Dlaczego poczucie przynależności pracowników jest ważne dla osiągnięcia sukcesu całej firmy

Artykuł

Dlaczego poczucie przynależności pracowników jest ważne dla osiągnięcia sukcesu całej firmy

Od poczucia bezpieczeństwa – przez nawiązanie relacji – po wpływ na osiągnięcie wspólnego celu

HR@Transformation | 10/2020

W zeszłorocznym badaniu Global Human Capital Trends pisaliśmy o tym, jak ważne jest nadanie pracy sensu, dzięki czemu pracownicy aktywnie i w pełni angażują się w działanie firmy, w której pracują. W tym roku kontynuujemy ten temat, nie tylko dlatego, że tak wskazaliście podczas 10. edycji badania trendów HR, ale przede wszystkim dlatego, że jak nigdy dotąd, budowanie poczucia przynależności nie było tak wymagającym wyzwaniem.

Jeżeli pracodawca chce promować otwartość i różnorodność, zapewnienie poczucia komfortu to za mało. Przejście od poczucia więzi do aktywnego uczestniczenia w misji firmy zależy jednak od spełnienia jeszcze jednego warunku: chodzi o poczucie dążenia do wspólnego celu.

Zachęcam do śledzenia naszych wpisów na Linkedin oraz subskrybcji nowego bloga C-suite@Transformation – skierowanego do liderów biznesowych, którzy chcą rozwijać wartość swoich organizacji w oparciu o potencjał pracowników, nowoczesne technologie i innowacyjne trendy, a także inspirować prowadzony biznes do zmian, szykując go na wyzwania jutra.

Najnowsze wydania newslettera HR@Transformation

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych wydaniach biuletynu

Zarejestruj się

TRENDY: Poczucie przynależności

79% firm twierdzi, że budowanie poczucia przynależności wśród pracowników jest ważne lub bardzo ważne dla osiągnięcia sukcesu przez organizację, ale zaledwie 13% uważa się za przygotowane do podjęcia tego rodzaju działań.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KOMENTARZE: Jeśli nie łączy nas przestrzeń – to na czym budować poczucie przynależności?

Inicjatywy zmierzające do budowania poczucia przynależności koncentrowały się tradycyjnie na poszanowaniu pracowników, ich sprawiedliwym traktowaniu i zapobieganiu wykluczenia w miejscu pracy. Choć aspekty te nie straciły na ważności, rynkowi liderzy idą jeszcze dalej, budując system, w którym poczucie przynależności ma przełożenie na wyniki, wzmacniając więzi zespołowe i świadomość, że każdy ma swój wkład we wspólnie osiągnięty sukces.

CZYTAJ DALEJ

FUTURE OF WORK: Przyszłość pracy – nowe podejście do miejsca pracy

Praca zmienia się pod wpływem coraz szybszej ekspansji internetu, zmiany modeli zarządzania talentami i wykorzystania narzędzi kognitywnych. Zmienia się koncepcja samego miejsca pracy. Jak pogodzić oczekiwania co do pracy zdalnej czy hybrydowej z potrzebą budowania poczucia przynależności, zespołu, kontrolą powierzonych zadań a zaufaniem i zaangażowaniem?.

ZAJRZYJ NA NOWY BLOG

RAPORT: Podczas pandemii 56 proc. firm zrealizowało projekty przygotowujące i wdrażające pracę zdalną

Zaistniała sytuacja nie tylko wzmogła istniejący już wcześniej trend przenoszenia komunikacji czy pracy do formuły zdalnej, ale wymusiła digitalizację w obszarze transakcji – oświadczeń woli, identyfikacji czy podpisywania umów.

POBIERZ RAPORT 

WEBINAR (30.10.2020): Praca zdalna – regulacje podatkowe oraz prawne a wyzwania dotyczące pracowników i pracodawców

Tradycyjny Home Office od kiedy przestał być okazjonalnym benefitem, wymaga uregulowania, a także strategicznego podejścia. Praca zdalna stała się nowym standardem, z którym mierzą się dziś zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Jak sobie z nim poradzić, by wdrożyć udaną strategię pracy zdalnej w swojej firmie?

ZAPISZ SIĘ NA SPOTKANIE ONLINE

WEBINAR (11.12.2020): TechXO – Liderzy przyszłości

W biznesie podporządkowanym obecnie wpływowi COVID-19, TechXO stają się liderami zmian, którzy prowadzą organizacje przez przyspieszone etapy transformacji. W badaniu 2020 Global Technology Leadership Study znaleźliśmy cztery różne scenariusze, jakimi liderzy technologiczni kierują się, by pomóc organizacji na nowo zdefiniować jej przyszłość, jednocześnie rozszerzając własne wpływy poza funkcję technologiczną w głąb przedsiębiorstwa.

ZAPISZ SIĘ NA SPOTKANIE ONLINE

Zobacz także:

RAPORT: Milenialsi 2020

Z badania przeprowadzonego przez Deloitte wyłania się obraz „odpornych pokoleń” Y i Z. Czy stojąc w obliczu bezprecedensowych, gwałtownych zmian, dotyczących zarówno sytuacji zdrowotnej jak i ekonomicznej na świecie, jakie wywołała pandemia COVID-19, milenialsi wykazują szczególną determinację? Czy kreślą własną wizję budowania lepszej przyszłości?

POBIERZ RAPORT

PRAWO I PODATKI: Strefa pracodawcy

Najważniejsze informacje dotyczące podatkowych i prawnych aspektów zatrudnienia, w tym: zasady organizacji pracy (czas pracy, systemy wynagradzania), polityka antymobbingowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, legalizacja pobytu i zatrudnienia obcokrajowców – w jednym miejscu.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.

Czy ta strona była pomocna?