Jak uodpornić się na epidemię: priorytetowe działania rad nadzorczych

Predykcje

Jak uodpornić się na epidemię: priorytetowe działania rad nadzorczych

Wydanie specjalne | Biuletyn Rad Nadzorczych 3/2020

W obliczu walki z koronawirusem, wiele firm kontynuuje wykonywanie swoich obowiązków. Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie biznesu dla gospodarki, do najważniejszych należy sprawne prowadzenie działalności i dobra organizacja pracy z zachowaniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, nad czym rady nadzorcze powinny czuwać. Niestety dotychczasowe modele biznesowe okazują się niewystarczające. Im bardziej nagląca staje się sytuacja, tym więcej środków należy zastosować, aby sprostać wyzwaniom. Jakich? O tym w wydaniu specjalnym Biuletynu.

Biznes w czasie pandemii: 10 priorytetowych działań

Na podstawie analizy dobrych praktyk przedsiębiorstw międzynarodowych w zakresie planowania ciągłości działania oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi w kontekście chorób zakaźnych, radzmyi, aby firmy podjęły dziesięć kroków – kluczowych do sprawnego prowadzenia działalności i dobrej organizacji pracy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wsparcie zarządu w analizie przesłanek niewypłacalności i jej prawnych konsekwencji w dobie COVID-19

W dobie dynamicznych zmian otoczenia rynkowego i regulacyjnego funkcjonowanie podmiotów gospodarczych staje się coraz mniej przewidywalne. Z tego powodu na znaczeniu zyskuje konieczność bieżącego zarządzania płynnością oraz planowania krótkoterminowego, aby zachować płynność finansową bądź podjąć racjonalne decyzje w przypadku identyfikacji przejściowych bądź trwałych problemów z zachowaniem płynności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Remedium na koronawirusa SARS-CoV-2, czy krok do ostatecznej digitalizacji prac organów spółek kapitałowych

Ministerstwo Aktywów Państwowych zakończyło prace nad zmianami do Kodeksu Spółek Handlowych, które będą umożliwiały odbywanie posiedzeń zarządu i rady nadzorczej na odległość. Jest to niezbędne rozwiązanie na tzw. czasy kwarantanny, a jednocześnie istotny krok w kierunku pełnej digitalizacji prac organów spółki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Tarcza antykryzysowa: pakiet osłonowy dla przedsiębiorców (projekt ustawy)

W ostatnich dniach do konsultacji przesłany został projekt ustawy, w którym przybliżone zostały kolejne szczegóły dotyczące rządowego pakietu osłonowego („tarcza antykryzysowa”) w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przywództwo odporne na COVID-19

Istnieje pięć podstawowych cech odpornego przywództwa, które wyróżniają skutecznych liderów w obliczu epidemii SARS-CoV-2. Oto działania, dzięki którym mogą ograniczyć negatywne skutki kryzysu i zagwarantować, że firma czy organizacja wróci do normalnego funkcjonowania.

DOWIEDZ SIĘ WIECEJ

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?