Kolejne działania nadzorcze związane z pandemią Covid-19, przesunięcie terminów raportowania MIFID II

Analizy

Kolejne działania nadzorcze związane z pandemią Covid-19

Przesunięcie terminów raportowania MIFID II. Działania ESMA i UKNF

2 kwietnia 2020 r.

W świetle pandemii związanej z Covid-19 mamy kolejne zmiany regulacyjne ze strony europejskich regulatorów, dotyczące łagodzenia wpływu pandemii na rynki finansowe.

ESMA w swoim komunikacie z 31 marca 2020 r. poinformowała o możliwości wydłużenia terminów publikacji przez systemy wykonywania zleceń kwartalnych raportów wynikających z RTS 27 (Rozporządzenie Delegowane Komisji UE 2017/575 (dotyczących jakości wykonywania zleceń) przypadających na 31 marca 2020 r. tak szybko jak to możliwe, jednak nie później niż w następnym wymaganym terminie raportowym tj. 30 czerwca 2020 r. Wydłużeniu ulega również termin składania przez banki i firmy inwestycyjne rocznej informacji wynikającej z RTS 28 (Rozporządzenie Delegowane Komisji UE 2017/576 (dotyczących najlepszego miejsca wykonywania zleceń) przypadający na 30 kwietnia 2020 r. do nie później niż w dnia 30 czerwca 2020 r.

Lokalny regulator UKNF popiera stanowisko ESMA i oczekuje dostosowania się banków i firm inwestycyjnych do zaleceń ESMA w analogicznych terminach i w dniu 31 marca 2020 r. wydał stosowny komunikat dotyczący obowiązków sprawozdawczych związanych z wykonywaniem zleceń (best execution).

Wdrożenie wymogów w zakresie pakietu MiFID II/MiFIR w instytucjach finansowych

Implementacja regulacji MiFID II/MiFIR

Dowiedz się więcej

Miejmy nadzieję, że powyższe decyzje pozwolą bankom i firmom inwestycyjnym na skoncentrowaniu swoich działań na kwestiach związanych z opracowaniem planów przeciwdziałania bieżącej sytuacji, w tym kluczowych ryzykach dotyczących płynności i zapewnienia ostrożnego i stabilnego działania.

Paweł Spławski
Partner, Risk Advisory, Financial Advisory Deloitte

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Czy ta strona była pomocna?