Prognozy na rok 2023. Branża chemiczna.

Artykuł

Prognozy na rok 2023. Branża chemiczna.

Czas na transformację branży chemicznej.

Grudzień 2022

Rok 2022 był dla branży chemicznej w Polsce niezwykle trudny, a dla wielu przedsiębiorstw krytyczny. Zapadały decyzje o ograniczeniach i czasowych wyłączeniach produkcji amoniaku, nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6. Chemia jest sektorem, gdzie ceny gazu, energii oraz dostępność surowców są czynnikami, które mogą z dnia na dzień wpłynąć na cenę i dostępność produktu końcowego oferowanego odbiorcom. Kryzys energetyczny dotknął zarówno rynek polski, europejski, jak i pozostałe regiony. Warto jednak śledzić prognozy globalne. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak na Bliskim Wschodzie czy w pozostałej części Azji, może wskazać przyszły kierunek transformacji branży chemicznej oraz potencjalne globalne ryzyka.

Deloitte przeprowadził badanie „2023 chemical industry outlook. Finding the formula for chemical industry transformation”, którego celem było określenie prognoz i perspektyw dla przedsiębiorstw działających w branży chemicznej w Stanach Zjednoczonych. Ankieta objęła ponad 100 przedstawicieli kadry zarządzającej, którzy wskazali, że rok 2023 upłynie im pod znakiem przygotowań do nowego otwarcia w obszarze mediów energetycznych oraz surowców. Co istotne, wynika to zarówno ze zmieniających się preferencji klientów, m.in. dotyczących oferowanych produktów, jak i dotyczy obszaru wyboru i sposobów pozyskiwania materiałów i surowców. Kadra zarządzając amerykańskich przedsiębiorstw podkreśliła, że transformacja branży chemicznej jest konieczna, aby osiągnąć nadrzędne cele związane z obiegiem zamkniętym, dekarbonizacją i zrównoważonym rozwojem.

Przedsiębiorstwa z branży mogą pochwalić się dobrą sytuacją bilansową, wysokimi zyskami, stabilnymi przepływami pieniężnymi oraz zrównoważonymi i dobrze przemyślanymi inwestycjami kapitałowymi. Producenci chemiczni mogą także odegrać zasadniczą rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, ale będą zmuszeni dokonać fundamentalnych zmian i podejmować działania zarówno zapobiegające, jak i naprawcze. Wśród potencjalnie niekorzystnych zjawisk, jakie będzie można zaobserwować w roku 2023, Deloitte dostrzega kilka trendów długoterminowych.

Trzy trendy w przemyśle chemicznym, które warto obserwować z perspektywy rynku globalnego oraz europejskiego:

Wiele amerykańskich przedsiębiorstw chemicznych, podobnie jak polskich, zobowiązało się do znaczącego ograniczenia emisji CO2. Ponad 70 globalnych koncernów chemicznych deklaruje, że do 2050 roku zredukuje emisje do zera lub osiągnie neutralność klimatyczną. Takie deklaracje wymagają natychmiastowych działań podejmowanych na dużą skalę. W pierwszej kolejności będą to emisje zakresu 1 i 2, a w wielu przypadkach – w dużym stopniu również emisje zakresu 3. Aby wpływ takich działań był odczuwalny na szerszą skalę, nie można ograniczać się tylko do łagodzenia skutków, lecz w większym stopniu wykorzystywać alternatywne źródła, materiały i produkty (OZE, energia jądrowa, energia z wodoru oraz paliw alternatywnych, surowce wtórne, bio, alternatywne).

W 2023 roku producenci będą musieli przyjrzeć się strukturze łańcuchów dostaw, aby przygotować się na zmiany, które zajdą w kolejnych dziesięciu latach. Kluczowa będzie lokalizacja łańcuchów dostaw w taki sposób, aby osiągać kolejne cele związane z dekarbonizacją, przy jednoczesnym budowaniu odporności i niezawodności. Mogą nastąpić dalsze zmiany portfeli produktów związane z: kwestiami ESG, przechodzeniem na gospodarkę o obiegu zamkniętym i alternatywnymi surowcami oraz modyfikacją powiązań handlowych. W rzeczywistości postpandemicznej o sukcesie łańcuchów dostaw zadecyduje odpowiednie połączenie możliwości adaptacyjnych, wydajności i odporności.

Celem inwestycji w roku 2023 będzie prawdopodobnie kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw i zwiększanie widoczności. Producenci będą coraz częściej wykorzystywać technologie cyfrowe do oceny, optymalizacji i dopasowywania składników oraz wiedzy merytorycznej, aby umożliwić innowacje materiałowe i tworzenie tanich receptur. Wdrażanie rozwiązań cyfrowych będzie ważne również dla ostatecznych nabywców. Cyfrowe wdrożenia przybliżają przedsiębiorstwa chemiczne do koncepcji zwanej „inteligentną fabryką”. Inteligentna fabryka przyszłości wykorzystuje technologie operacyjne, informacyjne oraz przemysłowy internet rzeczy obecny w Przemyśle 4.0. Łączy ona także zarządzanie łańcuchem dostaw oraz działalnością operacyjną, które były dotychczas rozproszone między działem planowania, produkcji, logistyki i zarządzania aktywami.

Dostęp do archiwum:

Czy ta strona była pomocna?