Zarządzanie kryzysowe krok po kroku

Artykuł

Zarządzanie kryzysowe krok po kroku

Newsletter: Odporność biznesu w dobie COVID-19 2/2020

18 marca 2020

Eskalujące się zagrożenie pandemią COVID-19 skłoniło firmy do rozważenia własnych środków gotowości. Ważne jest, aby organizacje były proaktywne i przygotowane, a jednocześnie pozostały pragmatyczne, ponieważ sytuacja ciągle ewoluuje. Jak zorganizować zarządzanie kryzysowe w firmie krok po kroku, by zbudować odporność biznesu w dobie COVID-19? Zachęcamy do lektury.

Zarządzanie kryzysowe – praktyczne podejście

W kryzysach łatwo o panikę i chaos. Podpowiadamy, jakie kroki należy podjąć, by uspokoić sytuację, dobrze zarządzić komunikacją i przestawić stery firmy na działanie w wyjątkowej sytuacji i zmieniającym się otoczeniu. Jak wyjść z kryzysu obronną ręką i z planem działania w przyszłości.

>> Przeczytaj artykuł >>

Podział ról: w obliczu epidemii należy zachować spokój

Ponieważ firmy w różnych regionach inicjują pracę zdalną, inne ograniczają pracę w ogóle, a jeszcze inne wznawiają, należy zastanowić się, jak to zrobić w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa i zapobiegania zakażeniu, a jednocześnie dołożyć starań, by jak najszybciej przywrócić normalny, zdrowy rytm działania organizacji.

>> Przejdź do artykułu >>

Rada Nadzorcza w obliczu zagrożenia COVID-19

Z każdej strony docierają do nas niepokojące wieści na temat koronawirusa, a ich wpływ na firmy i całą gospodarkę jest ogromny. Stworzenie wyczerpującej listy zadań dla przewodniczących rad nadzorczych nie jest możliwe, lecz Deloitte Global Center for Corporate Governance opracowało kwestie, które rada nadzorcza powinna wziąć pod uwagę w tych trudnych czasach kryzysu i niepewności.

>> Dowiedz się więcej >>

Zarządzanie Cash Flow w warunkach niepewności

Ze względu na szeroki możliwy wpływ obecnej sytuacji wieloma kanałami na działalność gospodarczą, warto ocenić realne zagrożenia wynikające ze spadku popytu na usługi i produkty oraz przerwy powstałe w związku z zerwanymi łańcuchami dostaw.

>> Przejdź do artykułu >>

Webcast: Odporność biznesu w dobie COVID-19

Zapraszamy w najbliższy piątek 20 marca do udziału w spotkaniu online z ekspertami Deloitte. Opowiemy na nim m.in. o tym jak obecna sytuacja dotyka biznesu, o funkcjonowaniu zespołu kryzysowego w firmie, o wyzwaniach i zachowaniu poufności podczas pracy zdalnej. Nasi eksperci powiedzą również o przeglądzie procedur i instrukcji wpływających na funkcjonowanie biznesowe w firmie i otoczeniu o raz o tym, jak zapewnić ciągłość działania na najbliższe miesiące.

>> Zapisz się na webcast >>

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?