Best Managed Companies Poland

Najlepiej zarządzane firmy prywatne w Polsce

Program Best Manged Companies ma na celu wyróżnienie i promowanie polskich firm prywatnych, które osiągają doskonałe wyniki, dzięki najlepszym standardom zarządzania.

Aplikuj do programu