Zarządzanie stronami trzecimi

Usługi

Zarządzanie stronami trzecimi

Kompetencje w ramach Extended Enterprise

Twoja organizacja nie działa w odosobnieniu. Otoczenie współczesnego przedsiębiorstwa tworzą setki stron trzecich, które pomagają mu w realizacji celów biznesowych. Twoi klienci, partnerzy, agenci, sprzedawcy, dostawcy towarów i usług tworzą ekosystem, który umożliwia rozwój Twojego przedsiębiorstwa, a jednocześnie stwarza pewne ryzyko. W Deloitte ten ekosystem określamy mianem Extended Enterprise.

Third Party Management (TPM)

Zarządzanie stronami trzecimi

Usługi w obszarze zarządzania stronami trzecimi są skierowane w szczególności do organizacji, które są narażone na utratę reputacji i odpływu klientów, dążą do cyfryzacji procesów i przepływów pracy, chcą zoptymalizować przychody i marże, chcą funkcjonować w kontrolowanym oraz przejrzystym ekosystemie stron trzecich, doświadczają presji kosztowej wynikającej ze zmniejszenia marż, jak również doświadczają rosnącej presji regulacyjnej.

Strona trzecia jest definiowana przez Deloitte jako osobny podmiot prawny, któremu przedsiębiorstwo zleciło używanie, obsługę lub przetwarzanie aktywów lub dostarczanie towarów i/lub usług na rzecz lub w imieniu organizacji. Strona trzecia może być zewnętrzna (np. dostawca) lub wewnętrzna w stosunku do organizacji (np. porozumienia wewnątrzgrupowe, Centra Usług Wspólnych). Termin osoba trzecia nie ma zastosowania do klientów, z wyjątkiem sytuacji, gdy klient dostarcza również towary lub usługi firmie.

Doradzamy klientom w zakresie modelu operacyjnego, w celu jak najlepszego zarządzania relacjami z podmiotami zewnętrznymi i ryzykiem z nimi związanym, oraz umożliwienia klientom automatyzacji procesów TPRM i CLM poprzez wdrażanie wiodących na rynku rozwiązań i narzędzi. Pomagamy w identyfikacji sieci stron trzecich i powiązań między nimi, zrozumieniu konsekwencji wynikających z działania w ramach rozszerzonego przedsiębiorstwa, zarządzaniu cyklem życia kontraktów czy sprostaniu wyzwaniom wynikającym ze zmienności środowiska regulacyjnego dotyczącego łańcucha dostaw. Nasze usługi w zakresie TPM umożliwiają organizacji skupienie się na jej priorytetach i pozwalają na obniżenie kosztów związanych z budowaniem zdolności wewnętrznych w tym obszarze.

 

 

Kontakt:

Bartosz Zając

Bartosz Zając

Partner | Risk Advisory | Extended Enterprise

Bartosz od ponad 10 lat doradza klientom w zakresie zarządzania stronami trzecimi. Jako Partner w dziale zarządzania ryzykiem Deloitte odpowiada za zespół Extended Enterprise. Oferowane przez niego us... Więcej