AML i Compliance

Financial Crime

Zespół Risk Advisory AML, jako część globalnej praktyki AML, pomaga klientom chronić reputację poprzez doradztwo w zakresie ekspozycji na ryzyko prania pieniędzy (ML), przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (TF) oraz ryzyka sankcji.