VAT in Digital Age

Zmiany w unijnym systemie VAT – pakiet VAT in Digital Age

8 grudnia 2022 r. Komisja Europejska opublikowała propozycję zmian VAT mających na celu dostosowanie rozliczeń VAT do wyzwań ery cyfrowej. Zmiany dot. VAT in Digital Age, będą wprowadzane stopniowo w latach 2024-2028 i dotkną praktycznie wszystkich podatników VAT.