Solution

Financial Reporting Advisory Services

Deloitte kan voor u het gehele accountingtraject adviseren en implementeren.

Uw uitdaging

 • U wilt overgaan van lokale naar internationale accountingregels (IFRS).
 • U wilt overgaan van lokale naar andere accountingstandaarden (US GAAP, NL GAAP).
 • U overweegt een business combination.
 • U gaat een deelneming verwerven.
 • U gaat een deel van uw business afstoten of afsplitsen.
 • U herstructureert uw groep door middel van transacties binnen de groep (zoals inbreng, fusie en splitsing).
 • U dekt financiële risico’s af, zoals valuta- en renterisico’s.
 • U verstrekt share-based payments aan uw werknemers.
 • U wilt de financiële rapportage verbeteren.
 • U gaat een niet-routinematige of complexe transactie aan met een derde of binnen de groep. 
 • U wilt accountingdocumentatie samenstellen voor een interne accounting manual of voor uw externe accountant.

Belangrijke vragen hierbij zijn:

 • Met welke accounting zaken moet u rekening houden?
 • Hoe blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van accounting?
 • Hebt u voldoende resources in huis?
 • Hebt u voldoende kennis in huis?
 • Hoe brengt u de accounting van de deelneming in lijn met uw eigen groepsaccounting?
 • Welke regelgeving is hierbij relevant?
 • Welke gevolgen voor tax accounting zijn er?

Hoe Deloitte u helpt

De accountingspecialisten van Financial Reporting Advisory Services (FRAS) kunnen samen met u de (accounting)implicaties op een rij zetten. Eventueel met behulp van Deloitte experts op deelgebieden kunnen wij in het gehele accountingtraject adviseren en implementeren.

Onze dienstverlening bestaat onder meer uit:

 • Uitvoeren van een accounting compliance onderzoek: voldoet de huidige accounting aan relevante wet- en regelgeving?
 • Uitvoeren van een analyse van de accountingverschillen tussen verschillende deelnemingen.
 • Oplossen van geconstateerde accountingverschillen.
 • Uitvoeren van een analyse en implementatie van de accountingvereisten bij een complexe transactie.
 • Uitvoeren van een conversie naar IFRS, US GAAP of NL GAAP.
 • Uitvoeren van een analyse van de knelpunten binnen het financiële rapportageproces.
 • Ondersteunen van management bij het opstellen van accountingdocumentatie.
 • Ondersteunen van management bij het opstellen van een accounting manual.
 • Ondersteunen van management bij het verbeteren van het financiële rapportageproces.
 • Uitvoeren van een analyse van de impact op de due diligence rapportage bij een andere accountingstandaard (IFRS, US GAAP, NL GAAP).
 • Verzorgen van accountingtrainingen voor financieel-administratief personeel inclusief PE-punten voor registeraccountants.

Waarom Deloitte?

 • Flexibele capaciteit van goedgeschoolde specialisten met praktijkervaring.
 • Verhogen betrouwbaarheid van de financiële rapportage, minder discussie met externe accountant.
 • Sneller inzicht in de accountinggevolgen bij een complexe transactie, verwerving van een deelneming, een afsplitsing of een fusie.
 • Snellere en betere financiële rapportage.
 • Minimaliseren van last-minute verrassingen tijdens review of controle.
 • Vergroten van de accountingkennis in uw eigen organisatie.

Contact

Rob Bergmans

Rob Bergmans

Managing Partner Audit & Assurance

Rob is responsible for delivering high-quality Audit & Assurance services in the public interest that is more than just numbers. He aspires to deliver an audit that is best in class and impactful. He ... More