Riešenia

Oceňovanie a finančné modelovanie

Oceňovanie je zložitá a často problematická záležitosť. Vyžaduje dôkladnú znalosť ekonomických trendov a charakteristík odvetvia, ako aj biznis procesov danej spoločnosti a jej konkurentov. Je nutné tiež zvážiť aj ďalšie finančné a nefinančné informácie, akými sú napr. právne a regulačné prostredie. Kvalitné oceňovacie služby v sebe spájajú analýzu, skúsenosti a odborný úsudok.

Naše služby:

Spojte sa s nami

Radovan Šavolt

Radovan Šavolt

riaditeľ | transakčné poradenstvo

Radovan Šavolt je riaditeľom na oddelení transakčného poradenstva v Deloitte. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti korporátneho bankovníctva a transakčného poradenstva. Počas jeho kariéry sa podieľal na ... Viac