Czy jest szansa na powrót optymizmu? Polska gospodarka a COVID-19

Artykuł

Czy jest szansa na powrót optymizmu?

Polska gospodarka a COVID-19

CFO Insights, Kwiecień 2020 r.

W badaniu Deloitte „CFO Survey 2019 H2” przeprowadzonym w ostatnim kwartale 2019 roku, czyli w czasie kiedy Chiny zaczęły się zmagać z epidemią SARS-CoV-2, aż 42 proc. dyrektorów finansowych w Polsce jako wysoki oceniło poziom niepewności gospodarczej i finansowej w firmach. Było to o 7 p.p. więcej niż w poprzedniej edycji badania. Choć pandemii i recesji nią wywołanej nie sposób było przewidzieć, badanie Deloitte pokazało także, że rok do roku CFO mieli coraz mniejszy apetyt na podejmowanie ryzyka przez ich firmę.

Tuż przed wybuchem epidemii przewidywania polskich CFO odnośnie wystąpienia w Polsce spowolnienia gospodarczego w 2020 roku nie były optymistyczne. Za wysoce prawdopodobne uznawało je 33 proc. respondentów, za dość prawdopodobne – aż 42 proc. Tylko 19 proc. sądziło, że spowolnienie jest mało prawdopodobne, a jedynie 1 proc., że bardzo mało prawdopodobne 1 proc.

Analitycy są zgodni co do kierunku zmiany wskaźnika PKB, jednak wszelkie prognozy liczbowe są obarczone wysokim błędem. Zdaniem ekspertów Deloitte negatywnie dotknięte epidemią zostaną wszystkie sektory polskiej gospodarki, jednak w poszczególnych branżach jej negatywne skutki będą odmienne.

Recesja jest nieunikniona. Czy głębokiego kryzysu uda się uniknąć?

>> Przejdź do strony informacji prasowej >>

W tym wydaniu CFO Insights:

Raport: Deloitte CFO Survey 2019 H2. Wyniki badania dla Polski na tle Europy Środkowej

Już od dwóch lat liderzy finansowi w Europie Środkowej mają coraz mniejszą pewność co do perspektyw gospodarczych i swojego otoczenia biznesowego. Choć badanie zostało przeprowadzone jeszcze przed wybuchem epidemii COVID-19, to już wówczas spojrzenie na przyszłe wyniki działalności, rentowność biznesu w niektórych obszarach mogło wydawać się nieco mniej optymistyczne.

>> Przejdź do strony raportu >>
 

Podcast: Deloitte CFO Survey 2019 H2

W rozmowie dotyczącej raportu Deloitte CFO Survey 2019 H2, wyniki badania dla Polski na tle Europy Środkowej, wzięli udział, nasz gość specjalny - Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego S.A., a także nasi eksperci - Julia Patorska lider zespołu ds. analiz ekonomicznych w Deloitte oraz Paweł Spławski, lider programu CFO w Polsce.

>> Wysłuchaj rozmowy ekspertów >>

Nowa ankieta CFO Survey 2020

W związku z wyjątkową i trudną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, zdecydowaliśmy o włączeniu tego elementu również do naszej nowej ankiety CFO Survey, do udziału w której chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić. Państwa opinia w tej sytuacji jest dla nas szczególnie ważna. Raport z wynikami dostępny będzie pod koniec maja. Z przyjemnością podzielimy się z Państwem wynikami.

>> Wypełnij ankietę >> 

Rekomendacje ESMA dotyczące MSSF9 - działania podjęte w związku z COVID-19

Ze względu na wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę oraz wdrażane w związku z tym rozwiązania w zakresie pomocy publicznej, jednostki powinny z dużą uwagą rozpatrywać powiązane z tym skutki księgowe, zwłaszcza w kontekście zapisów MSSF 9. Niedawno przyjęty przez unijny urząd dokument ma na celu ułatwienie jednostkom zastosowania modelu oczekiwanych strat kredytowych w warunkach niepewności związanych z obecną sytuacją ekonomiczną.

>> Czytaj artykuł z Dziennika Gazety Prawnej >>

Wyzwania stojące przed bankami w obliczu COVID-19

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa społeczeństwa podczas pandemii wirusa SARS-CoV-2 jest zadaniem najwyższej wagi, niemniej jednak obecna sytuacja stanowi również bezprecedensowe wyzwanie dla poszczególnych sektorów gospodarki, w tym sektora finansowego, a co za tym idzie również banków.

>> Przejdź do artykułu >>

Przesunięcie terminów raportowania MIFID II. Działania ESMA i UKNF

W świetle pandemii związanej z Covid-19 mamy kolejne zmiany regulacyjne ze strony europejskich regulatorów, dotyczące łagodzenia wpływu pandemii na rynki finansowe.

>> Przejdź do informacji >>

Webcast: COVID-19 wpływ na rachunkowość

Eksperci Deloitte wyjaśniają skutki pandemii COVID-19 w kontekście sprawozdań finansowych

Bezpłatne seminarium online:
21 kwietnia 2020 r. godz. 10:00 – 11:00

>>Zarejestruj się >>

Webcast: „Nowa normalność” dla sektora usług finansowych w Polsce, Europie i Azji

Pandemia Covid-19 z perspektywy azjatyckiej, scenariusze makroekonomiczne oraz analiza sektorowa.

Bezpłatne seminarium online:
22 kwietnia 2020 r. godz. 10:00 – 11:30

>>Zarejestruj się >>

COVID-19 - Nawigator prawny

Nadzwyczajne uwarunkowania wymagają niezwłocznego podejmowania decyzji. W obliczu zagrożenia tylko dobrze przygotowane firmy będą w stanie zapewnić odpowiednią ochronę prawną i ciągłość swojego biznesu.

>>Czytaj materiały >>

Podatki w dobie pandemii

Polska gospodarka aktualnie znajduje się na rozdrożu w związku z sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja w której się znajdujemy nie należy do komfortowych, dlatego w jednym miejscu zbieramy dla Państwa wszystkie najważniejsze podatkowe informacje.

>>Czytaj materiały >>

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Subskrybuj "CFO Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.

Czy ta strona była pomocna?