Rynek pracy: zmiana szansą i wyzwaniem transformacji cyfrowej

Punkty widzenia

Rynek pracy: zmiana szansą i wyzwaniem transformacji cyfrowej

Newsletter Employee Experience | Wrzesień 2019

Transformacja cyfrowa to dla nas zmiana, której w życiu codziennym praktycznie nie zauważamy, a jednak obficie korzystamy z jej dobrodziejstw. Zwiększa naszą wygodę przemieszczania, komunikowania się, zakupów, załatwiania spraw online, bardzo często z telefonu. Dlatego tak dotkliwie odczuwamy dysonans, kiedy z cyfrowej codzienności życia prywatnego, jako pracownicy często mamy wrażenie, że cofamy się w czasie.

Przestarzałe procesy i technologie, potrzeba logowania się do wielu systemów z nieprzyjaznymi i nieintuicyjnymi interfejsami, a w skrajnych przypadkach - papierowe wnioski i urzędowe pieczątki. A przecież u progu poprzedniej rewolucji przemysłowej - komputeryzacji, to właśnie w pracy człowiek poznawał nowoczesną technologię (komputer, drukarkę, skaner). Co takiego wydarzyło się tym razem, że organizacje zostały tak daleko w tyle?...

Tocząca się czwarta rewolucja przemysłowa cechuje się dużą dynamiką i wymaga od firm zwinności w reagowaniu. Zmiany, jakie obserwujemy, przesuwają granice i horyzonty głównie dzięki możliwości pozyskiwania, przetwarzania i masowego przekazywania niewyobrażalnej wcześniej ilości i rodzajów danych w czasie rzeczywistym. Dla firm to duża szansa – jeśli szybko zrozumieją zmiany i się dostosują. Ale też wyzwanie, jeśli prześpią właściwy moment.

Jak zareagować? Jak określić strategię transformacji cyfrowej w naszej organizacji? - Podstawą myślenia o wykorzystaniu nowoczesnych technologii powinna być jasna i spójna wizja zmiany uwzględniająca cele strategiczne i aktualne problemy do rozwiązania (w tym również dług technologiczny). Firmy i poszczególne ich działy powinny przejrzeć te już posiadane i te potencjalne rozwiązania technologiczne i zastanowić się, jakie są ich aspiracje i słabości. To pozwoli określić możliwe scenariusze na przyszłość, wybrać odpowiednie technologie pod względem funkcjonalności, integracji, bezpieczeństwa, elastyczności, modelu licencjonowania i ocenić, które z istniejących rozwiązań warto dostosować, które nowości warto wdrożyć i jak wszystkie rozwiązania ze sobą powiązać.

Niestety to nie wystarczy – w praktyce znacząca część projektów wdrożeniowych lub transformacyjnych nie osiąga oczekiwanych rezultatów. Dlaczego? - Zwykle wynika to z niedocenienia czynnika ludzkiego w transformacji cyfrowej (przykładowe powody to niechęć do zmiany, brak wsparcia liderów czy nierealistyczne oczekiwania. Kluczowym i wielowymiarowym wyzwaniem prawdziwej transformacji okazuje się bowiem zmiana „w głowach”, nie technologia2.
Jednym z celów transformacji cyfrowej jest m.in. koncentracja pracowników na działaniach przyczyniających się do wzrostu wartości firm, a nie na tych rutynowych, które mógłby wykonywać robot. Pracownicy boją się takich zmian, co stwarza realną barierę dla powodzenia transformacji. Od liderów firm i działów HR wymaga to wzmożonej czujności i dbałości w obszarze przygotowania do zmian, komunikacji z pracownikami czy szkoleń.

Pracownicy wraz ze wzrostem dojrzałości cyfrowej firmy będą mieli więcej możliwości i swobody we wprowadzeniu do swojej pracy innowacyjnych rozwiązań i - co ważne i ciekawe – w coraz bardziej interdyscyplinarnych zespołach1. Warto zatem pamiętać, że wchodzenie na kolejne stopnie dojrzałości cyfrowej organizacji buduje potrzebę równoległego wprowadzania zasad regulujących zwiększoną autonomię i komunikację pracowników, które adresują m.in. kwestie prywatności, bezpieczeństwa i etyki cyfrowej.

W obliczu szans i wyzwań, jakie niesie ze sobą transformacja cyfrowa, wobec konieczności współpracy (a nie rywalizacji) technologii z człowiekiem, warto zawczasu zadbać o właściwe przygotowanie biznesu i proaktywne zarządzanie zmianą3. Aby móc skutecznie przeprowadzić organizację i pracowników przez transformację. Zapewni to ludziom porządek w pozornym chaosie pojęć i zdarzeń, wytłumaczy, co i po co będzie się działo – przed, w trakcie i po transformacji. Dzięki temu szybciej uda nam się zaangażować ludzi, sprawimy, że zaakceptują nowe technologie i procesy, a ostatecznie na trwałe wbudują nowości w rzeczywistość biznesową.


Przypisy:
1) Raport Digital Maturity by Deloitte Digital, 2019
2) Raport Deloitte CIO Survey, 2018
3) Więcej o zarządzaniu zmianą: Jedyną stałą jest zmiana. Jak przygotować organizację i pracowników do transformacji?

 

Czy ta strona była pomocna?