სტრატეგიული და რეპუტაციასთან დაკავშირებული რისკები

მსოფლიოს წამყვანი ორგანიზაციები საკუთარ თავზე იღებენ გათვლილ რისკებს - ახალი პროდუქტები, ახალი ბაზრები, შესყიდვები. რისკებს შეუძლიათ საფრთხე შეუქმნან თქვენს ბრენდსა და ყველაზე მყარ ბიზნეს სტრატეგიასაც კი. გაქვთ თუ არა სტრატეგიული და რეპუტაციასთან დაკავშირებული რისკების მართვის სწორი ხედვა?