kötélhúzás

Szolgáltatások

Adótanácsadási szolgáltatások

A Deloitte az integrált adótanácsadási szolgáltatások széles skáláját kínálja ügyfeleinek. Több terület ismeretanyagát és innovációs tapasztalatát, valamint üzleti ismereteinket és iparági tapasztalatunkat ötvöző megközelítésünk hozzásegíti ügyfeleinket a nemzetközi sikerhez.

Vállalatokat terhelő adók

A Deloitte nemcsak behatóan ismeri az adótörvények előírásait, de a gyakorlati alkalmazásuk terén is világszerte komoly tapasztalattal rendelkezik. Gyakolatorientált adótanácsadási módszerünket egységesen alkalmazott adóadminisztrációs rendszerünkkel ötvözve biztosítani tudjuk, hogy minden országban következetesen ugyanazt a megközelítést alkalmazzuk. Célunk, hogy ügyfeleink számára egyszerűsítsük az adóügyek kezelését és ellenőrzését, miközben globális rálátásunk révén biztosítjuk, hogy ügyfeleink ― egyetlen tanácsadó támogatásával ― kellő tájékozottsággal hozzák meg stratégiai döntéseiket.

További részletek a vállalatokat terhelő adókkal kapcsolatban.

kötél

Nemzetközi adótervezés

A Deloitte nemzetközi adótervezésben jártas szakértői adóadminisztrációs és tanácsadási szolgáltatásaik széles skálájával segítik a multinacionális vállalatokat adóstratégiájuk és működésük összehangolásában. Nemzetközi adótanácsadási üzletágunk szakemberei a belföldre és külföldre irányuló adózással kapcsolatos szolgáltatások teljes palettáját kínálják.

További részletek a nemzetközi adótervezéssel kapcsolatban.  

út

Transzferárazási és dokumentációs szolgáltatások

A multinacionális vállalatok minden eddiginél összetettebb gazdasági környezetben működnek. A csoporton belüli ügyletek és transzferár-szabályozások számának növekedése és a köztük lévő különbségek miatt a transzferárképzés mára a kockázatkezelés egyik legfontosabb területévé vált a világcégek számára ― főleg, mivel az ellenőrzések is világszerte egyre szigorodnak. A Deloitte transzferárszakértőiből álló globális hálózat célja az ügyfeleket érintő kockázatok kezelése a gyakorlati transzferárazási megoldások és a cégek átfogó, globális üzleti tevékenységének összehangolásán keresztül, a transzferárképzési gyakorlatot alátámasztó stratégiai dokumentációk elkészítésében való közreműködés, valamint az esetleges jogviták hatékony rendezése. A Deloitte méltán vált híressé szakértőinek minőségi és eredményes munkájáról.

További részletek a transzferárazási és dokumentációs szolgáltatásokkal kapcsolatban.

híd

Adómenedzsment-tanácsadás

Napjainkban a globális üzleti környezet egyre nagyobb kihívásokat támaszt, így az adókötelezettségek kezelése és az adóügyek megtervezése is minden eddiginél összetettebb feladattá vált. Az adózás terén szerzett tanácsadási, technológiai és kiszervezési tapasztalatainkkal felvértezve segítünk ügyfeleinknek a több joghatóságot is érintő adóügyletek kezelésében, ezen belül is a közvetlen és közvetett adókkal kapcsolatos adóadminisztráció lebonyolításában, illetve a kapcsolódó adóbevallási és kockázatkezelési folyamatokban. Segítünk ügyfeleinknek folyamataik, technológiai és forráskezelő modelljeik megértésében és átalakításában, és ha szükséges, globális kiszervezési kapacitásainkat is felkínáljuk. Ez segít az adóosztályoknak fontosabb minőségi és ellenőrzési célkitűzéseik megvalósításában, méghozzá olyan költségek mellett és olyan módon, ami közben szervezetük számára értéket teremt.

További részletek az adómenedzsment-tanácsadással kapcsolatban.

grafikon

Fúziók és felvásárlások adókérdései

Legyen szó akár fúziókról, felvásárlásokról, vegyesvállalatok alapításáról, tőkebefektetésről vagy tőkekivonásról, minden tranzakció bonyolult kérdések egész sorát veti fel, és tapasztalt szakemberek bevonását követeli meg. Ha ezek az ügyletek ráadásul globális nagyvállalatok között bonyolódnak, akkor még több szempontot figyelembe kell venni, ami tovább nehezíti a feladatot. A Deloitte éppen ezért az adóadminisztrációs kockázatok hatékonyabb kezelése és a jövedelmezőség javítása érdekében segít eligazodni a nemzetközi tranzakciók kapcsán felmerülő adózási, számviteli, jogi, szabályozási, kulturális és munkaügyi kérdések útvesztőiben.

További részletek a fúziók és felvásárlások adókérdéseivel kapcsolatban.

ceruzák

K+F és állami támogatások

Számos ország kínál támogatásokat és adókedvezményeket olyan területeken, mint a digitális gazdaság, energiahatékonyság, környezetvédelem, globalizáció, innováció, fenntarthatóság, illetve szakképzés. 30-nál is több olyan ország van, ahol kifejezetten kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységgel kapcsolatos adókedvezmények is igénybe vehetők, melyek a laboratóriumi kutatásokon túl többek között olyan fejlesztéseket is ösztönöznek, amelyek a termelési folyamatok javításával, próbaüzemekkel, illetve szoftverintegrációs problémákkal kapcsolatosak. Azok a vállalatok, melyek tisztában vannak a lehetőségekkel és követelményekkel, jelentős működési és pénzügyi előnyökhöz jutnak.

További részletek a K+F és állami támogatások témában.

evezés

Zártkörűen működő társaságoknak nyújtott szolgáltatások

Napjainkban a zártkörűen működő társaságok sok olyan kihívással néznek szembe, melyek nem csak az üzleti vállalkozás sikerét, hanem a tulajdonosok szakmai és személyes céljait is befolyásolják. Bármi legyen is a végső cél — tőzsdei bevezetés, új piacokra való belépés, jogutódlás családon belül vagy a vállalkozás értékesítése —, az integrált adótervezés kulcsfeladat. A Deloitte a zártkörűen működő társaságok, tulajdonosaik, valamint a saját vállalkozásukon kívül is jelentős vagyonnal rendelkező magánszemélyek számára segítséget nyújt a hatékony üzleti és adóstratégia megtervezésében, kidolgozásában és megvalósításában, és szükség esetén tanácsot ad, ha a jogszabályok és a piaci feltételek megváltozásából eredő potenciális adókövetkezmények miatt változtatni kell az irányon, amelybe a vállalkozás halad.

További részletek a zártkörűen működő társaságoknak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban.

mozi

Közvetett adók

A Deloitte forgalmi adókkal, vámokkal és nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó szakemberei számos hatékony teljes és részleges kiszervezési konstrukcióval kapcsolatban innovatív technológiai megoldásokra támaszkodva nyújtanak tanácsot.

További részletek a közvetett adókkal kapcsolatban.

cseppek

Munkavállalói juttatások adótervezése

A vállalatok növekedésével és globalizálódásával a munkavállalói juttatások kérdésköre egyre bonyolódik. A vállalatokat érintő egyik leglényegesebb kihívás a sokrétű adójogszabályoknak és munkaügyi szabályozásoknak való megfelelés. A Deloitte jól kidolgozott terveket és programfejlesztési stratégiákat kínál, melyek segítségével a nemzetközi kiküldetések adó- és költséghatékony módon szervezhetők.

További részletek a munkavállalói juttatások adótervezésével kapcsolatban.  

cső

Üzleti folyamatok kiszervezése

A vállalkozások manapság gyakran szembesülnek a gyorsan változó környezet olyan kihívásaival, mint a szabályozói környezet változása, az adóhatóságok egyre kifinomultabb ellenőrzési módszerei és a technológia rohamos fejlődése. Mivel minden vállalat más modell szerint működik, mindegyik más szervezeti prioritásokkal és vállalati kultúrával rendelkezik, és az egyik számára ideális megoldás nem feltétlenül ugyanolyan ideális a másik cég számára. A Deloitte Üzleti folyamatok kiszervezésével foglalkozó üzletgáa – melyek felmérik a működési hatékonyságot, azonosítják a stratégiai képességek és működési hatékonyság növelésére vonatkozó lehetőségeket, és alternatív forrásmodellek felhasználásával kialakítanak egy növekedési utat – segít a vállalatoknak, hogy könnyen megtalálják a számukra ideális egyedi megoldást. Módszerünk segítségével a házon belüli és külső források rugalmas kombinációján keresztül a vállalatoknál fejlődik a vezetés, az ellenőrzés, valamint a számviteli, adó- és HR-folyamatok kontrollja.

További részletek az üzleti folyamatok kiszervezésével kapcsolatban.

konténer