Polski Ład – ulgi podatkowe na innowacje

Usługi

Polski Ład – ulgi podatkowe na innowacje

Skorzystaj z pakietu nowych ulg na innowacje w ramach Polskiego Ładu

W listopadzie 2021 r. uchwalono szerokie zmiany przepisów w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowelizacja obejmuje m.in. dodatkowe wsparcie innowacyjności i zachęcenie firm do inwestycji w postaci nowych ulg podatkowych oraz modyfikacji już istniejących rozwiązań. Dowiedz się jak możemy Ci pomóc w skorzystaniu z szerokiego pakietu ulg w podatku dochodowym.

„Polski Ład” wprowadza nowe rozwiązania w zakresie ulg podatkowych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. i których celem jest wsparcie innowacyjności i zachęcenie firm do inwestycji. Omawiane ulgi stanowią dodatkowe wsparcie przede wszystkim dla podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

W ramach „Polskiego Ładu” przewidziano modyfikację istniejących już rozwiązań, tj.: ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulgi B+R) oraz ulgi IP Box.

Kluczowe zmiany zakładają zwiększenie wartości odliczenia tzw. kosztów pracowniczych jako kosztów kwalifikowanych do 200%, co pozwoli podatnikom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową (B+R) trzykrotnie odliczyć koszt wynagrodzeń związanych z pracami B+R.

 

Możliwe oszczędności podatkowe*:

 • CIT (bez ulgi) = 2,85 mln zł
 • CIT (obecna ulga B+R) = 1,9 mln zł
 • CIT (nowa ulga B+R) = 0,95 mln zł

*Zakładając 20 mln zł przychodów podatkowych oraz 5 mln zł kosztów pracowniczych B+R

 

Chcesz dowiedzieć się jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami!

Ulga pozwoli efektywnie zmniejszyć wartość ciężarów podatkowych (wartość wpłacanych do urzędu skarbowego składek PIT od wynagrodzeń niektórych pracowników) w sytuacji, gdy podatnik nie będzie mógł w całości odliczyć kosztów kwalifikowanych z tytułu ulgi B+R (np. z uwagi na stratę podatkową).

Dotychczasowe zasady:

 • CIT (2022 r.) strata 200 tys. zł, koszty kwalifikowane (nieodliczone) 100 tys. zł - prawo do odliczenia najwcześniej w zeznaniu podatkowym za kolejny rok (tj. w 2024 r.).


Po zmianach:

 • CIT (2022 r.) strata 200 tys. zł, koszty kwalifikowane (nieodliczone) 100 tys. zł - prawo do odliczenia w 2023 r. w ramach zmniejszenia zaliczek PIT odprowadzanych do urzędu skarbowego (o 19 tys. zł).
 
Chcesz dowiedzieć się jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj sie z nami!

Podatnik będzie miał prawo do dodatkowego odliczenia od postawy opodatkowania 30% kosztów kwalifikowanych związanych z produkcją próbną nowego produktu oraz wprowadzeniem na rynek nowego produktu (nie więcej, niż 10% dochodu z działalności operacyjnej).

 

Możliwe oszczędności podatkowe:

 • 1 mln zł wydanych na produkcję próbną ---> 57 tys. zł dodatkowej oszczędności podatkowej.

 

Chcesz dowiedzieć się jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj sie z nami!

Podatnik będzie miał prawo do dodatkowego odliczenia od postawy opodatkowania 50% kosztów wydatków poniesionych na robotyzację (w latach 2022-2026).

 

Możliwe oszczędności podatkowe:

 • 1 mln zł wydanych na robotyzację ---> nawet 95 tys. zł dodatkowej oszczędności podatkowej.

 

Chcesz dowiedzieć się jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj sie z nami!

Dlaczego warto?

Skorzystanie z nowych ulg i rozwiązań podatkowych wspierających innowacyjność daje firmom wymierne korzyści:

 • Obniżenie zobowiązania podatkowego zgodnie z prawem.
 • Pozytywny wpływ na płynność finansową.
 • Możliwość rozliczenia ulgi na koniec roku, nawet po zakończeniu działań i projektów.
 • Niskie wymogi formalne: rozliczenie ulg następuje zasadniczo w rocznym rozliczeniu podatkowym. Skorzystanie z nich nie wymaga składania wniosków i spełnienia innych skomplikowanych warunków formalnych.
 • Wdrożenie procesów rozliczenia ulg w przedsiębiorstwie w jednym roku ułatwia skorzystanie z nich w kolejnych latach. Doświadczenie pokazuje, że również kwota ulgi w kolejnych latach często rośnie.

 

Jak możemy pomóc?

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w postaci:

 • oceny możliwości skorzystania z Ulgi B+R i IP Box, a także nowych ulg, w tym oceny przez nasz zespół inżynierski, czy prowadzona działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej;
 • kompleksowego wsparcia w przygotowaniu do skorzystania z ulg;
 • pomocy w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji i ewidencji;
 • zabezpieczenia obszarów wątpliwych.

Dlaczego Deloitte?
 • szeroki Zespół ekspertów (inżynierów oraz doradców podatkowych) zapewniających kompleksowe wsparcie;
 • połączenie globalnej wiedzy i know-how (międzynarodowy Zespół Gi3 Deloitte – Global Investment and Innovation Incentives), ze znajomością lokalnej specyfiki i regulacji prawnych;
 • wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy dla firm z wielu branż, m.in. produkcyjnej, usługowej (w tym centra usług wspólnych), IT, handlowej i logistycznej.


Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej konsultacji, podczas której eksperci Deloitte wstępnie zweryfikują, czy przedsiębiorstwo może skorzystać z Ulgi B+R lub innych preferencji podatkowych. Udzielimy także odpowiedzi na pytania związane z szansami oraz wyzwaniami, jakie niesie ze sobą „Polski Ład”.

Skontaktuj się z nami!

Kontakt:

Adam Wacławczyk

Adam Wacławczyk

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte w trakcie pracy w działach podatkowych międzynarodowych firm doradczych. Odpowiedzialny za doradztwo w zakresie ulg podatkowych, dotac... Więcej

Dominika Alicka

Dominika Alicka

Partner Associate w Dziale Doradztwa Podatkowego

Dominika posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia z niekomercyjnych źródeł (dotacji ze środków Unii Europejskiej i krajowych oraz zachęt podatkowych na B+R, inwestycje i rozwiąza... Więcej

Magdalena Ludwik-Pardała

Magdalena Ludwik-Pardała

Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Magdalena jest doktorem nauk technicznych (górnictwo i geologia inżynierska). Specjalizuje się w dziedzinie technologii chemicznej ukierunkowanej na energochemicznie przetwórstwo paliw i surowców ener... Więcej

Marcin Frejek

Marcin Frejek

Senior Manager w dziale Doradztwa Podatkowego

Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. Licencjonowany doradca podatkowy oraz absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada kilkuletnie doświadczeni... Więcej

Bartłomiej Suszko

Bartłomiej Suszko

Partner w dziale Doradztwa Podatkowego

Bartłomiej jest partnerem w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte i liderem wrocławskiego biura. Wraz z zespołem oferuje szeroki wachlarz wyspecjalizowanych usług podatkowych. Bartłomiej jest eksperte... Więcej

Robert Nowak

Robert Nowak

Partner w dziale Doradztwa Podatkowego

Robert jest partnerem w dziale Doradztwa Podatkowego. Posiada tytuł MBA. Od 2002 roku w Deloitte pracuje w zespole świadczącym usługi konsultingowe dla firm z różnych sektorów, w tym z sektora TMT.... Więcej

Maciej Guzek

Maciej Guzek

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego

Maciej Guzek posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradzania klientom krajowym i międzynarodowym w kwestiach związanych z bieżącą działalnością podmiotów z branży producentów dóbr przemysłowyc... Więcej