Events

Perspective

Evenimente Deloitte Romania

26 aprilie 2017

GDPR - Suntem pregătiți?

25 mai 2018 este data la care intră în vigoare Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice legată de prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Având in vedere schimbările esențiale ale noii reglementari, precum si timpul scurt rămas până la aplicarea acesteia, prin intermediul acestui eveniment, ne propunem să clarificam anumite aspecte tehnice, juridice, cât și organizaționale legate de impactul și schimbările aduse de GDPR, oferind totodată și recomandări în vederea conformării cu noile cerințe. 

 

27 aprilie 2017

Mobilitatea internațională a salariaților români pe teritoriul UE/EEA

Orice tip de mobilitate în cadrul UE/EEA, nu necesită doar cunoașterea legislației române ci și a Directivelor CE și a modalității în care acestea au fost implementate în statele membre de trimitere.

Seminarul nostru își propune să analizele aspecte referitoare la legislația muncii, fiscalitate și asigurări sociale nu doar din perspectiva României ca și țară gazdă ci și din perspectiva altor state membre precum Germania, Marea Britanie, Austria, Italia, Belgia etc.

11 aprilie 2017

Procesul de imigrație în România

În cadrul acestui eveniment ne propunem să discutăm cât mai practic maniera în care trebuie și pot fi abordate cerințele prevăzute de legislația aplicabilă în cazul unor structuri de detașare sau angajare, aplicabile cetățenilor statelor terțe, dar și aspectele vizate de către autorități în cadrul unui control tematic. 

 

6 aprilie 2017

GDPR – Datele cu caracter personal

25 mai 2018 este data la care intra în vigoare Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.

05 aprilie 2017

Totul despre originea mărfurilor.

Dovada de origine a mărfurilor, care atestă practic "naționalitatea economică a mărfii”, este importantă atât din prisma taxelor vamale cât și a măsurilor comerciale cum ar fi, taxe anti-dumping și de compensație, embargouri comerciale, măsuri de protecție și compensatorii, restricții cantitative, etc.

 

04 aprilie 2017

Provocări contabile și fiscale în implementarea IFRS 15 

Seminarul va fi unul interactiv, în cadrul căruia vom discuta aspecte practice legate de implementarea și aplicarea corectă a noului standard IFRS 15 ”Veniturile din contractele cu clienții”. În cadrul seminarului, vom analiza totodată și implicațiile fiscale ce pot apărea ca urmare a aplicării IFRS 15.

 

15 martie 2017

Mobilitatea internațională a salariaților

În cadrul acestui eveniment, vom atinge aspectele legate de încadrarea corectă a situației de mobilitate din perspectiva legislației aplicabile, cu respectarea prevederilor europene, procesele de salarizare și administrare a forței de muncă mobile, implicațiile și obligațiile fiscale și de asigurări sociale asociate. 

7 martie 2017

Atelier de lucru: „Închiderea anului financiar 2016: aspecte cheie în pregătirea acestui exercițiu”

Procesul complex de rescriere a Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală s-a finalizat la sfârșitul anului trecut. Au urmat publicarea în Monitorul Oficial în data de 13 ianuarie 2016 a Normelor de aplicare a noului Cod Fiscal, precum și publicarea noului Ordin ANAF privind condiţiile de solicitare şi prezentare a dosarului preţurilor de transfer în data de 2 februarie 2016.

Prin intermediul acestui seminar ne propunem să analizăm împreună impactul noilor cerințe de documentare din perspectiva prețurilor de transfer, precum și al noilor norme fiscale din perspectiva impozitelor directe aplicabile companiilor și a taxei pe valoarea adăugată.

2 martie 2017

O nouă închidere de an fiscal: Provocări, soluții, tendințe

Seminarul va fi unul interactiv în care vom dezbate împreună principalele provocări ridicate de închiderea de an fiscal. Totodată, vom discuta și potențiale interpretări ale autorităților fiscale în practică, dar și impactul noutăților legislative ale anului 2017.

22 februarie 2017

Închiderea anului financiar 2016: aspecte cheie în pregătirea acestui exercițiu

În cadrul acestui eveniment, dorim sa vă împărtășim din experiența și expertiza noastră, astfel încât exercițiul de inchidere a anului financiar să se desfășoare eficient pentru compania dumneavoastră și să conducă, în final, la întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Împreună, vom aborda și vom discuta principalele elemente care ar trebui luate în considerare de către personalul departamentelor financiar-contabil atunci când demarează pregătirea închiderii exercițiului financiar.

16 februarie 2017

Închiderea anului financiar 2016: aspecte cheie în pregătirea Declarației 101 și a situațiilor financiare anuale

Pe lângă expunerea bazei legale și a interpretării Deloitte cu privire la subiectele incluse în agendă, vor fi prezentate și numeroase aspecte practice în ceea ce privește calculul impozitului pe profit (ținând cont de interpretarea autorităților), precum și întocmirea situațiilor financiare anuale.

Seminarul este un răspuns la necesitatea generală de a urmări și atenua riscurile fiscale, dar și de a identifica oportunități care să conducă la o îmbunătățire a poziției fiscale a societății. 

8 februarie 2017

Inspecția fiscală - Ce e de știut? Ce e de făcut?

Scopul acestui seminar este de a discuta într-o manieră cât mai practică despre cele mai importante aspecte întâlnite în cadrul unui control fiscal, precum deductibilitatea cheltuielilor și tratamentul TVA aplicabil în cadrul fluxurilor operaționale, tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA în tranzacții (livrări de bunuri în lanț, servicii intra-EU, tranzacții cu societăți fără cod valid), deductibilitatea serviciilor, natura plăților efectuate din perspectiva impozitului cu reținere la sursă, dosarul prețurilor de transfer și relațiile contractuale cu angajații, precum și în afara ariei salariale – abordări în practică ale autorităților.

2 februarie 2017

Prețurile de transfer – Cum ne pregătim pentru noile provocări

Prin intermediul acestui seminar, ne propunem să analizăm împreună abordarea cerințelor de documentare din perspectiva prețurilor de transfer, cum ne pregătim pentru noile obligații și eventuale provocări întâmpinate. Scopul este de a oferi o imagine de actualitate asupra prețurilor de transfer si de a identifica posibile provocări şi/sau oportunităţi pentru compania dumneavoastră.

Evenimentul va avea un caracter interactiv, iar echipa Deloitte își propune să adreseze toate problemele/situațiile propuse de participanți. 

19 ianuarie 2017

Închiderea anului financiar 2016: aspecte cheie în pregătirea acestui exercițiu

În cadrul acestui seminar vom aborda și vom discuta împreună principalele elemente care ar trebui luate în considerare de către personalul departamentelor financiar-contabil și fiscal atunci când demarează pregătirea închiderii exercițiului financiar.

13-14 decembrie 2016

TVA în practică

La o prima vedere, sistemul românesc de TVA pare a fi simplu. Aparent acesta implică colectarea și deducerea TVA, având un efect neutru pentru contribuabili. În practică, aceasta percepție este însă departe de adevăr.

Legislația complexă necesită un nivel ridicat de cunoștințe pentru a aplica corect TVA. Aplicarea neadecvată a regulilor de TVA poate conduce la obligații suplimentare considerabile pentru compania dumneavoastră.

În cadrul acestui seminar, vrem să clarificăm modul de funcționare a TVA, punând accent pe latura practică. Vom discuta și aspecte de vamă și procedură fiscală, dată fiind incidența lor semnificativă în practica TVA.

8 decembrie 2016

Fondul pentru Mediu în practica anului 2016

Deloitte are plăcerea să vă invite la un seminar în care să aflați totul despre ambalaje și EEE-uri, de la introducere pe piață, înregistrare în contabilitate, colectare și trasabilitate până la valorificator.

Împreună cu dumneavoastră vom discuta despre ce este și ce nu este ambalaj, cazurile în care se aplică ecotaxa, trasabilitatea deșeurilor până la reciclatorul efectiv, evidențierea în contabilitate a diverselor elemente care apar în materie de ambalaje.

7 decembrie 2016

Inspecția fiscală - Ce e de știut?

În ultimii ani numărul inspecțiilor fiscale a crescut semnificativ, iar pe fondul numeroaselor modificări legislative, contribuabilii au fost puși deseori în dificultate în fața abordărilor inspectorilor fiscali.

Deloitte împreună cu Reff & Asociații va dezbate cu dumneavoastră, pe parcursul acestui seminar, spețele fiscale cele mai des întâlnite și argumentele utilizate în susținerea tratamentului fiscal.

Din experiența noastră, aspectele de ordin procedural sunt extrem de importante pe parcursul inspecției fiscale. 

Scopul acestui seminar este de a discuta într-o manieră cât mai practică despre cele mai importante aspecte întâlnite în cadrul unui control fiscal.

16 noiembrie 2016

Mobilitatea internațională a salariaților

În cadrul acestui eveniment, vom atinge aspectele legate de încadrarea corectă a situației de mobilitate din perspectiva legislației aplicabile, cu respectarea prevederilor europene, procesele de salarizare și administrare a forței de muncă mobile, implicațiile și obligațiile fiscale și de asigurări sociale asociate. 

15 noiembrie 2016

Exportul de mărfuri. Noi provocări din perspectiva vamală și a TVA

Sporirea numărului și a complexității tranzacțiilor în lanț, la export, a făcut ca legiuitorul să înăsprească condițiile de desfășurare a acestora din perspectiva vamală și a TVA-ului.  În primul rând, prin redefinirea noțiunii de exportator din perspectiva vamală și în al doilea rând prin accentul pus pe importanța procedurilor interne de control ale fiecărui agent economic. 

27 septembrie 2016

Fondul pentru Mediu

Politica comunitară de mediu a devenit una dintre cele mai importante politici la nivelul Uniunii Europene, România riscând să fie la un pas de deschidere a procedurii de infringement în ceea ce privește gestionarea deșeurilor.

La aproape două luni după intrarea în vigoare a noilor modificări, specialiștii Deloitte România și Reff & Asociații vă invită să aflați impactul noilor modificări asupra obligațiilor de raportare și asupra taxelor ce trebuie plătite la Fondul pentru Mediu.

3 august 2016

rEvoluție în industria alimentară - Modificarea legii 321/2009!

Dezbateri pe tema impactului amendamentelor aduse Legii 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare.

  • Ce domenii sunt afectate și implicațiile de ordin juridic
  • Cine are de câștigat sau de pierdut
  • Cine va trasa direcțiile de lucru? Care sunt posibilele alternative vehiculate în piață și impactul aferent
  • Diferențele privind contabilizarea alternativelor propuse
  • Tratamentul aplicabil tranzacțiilor în curs la momentul intrării în vigoare a modificărilor
29 iulie 2016

Facilități aduse de Noul Cod Vamal al Uniunii Europene Portului Constanța

Principalele implicații ale Noului Cod Vamal al Uniunii Europene și a normelor de aplicare ale acestuia asupra operațiunilor vamale derulate în portul Constanța.

  • Ce aduce noul Cod Vamal pentru Portul Constanța?  
  • Intrarea și ieșirea mărfurilor din zona liberă/portul liber potrivit noului Cod Vamal 
  • Avantajele AEO în Portul Constanța
  • Simplificări vamale pentru transportul maritim și fluvial 
  • Securizarea operațiunilor vamale în relația cu autoritățile vamale (Informații Obligatorii) 

15 iunie 2016

Noul Cod de Procedură Fiscală

Procesul complex de rescriere a Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală s-a finalizat la sfârșitul anului trecut. Au urmat publicarea în Monitorul Oficial în data de 13 ianuarie 2016 a Normelor de aplicare a noului Cod Fiscal, precum și publicarea noului Ordin ANAF privind condiţiile de solicitare şi prezentare a dosarului preţurilor de transfer în data de 2 februarie 2016.

Prin intermediul acestui seminar ne propunem să analizăm împreună impactul noilor cerințe de documentare din perspectiva prețurilor de transfer, precum și al noilor norme fiscale din perspectiva impozitelor directe aplicabile companiilor și a taxei pe valoarea adăugată.

V-a fost de folos informația?

Mai multe subiecte