Zrównoważone finansowanie

Artykuł

Zrównoważone finansowanie

Perspektywa dobrego wzrostu

Sustainability Insights 3/2020

Efektywny system finansowania, w tym ubezpieczeń i inwestycji może odegrać kluczową rolę we wspieraniu rozwoju gospodarczego uwzględniającego szanse i zagrożenia związane z agendą zrównoważonego rozwoju, czyli promowaniu większej odpowiedzialności za środowisko naturalne, odporności na zmiany klimatu, niskoemisyjnej gospodarki, praw człowieka, równości płci, integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju ekonomicznego.

Na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju) przeprowadziliśmy projekt mający na celu analizę konsekwencji wprowadzenia unijnych regulacji w obszarze zrównoważonego finansowania dla polskich przedsiębiorstw oraz sektora finansowego. W Sustainability Insights 5/2019 przedstawiliśmy założenia i plany ekspertyzy prosząc Państwa o udział w konsultacjach.

Dziękując dzisiaj za zaangażowanie, wspólnie z Ministerstwem Rozwoju przekazujemy Państwu efekt naszej wspólnej pracy, a także zachęcamy do zapoznania się naszym przeglądem najważniejszych informacji i publikacji z zakresu agendy zrównoważonych finansów.

W newsletterze:

Podsumowanie „Perspektywy zrównoważonego finansowania w Polsce”

Zapraszamy do zapoznania się ze skrótem ekspertyzy, jaką Deloitte wykonał na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Głównymi celami ekspertyzy było wskazanie czynników sprzyjających transformacji oraz utrudniających transformację w kierunku zrównoważonego finansowania, a także sformułowanie wniosków oceny wpływu regulacji dot. zrównoważonego finansowania na działalność przedsiębiorstw reprezentujących główne sektory produkcji i usług.

Dowiedz się więcej

Zielone Finanse w Polsce

18 czerwca 2020 Komisja Europejska zatwierdziła przyjęcie przez Parlament Europejski rozporządzenia w sprawie taksonomii - kluczowego aktu prawnego, który wniesie wkład w Europejski Zielony Ład poprzez zwiększenie inwestycji sektora prywatnego w zielone i zrównoważone projekty. Rozporządzenie w sprawie taksonomii zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni po jego opublikowaniu. Więcej o szczegółach taksonomii w artykule ekspertów Deloitte opublikowanym w materiale „Zielone Finanse w Polsce” opublikowanym przez Instytut Odpowiedzialnych Finansów.

A już 9 lipca Ludwik Kotecki, dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów porozmawia z Rafałem Rudzkim z Deloitte o zrównoważonym finansowaniu i agendzie klimatycznej i o tym co firmy muszą i mogą zrobić w tym temacie podczas "Kwadransu z EKF  - 9 lipca 2020 godz. 15.00. Spotkanie odbędzie się online na https://www.efcongress.com/kwadrans/

Webcast „Green Recovery – jak wykorzystać zrównoważone finansowanie do rozwoju firmy i odbudowy gospodarki?

A po jeszcze więcej wiedzy na ten temat warto zarejestrować się na nasz webcast, który dzień później, 10 lipca o tym jak czas odbudowy po pandemii może stanowić dla wielu firm szansę na zmianę sposobu prowadzenia biznesu i przyjrzenie się nowym modelom biznesowym uwzględniającym rozwiązania korzystne dla nich i dla środowiska.

Podczas webinaru, którego gośćmi będą Aneta Piątkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju oraz Aleksander Piniński, Dyrektor ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w Santander Bank Polska S.A. omówimy rosnące znaczenie zrównoważonego finansowania i związanej z nim presji regulacyjnej i jak przedsiębiorstwa mogą skorzystać ze wsparcia w ramach wychodzenia z kryzysu.

Zarejestruj się na webcast 

Rada ds. Zielonej Transformacji – Konfederacja Lewiatan

W Konfederacji Lewiatan powstała Rada ds. Zielonej Transformacji, składająca się z członków Konfederacji i pracująca nad inicjatywami regulacyjnymi i strategicznymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Celem pracy Rady jest m.in. opiniowanie i konsultowanie regulacji oraz strategii wchodzących w skład Europejskiego Zielonego Ładu i aktywna współpraca z administracją publiczną nad ostatecznym kształtem proponowanych polskim przedsiębiorcom rozwiązań. W ramach Rady powołano 5 grup roboczych/ eksperckich, w tym grupę Zrównoważone Finansowanie, która właśnie rozpoczęła prace. Współprowadzącymi prace grupy jest Rafał Rudzki, Partner Associate w Deloitte oraz Łukasz Gabler Santander Bank Polska, Tycjan Bielecki Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna, Sonia Buchholtz Konfederacja Lewiatan oraz Adam Hirny BNP Paribas Bank Polska.

Przeczytaj więcej

V ECN CrowdCamp: Sustainable Finance

Za nami V ECN CrowdCamp: Sustainable Finance, podczas którego eksperci z wielu krajów i branż omawiali strategie, najlepsze praktyki, wyzwania, szanse i pola do rozwoju dla finansowania społecznościowego w ramach agendy Zrównoważonego Finansowania. Konferencja zgromadziła praktyków z całej Europy i USA, a pełną relację można zobaczyć online.

Zobacz relację z konferencji

European Sustainable Finance Survey

Jako, ze chcemy jeszcze lepiej poznać potrzeby przedsiębiorstw w tym zakresie, zapraszamy do udziału w globalnym badaniu na temat zrównoważonego finansowania! Ankieta ma na celu ocenę i zrozumienie potrzeb i wyzwań firm w zakresie #SustainableFinance.  Wypełnienie ankiety zajmie maksymalnie 10 minut, a zagregowane odpowiedzi zostaną podsumowane w raporcie, który zostanie opublikowany jesienią.

Podziel się z nami wiedzą

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.