Zdaniem CFO: kluczowym celem w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie redukcja kosztów

Artykuł

Zdaniem CFO: kluczowym celem w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie redukcja kosztów

CFO Insights, Czerwiec 2020 r.

Już pod koniec 2019 roku nie brakowało głosów mówiących o nadchodzącym spowolnieniu gospodarczym. Wybuch pandemii COVID-19 zdominował życie gospodarcze, społeczne i polityczne państw na całym świecie i sprawił, że obawy te stały się jeszcze bardziej uzasadnione. Zarówno rządy, jak i firmy podejmują szeroko zakrojone kroki w celu dostosowania się do odmiennych warunków gospodarczych i społecznych, niż te, z którymi mieliśmy do czynienia jeszcze pół roku temu. Nie jesteśmy jeszcze w stanie określić jak dotkliwe będą rzeczywiste skutki pandemii dla gospodarki Polski i Europy, ale aby lepiej zrozumieć nastroje, oczekiwania i obawy dyrektorów finansowych w Polsce, Czechach, Rumunii oraz w trzech państwach bałtyckich w tym trudnym czasie, w okresie od marca do początku maja tego roku przeprowadziliśmy kolejną już edycję badania Deloitte CFO Survey.

Strategie CFO

Program CFO stanowi strategiczną inicjatywę ekspertów Deloitte, której celem jest wsparcie dyrektorów finansowych w rozwiązywaniu rosnących problemów i wyzwań.

Dowiedz się więcej

W tym wydaniu Newslettera CFO Insights:

Prognozy CFO odnośnie wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa na gospodarkę

Prawie dwie trzecie dyrektorów finansowych w Polsce twierdzi, że epidemia SARS-CoV-2 nie zakłóciła płynności finansowej w ich firmach. Jednocześnie menedżerowie, którzy wzięli udział w badaniu Deloitte „CFO Survey 2020 – spring edition”, dostrzegają destrukcyjny wpływ koronawirusa na biznes, co odbije się na przychodach, zatrudnieniu i planowanych inwestycjach. Ponad 90 proc. CFO uważa, że nie jest to dobry czas na podejmowanie ryzyka, a ich działania będą koncentrować się przede wszystkim wokół redukcji kosztów.

Poznaj treść informacji prasowej

Zamiast inwestycji cięcie kosztów. Spojrzenie na kryzys oczami polskich CFO

Gdzie CFO widzą największe ryzyka i wyzwania w perspektywie najbliższego roku? Czy i jak według polskich CFO zmieni się wskaźnik inflacji? Jakie perspektywy finansowe widzą CFO w konkretnych branżach w Polsce i Europie?

Zarejestruj się na nagranie webcastu

8 kroków do zdrowej firmy. Jak uchronić płynność finansową przed skutkami COVID-19

Rozprzestrzeniający się koronawirus SARS-CoV-2 uderzył w niemal wszystkie rynki świata. Współzależność państw oraz ich gospodarek, a także ograniczone funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw zakłóciło funkcjonowanie łańcuchów dostaw, a co za tym idzie także przepływy środków pieniężnych. Eksperci Deloitte wyróżnili 8 czynników, które mogą ograniczyć wpływ pandemii na finansową stabilność biznesu.

Dowiedz się więcej

Centra usług wspólnych (GBS) w czasie niepewności. Na co liderzy GBS powinni zwrócić szczególną uwagę

Pandemia COVID-19 wywołała ogromną niepewność biznesową na całym świecie. Organizacje świadczące globalne usługi biznesowe w centrach usług wspólnych (GBS) muszą stawić czoło bezprecedensowym wyzwaniom i robią wszystko, co w ich mocy, aby zminimalizować ryzyko finansowe i operacyjne, jak również złagodzić zakłócenia ciągłości działania.

Czytaj artykuł

Jak powinna wyglądać analiza sytuacji płynnościowej firmy w kontekście założenia kontynuacji działalności?

W obecnej sytuacji warto zwrócić uwagę na wymogi MSSF 7 w zakresie ryzyka płynności. W czasie kryzysu informacja o sytuacji płynnościowej jednostki może być – bardziej niż dotychczas – istotna dla czytelników.

Zobacz więcej

Jak pandemia może wpłynąć na wycenę aktywów i zobowiązań w sprawozdaniach śródrocznych spółek giełdowych?

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 może mieć znaczący wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań w najbliższych sprawozdaniach śródrocznych spółek giełdowych, jak również w sprawozdaniach rocznych wszystkich spółek. Wszystko zależy od branży, w której dana spółka działa, posiadanych przez nią aktywów i zobowiązań oraz działań podjętych przez jej kierownictwo.

Przeczytaj artykuł

Sektor finansowy niestabilny, ale daleki od kryzysu. Obniżki stóp procentowych mogą zmniejszyć wyniki finansowe banków o nawet 50 proc. w skali roku

Komisja Europejska, uważa, że recesja w Polsce będzie najpłytsza spośród wszystkich krajów Unii. Sektor bankowy był zdecydowanie najważniejszym z kanałów, za pośrednictwem których rząd starał się złagodzić skutki pandemii, ale też poniósł największe koszty. Kryzys gospodarczy nie powinien rozlać się na kryzys finansowy i kryzys instytucji finansowych. To najważniejsze wątki, które zostały poruszone podczas debaty zorganizowanej przez firmę doradczą Deloitte „Reakcja banków centralnych, nadzorców i regulatorów na kryzys a wiarygodność systemu finansowego” w ramach wirtualnego X Europejskiego Kongresu Finansowego. Deloitte był partnerem Kongresu.

Dowiedz się więcej

Green recovery – jak wykorzystać zrównoważone finansowanie do rozwoju firmy i odbudowy gospodarki?

Kryzys spowodowany pandemią może okazać się przyczynkiem do odbudowy już zrównoważonej gospodarki, a silne ramy zrównoważonego finansowania mogą być ważne nie tylko do osiągnięcia celów europejskiej agendy klimatycznej, ale także dla przywrócenia europejskiej gospodarki na drogę ożywienia gospodarczego.

Zarejestruj się bezpłatne seminarium online

„Nowa normalność” dla sektora usług finansowych: branża ubezpieczeniowa

Eksperci z Deloitte dyskutują o czekających branżę ubezpieczeniową wyzwaniach w powrocie do nowej normalności. Jak pandemia Covid-19 wpłynęła na działalność ubezpieczeniową, czy może być katalizatorem zmian, i jeśli tak, to jakiego rodzaju zmiany to będą, jak będzie wyglądała digitalizacja kanałów sprzedaży ubezpieczeń to tylko niektóre z zagadnień proponowanej dyskusji.

Zarejestruj się i dowiedz więcej

Webcast: Disruptive M&A w czasie COVID-19. Jak wykorzystać szansę?

W 8 odcinku z cyklu „Przy kawie o M&A” eksperci Deloitte opowiedzą m. in. o tym, jak koronawirus wpłynął na rynek fuzji i przejęć w Polsce i na świecie, czym jest disruptive M&A i jak może wspierać wzrost w nowych warunkach rynkowych oraz jakie największe wyzwania stoją przed przejmowanymi i przejmującymi firmami.

Dołącz do webcastu
 

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Subskrybuj "CFO Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.

Czy ta strona była pomocna?