Podsumowanie Kongresu Wskaźników Referencyjnych

Artykuł

Podsumowanie Kongresu Wskaźników Referencyjnych

Warszawa, 15-16.05.2023 r.

Reforma wskaźników referencyjnych jest jednym z najbardziej istotnych tematów w sektorze finansowym. Deloitte angażuje się w działania związane z przygotowaniem reformy, wspiera instytucje w implementacji zmian a także aktywnie stara się budować przestrzeń do informowania i dyskusji związanych ze wskaźnikami referencyjnymi. Jednym z takich działań było przygotowanie III edycja Kongresu Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej, który odbył się w dniach 15 - 16 maja w Warszawie i której partnerem strategicznym był Deloitte.

Formuła wydarzenia zakładała przeprowadzenia prezentacji przez ekspertów zajmujących się wskaźnikami referencyjnymi, jak i realizację paneli dyskusyjnych oraz sesji warsztatowo-szkoleniowych dotyczących najważniejszych aspektów związanych z reformą wskaźników referencyjnych. Tegoroczna edycja kongresu w pierwszym dniu wydarzenia skupiała się na tematach związanych ze statusem prac Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych, wypracowanych rekomendacji dla nowej sprzedaży i wyzwań z nimi związanych, dyskusji dotyczącej wskaźnika terminowego TERM WIRON, a także kwestii umów i produktów zawierające zmienną stopę procentową w oparciu o wskaźnik referencyjny WIBOR. Drugi dzień wydarzenia to prezentacje i wymiany zdań dotyczące wskaźnika WIBOR w świetle przepisów Rozporządzenia BMR oraz doświadczeń z perspektywy rynków zagranicznych, spółek leasingowych i przedsiębiorców

Zespół Deloitte poprowadził cztery sesje w ramach tego wydarzenia:

  • Panel dyskusyjny, na którym zostały przedstawione założenia dotyczące rekomendacji dla produktów oferowanych na zmienną stopę procentową w oparciu o wskaźnik WIRON lub wskaźnik z Rodziny Indeksów Składanych WIRON (obejmujące rekomendacje dla nowej sprzedaży). Panel został poprowadzony przez Pawła Spławskiego.
  • Panel dyskusyjny, na którym został omówiony wpływ reformy wskaźników referencyjnych na spółki leasingowe. Panel został poprowadzony przez Grzegorza Cywińskiego.
  • Warsztaty, dotyczące rekomendowanych konwencji odsetkowych dla produktów finansowych oferowanych na zmienną stopę procentową w oparciu o wskaźnik WIRON lub wskaźnik z Rodziny Indeksów Składanych WIRON. Warsztaty został poprowadzone przez Mateusza Golatowskiego i Bartłomieja Napolskiego.
  • Warsztaty, odpowiadające na pytanie: co dalej z umowami na produkty finansowe zawierającymi zmienną stopę procentową w oparciu o wskaźnik referencyjny WIBOR? Warsztaty zostały przeprowadzone przez Kamilę Mróz, Justynę Radziewską, Łukasza Strankowskiego i Pawła Jagłowskiego.
Czy ta strona była pomocna?