Od 1 sierpnia wraca obowiązek raportowania „krajowych” schematów podatkowych (MDR)

Artykuł

Od 1 sierpnia wraca obowiązek raportowania „krajowych” schematów podatkowych (MDR)

Obowiązki MDR w kontekście rozporządzenia Ministra Zdrowia i odwołania stanu epidemicznego

Alert podatkowy 7/2023 | 16 czerwca 2023 r.

16 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia odwołujące stan zagrożenia epidemicznego na terytorium Polski w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Oznacza to m.in., że od 1 sierpnia br. przedsiębiorstwa ponownie będą zobligowane „na bieżąco” raportować krajowe schematy podatkowe (MDR) oraz zacznie biec termin na uzupełnienie zaległego raportowania w tym zakresie.

Na podstawie przepisów w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0., oraz wcześniejszych rozporządzeń Ministra Zdrowia, terminy dotyczące raportowania schematów krajowych, których termin raportowania nie upłynął do 31 marca 2020 r. zostały zawieszone do 30. dnia po odwołaniu trwającego stanu zagrożenia epidemicznego Covid-19 (zawieszenie nie dotyczyło raportowania schematów transgranicznych).

Najnowsze rozporządzenie odwołujące stan zagrożenia epidemicznego sprawia, że już od 1 sierpnia 2023 r. wraca obowiązek terminowego raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR). W praktyce oznacza to, że podatnicy będą mieli - w zależności od pełnionej roli w schemacie podatkowym - maksymalnie tylko 30 dni na zaraportowanie ww. schematów za cały okres pandemii Covid-19 - tj. od marca 2020 roku. Przy czym w przypadku zaległych raportowań MDR-3 pojawiają się istotne wątpliwości czy termin na raportowanie nie upłynie już 1 sierpnia br.

W związku z powyższym przypominamy, na co należy zwrócić uwagę by należycie wypełniać obowiązki w zakresie MDR. Warto, aby osoby odpowiedzialne w organizacji za raportowanie schematów podatkowych dokonały weryfikacji:

  • posiadanej wewnętrznej procedury MDR (tj. czy spełnia ona wymagania określone w art. 86l Ordynacji podatkowej),
  • wykonywania obowiązków związanych z upowszechnianiem wiedzy z zakresu schematów podatkowych wśród pracowników,
  • stosowania w ramach organizacji posiadanej procedury MDR,
  • transakcji, które były zrealizowane przez podatnika w okresie „zawieszenia” terminów MDR, w szczególności pod kątem ustalenia czy rodziły one obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym;
     

Brak stosowania lub niewłaściwe stosowanie przepisów o MDR może skutkować:

  • karami finansowymi do 10 mln PLN - za nieprawidłowe wdrożenie i funkcjonowanie procesu identyfikacji i raportowania schematów podatkowych, które mogą ciążyć na Spółce;
  • ryzykiem osobistym Członków Zarządu i innych osób fizycznych (zobowiązanych do wypełnienia obowiązków MDR) – kara w tym przypadku może wynieść nawet 34,6 mln PLN (od 01.07.2023 r.).

Webinar

Pełny powrót MDR– czy wiesz, jak przygotować się do wznowienia raportowania krajowych schematów podatkowych?

Data: 19 lipca 2023 r.
Godzina: 10:00

Zarejestruj się

MDR – oferta wsparcia Deloitte

MDR – oferta wsparcia Deloitte

Efektywne raportowanie schematów podatkowych

Przejmij kontrolę nad raportowaniem MDR w spółce. Sprawdź ofertę Deloitte!

Pobierz ofertę

Podcast Podatki/Prawo: Odwieszenie raportowania schematów podatkowych (MDR)

Jak przygotować się do powracających obowiązków MDR?

Nagranie z dnia 16 czerwca 2023 r.

Odsłuchaj podcast

 

Czy ta strona była pomocna?