно от възможността да се изготви и достави бърз анализ около ключовите въпроси по сделката. Дори и клиентът да има преференциални условия по търга, той се нуждае от това получи пълна представа за бизнеса и неговите особености, с цел подобряване на шансовете си по време на преговорите.

Как можем да помогнем

Нашият екип може да помогне с: