Biuletyn prawny dla branży finansowej

Artykuł

Biuletyn prawny dla branży finansowej

Przegląd najważniejszych zmian w prawie polskim i europejskim, wraz z komentarzami prawników Kancelarii Deloitte Legal

Maj 2019

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem biuletynu skierowanego do przedsiębiorców z sektora bankowego i finansowego, opracowanego przez prawników z zespołu Finansów i Bankowości Kancelarii Deloitte Legal.

Liczymy, że poniższe opracowanie będzie dla Państwa ciekawe i przydatne w codziennej praktyce.

Zapraszamy do lektury. 

W aktualnym wydaniu znajdą Państwo poniższe artykuły:

1. Nowe zasady prowadzenia działalności komorniczej już obowiązują. Zmiany w egzekucji wierzytelności

Z początkiem nowego roku weszły w życie dwie nowe regulacje wpływające na sposób prowadzenia egzekucji komorniczej, tj. ustawa o komornikach sądowych oraz ustawa o kosztach komorniczych . Przepisy te wprowadzono w miejsce dotychczasowej, wielokrotnie nowelizowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji , a ustawodawca powrócił do wielu, stosowanych dawniej rozwiązań.

2. Projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych został skierowany do Sejmu

11 stycznia 2019 r. do Sejmu skierowano projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych celem dalszego procedowania. Wydaje się więc, że ustawa może zostać uchwalona niebawem. Zgodnie z projektem ustawa miałaby wejść w życie w 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Podmioty zbiorowe nie mają już zatem wiele czasu, aby wprowadzić do swojej organizacji rozwiązania, które mogą pomóc im uniknąć potencjalnej odpowiedzialności.

3. Prace nad implementacją drugiej Dyrektywy o Prawach Akcjonariuszy (SRDII) w Polsce

Na etapie opiniowania znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z 26 kwietnia 2018 roku, numer UC130). Ustawa stanowi implementację do prawa polskiego postanowień szeregu aktów wspólnotowych, w tym Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Dz. U. UE z 20.05.201, L 132/1) znanej powszechnie jako Druga Dyrektywa o Prawach Akcjonariuszy (Shareholders Rights Directive II, dalej: SRDII).

4. Banki tracą jedno ze źródeł przychodu

Dnia 15 lutego 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny. Ustawa ta wprowadziła niebagatelną zmianę dla działających w Polsce banków, polegającą na uchyleniu art. 482 § 2 Kodeksu cywilnego. Przepis ten przewidywał odstępstwo od wyrażonego w art. 482 § 1 Kodeksu cywilnego ogólnego zakazu umawiania się z góry o zapłatę odsetek od zaległych odsetek (tzw. zakaz anatocyzmu) .

5. Nowe wymagania dla emisji obligacji od 1 lipca 2019 r.

Z początkiem drugiej połowy roku wchodzi w życie większa część przepisów ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2018 r., poz. 2243). Nowelizacja wymusi znaczne zmiany w strukturze emisji obligacji, obwarowane surowymi sankcjami, jak i spowoduje powstanie obowiązków informacyjnych również po stronie emitentów, którzy w ostatnich latach emitowali dług.

Subskrybuj "Biuletyn prawny dla branży finansowej"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?