Řešení

Zdanění fyzických osob

Zaměstnanci jsou pro spoustu společností největším kapitálem, často se však s nimi pojí také nejvyšší náklady. Optimálním nastavením činnosti či odměňovacího balíčku se přitom zaměstnavatelé mohou vyhnout nepříjemnostem a pokutám ze strany úřadů. A mnohdy také ušetřit zbytečné náklady.

Využijte našich služeb týkajících se všech oblastí spojených se zaměstnanci: zdanění příjmů, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, imigrační povinnosti, vysílání pracovníků do zahraničí a spoustu další služeb. V těchto oblastech také pomáháme jiným fyzickým osobám, které nejsou v zaměstnaneckém vztahu.

Příprava daňových přiznání

Připravujeme daňová přiznání pro zaměstnance pracující v zahraničí, zahraniční pracovníky v ČR, podnikatele a investory i pro každého, kdo rád tuto nepříjemnost ponechá na profesionálech. Pro komunikaci využíváme bezpečné on-line nástroje, abychom maximalizovali komfort klienta a zaručili důvěrnost předávaných údajů. Zároveň vám naši daňoví experti poskytnou osobní podporu v záležitostech, které se lépe probírají tváří v tvář.

Díky zastupování na základě plné moci přebíráme za naše klienty veškerou komunikaci s úřady. Spolu se zahraničními kancelářemi Deloitte dokážeme zajistit souladné splnění daňových povinností ve všech státech, kde jsou (nebo by mohly) být vaše příjmy zdaňovány.

Odměňování a benefity

Odborníci společnosti Deloitte vnímají odměňování zaměstnanců z celkového pohledu: díky znalostem z mnoha oborů a dlouholeté praxi dokáží zohlednit daňové dopady pro zaměstnance i firmu, dlouhodobou strategii společnosti i potřeby zaměstnanců. Známe a využíváme aktuální trendy v odměňování. Vhodným nastavením odměňování je přitom možné zvýšit motivaci a zapojení zaměstnanců a efektivitu vynakládaných prostředků.

Součástí našich služeb v oblasti odměňování je také příprava firemní politiky odměňování a jiných materiálů důležitých pro efektivní práci se zaměstnanci, komunikace změn zaměstnancům, slaďování benefitových programů v rámci skupiny atd.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění je pro zaměstnavatele významným nákladem, ale je spojeno také s administrativní zátěží dle místních předpisů a mezinárodních pravidel. Správné určení příslušného systému sociálního zabezpečení je přitom jedním z nejdůležitějších kroků souvisejících s přeshraničním pohybem pracovní síly. Naši specialisté vám dokáží pomoci se splněním zákonných požadavků v ČR i v zahraničí, díky rozsáhlé síti našich kanceláří. Kromě odvodů umíme poradit i s nároky na zdravotní péči, důchodovými dávkami a dalšími plněními, které jsou obzvláště pro členy vrcholového vedení společností citlivou oblastí. 

Vysílání pracovníků do zahraničí

Mezinárodní aktivity společností a jejich zaměstnanců s sebou přinášejí specifické povinnosti stanovené domovskou i zahraniční legislativou. Jejich nesplnění může vést k ohrožení dobrého jména společnosti a právním rizikům. Přestože se světový byznys stále více propojuje, stejnou úměrou rostou také snahy států ochránit si domácí pracovní trh – výsledkem jsou čím dál tím náročnější pravidla a podmínky, která firmy musejí při přeshraničních aktivách splnit.

Díky podrobným znalostem místních i mezinárodních předpisů, celosvětové síti kanceláří a vyspělým technologickým nástrojům vám poradíme, jak na to, a pomůžeme s administrativou, včetně přípravy souvisejících interních dokumentů.

Kontakt

Tereza Kavan Klimešová

Tereza Kavan Klimešová

Partnerka

Tereza je partnerkou v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte v České republice, kde působí od roku 2002. Vede tým zabývající se problematikou odměňování a globální mobility zaměstnanců – a t... více