Złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w Informacji TPR

Artykuł

Złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w Informacji TPR

Komunikat Ministerstwa Finansów

Ceny transferowe, 11 maja 2023 r.

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. przepisami, elementem Informacji TPR za rok 2022 jest oświadczenie podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Nowa wersja formularzy TPR, zawierająca również oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w dalszym ciągu nie została opublikowana. Zamiast tego, 10 maja 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący złożenia oświadczenia w Informacji TPR.

Zgodnie z ww. komunikatem, do momentu publikacji nowych wersji formularzy TPR-C oraz TPR-P obowiązującym wzorem Informacji TPR składanej za 2022 rok jest wzór opublikowany w wariancie 4 tej Informacji (czyli obowiązujący uprzednio w odniesieniu do roku 2021).

Wzór ten nie zawiera w strukturze dokumentu odrębnej części dotyczącej oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Podmiot zobowiązany do złożenia Informacji TPR za rok 2022, w związku z upływem terminu na złożenie tej Informacji, może zamieścić treść oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych z wykorzystaniem formularza TPR w wariancie 4 w Sekcji F Dodatkowe informacje.

Skorzystać z tego rozwiązania można jedynie do momentu opublikowania nowego wzoru dokumentu elektronicznego Informacji TPR-C oraz TPR-P (wariant 5). Niestety, daty publikacji tego wzoru w komunikacie nie podano.

Współautorka:
Karolina Wokurka, konsultantka w Zespole cen transferowych

Karolina jest absolwentką kierunku administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zawodowe w obszarach doradztwa podatkowego zdobywała we wrocławskich kancelariach podatkowych, a od kilku lat związana jest z zespołem cen transferowych Deloitte.

Document

Raport: Kontrole cen transferowych

Statystyki, orzecznictwo i interpretacje oraz odpowiedzialność karna skarbowa

Raport stanowi praktyczne podsumowanie skutków zmian legislacyjnych, jakie ustawodawca wprowadził w przepisach regulujących obowiązki podatników na gruncie cen transferowych.

Pobierz raport

Webinar: Ceny transferowe – benefit test, czyli jak uzasadnić korzyści wynikające z usług wewnątrzgrupowych

Opracowywanie analiz korzyści na potrzeby prawidłowego stosowania cen transferowych oraz gromadzenia dowodów świadczenia usług

Bezpłatne seminarium on-line: 31 maja 2023 r., godz. 10:00-11:00

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?