Odnawialne Źródła Energii

Deloitte reaguje na wyzwania rynkowe i wspiera klientów w segmencie odnawialnych źródeł energii. Nasi eksperci oferują wsparcie w tworzeniu oraz wdrażaniu innowacyjnych projektów.