Business tax

Услуги

Корпоративно данъчно облагане

Делойт предлага дълбоко познаване на данъчните и законови изисквания, както и богат опит в прилагането им на практика в целия свят. Практическите данъчни съвети, в съчетание с нашата последователна схема за осигуряване на спазването на данъчните задължения създават увереността, че ще бъде приложен системен подход в различни юрисдикции. Ние помагаме да се улесни данъчното управление и контрол, както и осигуряваме глобална прозрачност.

Услуги в областта на спазването на данъчното законодателство и отчетност

За местните дружества и мултинационални компании спазването на множеството по-строги и по-координирано прилагани от данъчните органи данъчни правила, както и продължаващите ограничения по отношение на числеността на персонала, представляват все още предизвикателство. При разширяване на бизнес дейността си на нови пазари, компаниите се сблъскват с повишената сложност на управлението на данъчните рискове и спазването на изискванията за данъчно облагане и отчитане. Делойт предлага ефективни данъчни услуги, включително с ко-сорсинг и аутсорсинг опции. Пакет от интегрирани данъчни технологии може да помогне на компаниите да постигнат целите си за високо качество с минимални разходи. В допълнение, някои технологии имат потенциала да дадат на бизнеса задълбочен поглед върху глобална информация, която може да им бъде полезна при стратегическото вземане на решения.

Счетоводно отчитане на данъците върху печалбата

Счетоводното отчитане на данъците върху печалбата става все по-сложно. Данъчните отдели трябва да са в крак с последните регулаторни промени и указания, свързани с отчитането на данъците, оповестяването и документацията, свързана с тях, като същевременно търсят начини да посрещнат текущите си технологични нужди по-ефективно. Данъчните специалисти на Делойт разбират сложността на процеса и осигуряват практически поглед, стандартизация и технически опит, за да помогнат на клиентите да преминат през лабиринта от правила.

Данъчни спорове

Съвременните тенденции показват, че мултинационалните компании ще продължат да влагат все повече време и ресурси в управлението на данъчни спорове, както на местни, така и на чужди пазари. Данъчните власти обменят информация за дружествата и се фокусират все повече не само върху техническите характеристики на една данъчна структура, но и върху нейното прилагане. В своя екип от експерти в областта на данъчните спорове Делойт включва бивши служители на данъчните власти, специалисти в алтернативното решаване на спорове, а в много държави, и специалисти в процесуалното представителство по данъчни дела, които могат да съдействат на международни компании във всяка фаза на данъчния спор.

Закон за данъчното облагане на сметки в чужбина (FATCA)

Почти всички чужди финансови посредници и агенти, които притежават инвестиции в нарастващ брой държави попадат под изискванията на Foreign Account Tax Compliance Acts (FATCA). Този тип законодателство въздейства върху данъчните функции, технологичните системи и операции и бизнес стратегията на компаниите. Като водещ консултант в данъците и технологиите Делойт и неговите специалисти са в състояние да помогнат на фирмите да оценят и да се справят с последиците, свързани със спазването на FATCA законодателството. Услугите на Делойт включват анализ и подобрение на съществуващите системи, проектиране и изпълнение на корпоративни системи, както и практически процедури, необходими за определяне и съобщаване на необходимата информация на местните данъчни власти.

Международно данъчно облагане

Специалистите на Делойт в областта на международното данъчно облагане, предлагат голямо разнообразие консултантски услуги, чрез които мултинационалните компании могат да приведат данъчните си стратегии в съответствие с изискванията на бизнеса.

Професионалистите в нашите международни данъчни практики предоставят пълен набор от данъчни услуги, свързани с местните и международни данъчни режими:

Запознайте се с услугите на Делойт в областта на корпоративното данъчно облагане.