Nowe zobowiązania klimatyczne

Artykuł

Nowe zobowiązania klimatyczne

Co przyniósł szczyt COP26 w Glasgow?

Sustainability Insights (5/2021)

Po dwóch tygodniach negocjacji na COP26 podpisano nowe międzynarodowe porozumienie w sprawie zmian klimatu: Pakt Klimatyczny z Glasgow. Nowy dokument nie zastępuje przełomowego Porozumienia Paryskiego, jest raczej jego uzupełnieniem i wyjaśnia kilka kluczowych kwestii. I chociaż jest pierwszym w historii porozumieniem klimatycznym, w którym wyraźnie napisano o redukcji emisji z węgla, według wielu ekspertów jest niewystarczająco radykalny do osiągnięcia celów i zapobiegnięcia katastrofie klimatycznej.

Opublikowany jeszcze przed COP26 w listopadzie 2021 Emissions Gap Report pokazał, że krajowe zobowiązania klimatyczne (NDCs) nawet w połączeniu z innymi środkami łagodzącymi kierują świat na ścieżkę globalnego wzrostu temperatury o 2,7°C do końca stulecia. To znacznie powyżej celów Porozumienia Paryskiego i doprowadzi do katastrofalnych zmian w klimacie Ziemi. Aby utrzymać globalne ocieplenie poniżej 1,5°C w tym stuleciu, świat musi zmniejszyć o połowę roczne emisje gazów cieplarnianych w ciągu najbliższych ośmiu lat. I chociaż w efekcie COP26 więcej krajów zobowiązało się do bardziej radykalnych cięć emisji, nadal istnieje duża luka w ambicjach między tymi zobowiązaniami a tym, czego potrzeba, aby ograniczyć ocieplenie do 1,5 stopnia °C.

Poza Paktem Klimatycznym, COP26 przyniósł także kilka wspólnych zobowiązań do ograniczenia emisji metanu, powstrzymania i odwrócenia procesu wylesiania, przyspieszenia wycofania węgla i zakończenia finansowania paliw kopalnych. Konferencja w Glasgow była także platformą do uruchomienia innowacyjnych partnerstw sektorowych i nowych funduszy na ich wsparcie w celu przekształcenia każdego sektora gospodarki na skalę niezbędną do zapewnienia przyszłości zerowej netto, o czym piszemy w dalszej części newslettera.

Trzeba działać, bo wyliczenia ekonomiczne Deloitte przedstawione w raporcie „Europe’s turning point: Accelerating new growth on the path to net zero” pokazują, że bezczynność będzie kosztować Europę około 6 bilionów euro w ciągu następnych 50 lat, podczas gdy koszt zaledwie 0,7% PKB rocznie od teraz może zaprojektować transformację w kierunku lepszego PKB Europy w 2070 r. o około 730 mld euro! Dla działań jest także poparcie społeczne - dwie trzecie respondentów badania Deloitte Sustainable Behaviors Survey stwierdziło, że rządy ich krajów powinny robić więcej by przeciwdziałać zmianom klimatu.

Newsletter: New climate commitments

English version

W najnowszym newsletterze:

Echa COP26

Specjalnie na COP26 Deloitte stworzył Climate Exchange – globalne centrum wiedzy i współpracy, gdzie dzielimy się publikacjami i pomysłami by inspirować działania na rzecz klimatu na całym świecie. Sprawdź i poszukaj wiedzy i inspiracji – Climate Exchange Hub

Jeszcze w duchu COP26 zapraszamy do wysłuchania rozmowy z cyklu Zoom na Świat, organizowanej przez Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Konrad Adenauer Stiftung in Polen. Gośćmi Małgorzaty Bonikowskiej byli Mirosław Proppe, Prezes Zarządu, WWF Polska oraz Irena Pichola, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte. Rozmawiali o tym w jakim miejscu jesteśmy w walce o zatrzymanie zmian klimatycznych i czy Europa ma szanse sprostać ambitnym planom Zielonego Ładu.
Odsłuchaj na COP26 – szczyt klimatyczny. W jakim stanie jest nasza planeta? – CSM

W trakcie szczytu klimatycznego opublikowany został raport Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) https://www.gfanzero.com. Członkowie GFANZ to 450 instytucji finansowych, które zgodziły się alokować 130 bilionów dolarów – około 40 procent światowych aktywów finansowych – do celów określonych w porozumieniu paryskim. Jakie jeszcze ustalenia i deklaracje związane ze zrównoważonymi inwestycjami i finansowaniem przyniosły dyskusje na COP26? Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych ustaleń i wydarzeń - tutaj.

Climate Sentiment Index

Jak wynika z raportu Deloitte „Climate Sentiment Index” już ponad 80 proc. ankietowanych deklaruje, że troskę o środowisko wyraża w proekologicznych zachowaniach, a 58 proc. deklaruje, że wybiera produkty marek, które podejmują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Co drugi respondent sprawdza, czy proekologiczne deklaracje firm pokrywają się z rzeczywistością.

Więcej 

Konsumenci są gotowi na działania łagodzące skutki zmian klimatu | Deloitte

Ponad połowa respondentów (57 proc.) badania Sustainable Behaviors Survey w skali globalnej stwierdziła, że w ciągu ostatniego miesiąca czuła się zaniepokojona zmianami klimatycznymi, a 72 proc. uważa, że jest to sytuacja alarmująca. Największy niepokój pod tym względem odczuwają mieszkańcy Brazylii, RPA, Meksyku oraz Indii.

Więcej

Sprawozdawczość ESG: Bardziej przejrzyste i znaczące raportowanie

Czym jest raportowanie ESG i dlaczego jest ważne dla biznesu? Jakie czynniki zwiększają dziś zapotrzebowanie na informacje ESG? W materiale „Globally Consistent ESG Reporting” przedstawiamy wiodące standardy i ramy raportowania, kalendarium inicjatyw i najważniejsze pojęcia.


Globally Consistent ESG Reporting | Deloitte global

Aby zachęcić do niezbędnych zmian w całej branży, rynek musi nagradzać dobre wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że miary wyników zrównoważonego rozwoju są przygotowywane i ujawniane na tym samym poziomie spójności i porównywalności, co miary wyników finansowych. Dlatego cieszy nas duży krok w kierunku tego celu, jakim jest powołanie Międzynarodowej Rady ds. Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB), która ustala globalne standardy raportowania zrównoważonego rozwoju.

Więcej o Radzie

 

4 listopada br. odbyła się gala 15. edycji Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju. Nagrodzono najlepsze raporty obejmujące dane niefinansowe za rok 2020. Nagrodę główną konkursu otrzymały Żabka Polska i ING Bank Śląski. Wyróżniono również Allegro, CCC, Globe Trade Center, Solaris Bus and Coach. Konkursowi przyświeca idea upowszechniania i wzrostu znaczenia tematyki zrównoważonego rozwoju, jak również promocji raportowania niefinansowego w Polsce i wskazania dobrych praktyk w tym obszarze.

Więcej szczegółów

Maria Ibisz, starszy menedżer w zespole ds. zrównoważonego rozwoju Deloitte, jako jedna z trzech osób z Polski została członkiem grupy roboczej ekspertów przy EFRAG, która zajmuje się opracowaniem projektów europejskich standardów raportowania zrównoważonego rozwoju. To duże wyróżnienie, doceniające wiedzę i zaangażowanie Marii w obszarze raportowania. Gratulacje!

Celem Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG - The European Financial Reporting Advisory Group) jest wypracowywanie stanowisk europejskich w procesie tworzenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i zapewnienie, że są one uwzględnianie przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Więcej

Inne wydarzenia i publikacje Deloitte

Tomasz Gasiński, dyrektor w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w rozmowie dla Parkietu ESG to chwilowa moda, czy długoterminowy trend? 

Artykuł Tomasza Gasińskiego i Kamila Radziwona Strategia dekarbonizacji | Science Based Target Initiative (SBTi)| Deloitte

Artykuł Marty Karwackiej Odpowiedzialność w modzie - Jakie są problemy i wyzwania stojące przed przemysłem modowym? LINK

Nasze wydarzenia

Cykl „Klimat na zmiany w biznesie"

Zapraszamy również do obejrzenia webinarów zrealizowanych z udziałem ekspertów Deloitte w ramach cyklu „Klimat na zmiany w biznesie:

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.