Przesunięcie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych oraz TP-R

Artykuł

Dokumentacja cen transferowych oraz TP-R – przesunięcie terminów

Podatki, 23 czerwca 2020 r.

W piątek 19 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił ostateczne brzmienie Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. „Tarcza antykryzysowa 4.0”). Ustawa przesuwa termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych oraz TP-R.

Dokumentacja cen transferowych oraz TP-R: co należy wiedzieć?

Zgodnie z art. 31z Tarczy 4.0, termin na złożenie informacji o cenach transferowych (formularze TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przedłuża się:

1) do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

2) 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

W związku z powyższym dla podatników, których rok podatkowy skończył się 31 grudnia 2019 r. termin na przygotowanie dokumentacji lokalnej, złożenie oświadczenia oraz formularza TP-R upłynie z końcem grudnia 2020 r.

Dodatkowo dla podatników, którzy skorzystają z powyższego przedłużenia, termin na przygotowanie / dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych przedłuża się do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął (przedłużony) termin do złożenia tego oświadczenia. Zatem w praktyce w przypadku podatników, dla których pierwotnie termin na przygotowanie dokumentacji grupowej upływał 31 grudnia 2020 r., obowiązek posiadania dokumentacji grupowej za rok podatkowy 2019 r. zostanie przesunięty do końca marca 2021 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu jest dostępny pod linkiem: http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/382_u/$file/382_u.pdf.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta 23 czerwca.

Webcast

Nowe zasady dotyczące korekt cen transferowych oraz obowiązki w zakresie raportowania

Bezpłatne seminarium on-line:
1 lipca 2020 r., godz. 10.00-11.00

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?