Digital marketing: Dlaczego pion sprzedaży powinien dobrze działać?

Artykuł

Dlaczego pion sprzedaży powinien dobrze działać?

Digital Marketing Newsletter 6/2019

W każdym kwartale spółki giełdowe zobligowane są do składania sprawozdań z własnej działalności. Jednym z najistotniejszych elementów takich raportów są oczywiście wyniki sprzedaży. To od utrzymania powtarzalności cyklu sprzedażowego w znacznej mierze zależy reputacja firm. Udaje się ją zwykle osiągnąć podmiotom o wysokim poziomie dyscypliny i motywacji, posiadającym rozbudowane sieci i sprawne systemy organizacyjne. Osiągnięcie sukcesu w tym zakresie umożliwia stworzenie komórki, której jedynym celem jest wypracowanie planowej metodologii sprzedaży. Zastanówmy się, dlaczego jest to takie istotne.

Z artykułu dowiesz się o:
 •  3 powodach, dla których firmy potrzebują programu sprzedaży by się rozwijać;
 •  Dlaczego kultura korporacyjna jest taka istotna;
 • Zależnościach między wielkością sprzedaży a współpracą członków zespołu.

Digital Marketing Newsletter

Zapisz się na kolejne wydania newslettera

Subskrybuj

1. Kultura

Każda wyróżniająca się komórka sprzedaży dąży do zbudowania zgranego, zmotywowanego zespołu, który zapewni jej sukces. Duże znaczenie w tej kwestii ma kultura firmowa i środowisko.

Kultura - to podstawa każdego zespołu. Jej budowanie wymaga jednak czasu. Aby stała się w zespole normą musi dojrzeć i zostać przyswojona przez wszystkich członków zespołu. Co najważniejsze, jest to czynnik, który da się kontrolować i wykorzystywać jako źródło przewagi konkurencyjnej.

 

Korporacja a sport zawodowy

Korporacja jest jak drużyna sportowców, której kultura jest owocem wielu lat świadomego, ukierunkowanego wysiłku i etosu pracy. W świecie tym rządzi podejście planowe. Kultura i plan oznaczają staranność wykonania każdej czynności. Oto przykład tego, co to naprawdę znaczy i jak wpływa to na budowanie kultury zwycięzców:

 

 • Ustalanie obowiązujących standardów zachowania i systemu wartości.
 • Umożliwienie członkom zespołu podejmowania decyzji, oddziaływania na innych i tworzenia kultury grupy.
 • Zapewnienie sprzyjających profesjonalizmowi warunków pracy.
 • Analiza konkurencji w formie dokładnych analiz wideo.
 • Ciągłe doskonalenie kwalifikacji zawodowych. 
 • Psychiczne nastawienie na rywalizację drużyn.
 • Analiza rozgrywki krok po kroku.
 • Plany awaryjne.
 • Staranność wszystkich podejmowanych działań.
   

Podstawą kultury są przede wszystkim procesy, zarządzanie i metody działania. Odnieśmy to do świata korporacji i sprzedaży - i tu potrzebne będą podobne elementy składowe. Zachowuje to również sens w odniesieniu do sprzedaży. Kierowanie taktyką realizacji jest - obok zarządzania sprzedażą - zadaniem menedżera ds. planów sprzedaży.

 

2. Mocny punkt sprzedaży: przewidywalność wyników

Komórka ds. planowania sprzedaży prowadzi analizy wskaźników i przekazuje je kierownictwu. Można powiedzieć, że pełni funkcję doradcy w tym zakresie. W warunkach idealnych, korzystając z najwyższej klasy narzędzi analitycznych, zespół ten bierze pod lupę wskaźniki pozyskane z systemu sprzedaży, prognozowane przez przedstawicieli handlowych oraz wynikające z innych, powiązanych zmiennych. Pozwalają one wykryć mocne i słabe strony procesu dzięki pogłębionej analizie danych. 

Weźmy na przykład powszechnie spotykane problemy sprzedaży i sprawdźmy, czy przewidywalność jest faktycznie mocnym punktem sprzedaży. W dowolnym przykładzie nieprzewidywalność może prowadzić do spadku zaufania do firmy i jej kierownictwa:

 

 • Opuszczenie prognozowanej kwoty.
 • Nierówność trendu w kanale sprzedaży.
 • Słabe wyniki produktu lub linii serwisowej.
 • System sprzedaży nie jest w stanie sprostać podjętym zobowiązaniom.
 • Słabsze niż zakładano wyniki w określonych regionach geograficznych.
 • Ciągłe niedotrzymywanie prognozowanych terminów zamknięcia ksiąg.
 • Wielkość transakcji nieskorelowana z odpowiednią ofertą (problem z rzetelnością).
   

Prócz omówienia tych kwestii na forum kierownictwa firma powinna opracować system zarządzania, który zapewni jej kontrolę nad nimi. Jednym z podstawowych celów działania komórki ds. planowania sprzedaży jest budowanie takiego systemu w celu poprawy przewidywalności wyników. 

 

3. Osiągnięcie wysokiej sprawności operacyjnej

Na początku wspomnieliśmy, że firmy, które osiągają najlepsze wyniki, odznaczają się między innymi wysoką motywacją, dobrą organizacją, ścisłą dyscypliną i posiadaniem rozbudowanych sieci. Za procesy, umożliwiające osiągnięcie takich wyników, odpowiada komórka ds. planowania sprzedaży.

Bez tak wysokiego poziomu organizacji rygorystyczne zasady i oczekiwania, stawiane komórkom prowadzącym sprzedaż, mogą spowodować „skoki” krzywej wyników. Gwałtowność tych wahań można zredukować dzięki dobrej organizacji i dyscyplinie. Komórka ds. planowania sprzedaży wprowadza element planowania do pracy zespołów, zapewnia skalowalność i powtarzalność działań organizacyjnych i dyscypliny.  

Trzy wskazane tu kwestie są ściśle związane z procesem podnoszenia standardów operacyjnych i budową sprawnie działających zespołów sprzedaży. Można powiedzieć, że podejście planowe w sprzedaży przybiera charakter globalny.

Subskrybuj "Digital Marketing Newsletter"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?