Priemyselná výroba a stavebníctvo | Deloitte Slovensko

Služby

Priemyselná výroba a stavebníctvo

Odborníci globálnej skupiny Deloitte pre priemyselnú výrobu a stavebníctvo spoločnosti prinášajú komplexné, integrované riešenia pre segmenty týchto odvetví. Pomáhame pri zjednodušovaní procesov a a dosahovaní strategických a operatívny cieľov spoločností.

Spoločnosť Deloitte rozumie výzvam, ktorým čelíte, vzhľadom na roky skúsenosti v tomto odvetví. Sme tu aby sme vám pomohli predvídať, naplánovať a zvládnuť dramatické výkyvy, ktoré charakterizujú váš trh. Prostredníctvom našich členských firiem ponúkame kompletnú škálu služieb zameraných na odvetvie, ktoré uspokoja jedinečné a dynamické potreby priemyselných a výrobných podnikov. Naše tímy Deloitte pracujú pre našich klientov na komplexnom riešení problémov zo všetkých uhlov. Deloitte je popredným audítorom v odvetví priemyselnej výroby a stavebníctva.

V tomto neustále sa meniacom globálnom energetickom prostredí sa Priemyselnej výrobe a stavebníctvu núka príležitosť prekonať toto turbulentné obdobie a skutočne inovovať.

V prípade záujmu o vypracovanie ponuky nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať a naši odborníci urobia čo je v ich silách  aby vám poskytli na mieru zostavené služby podľa potrieb s ohladom na príležitosti a hrozby rastúce z oblasti priemyselnej výroby a stavebníctva. To v oblastiach finančného poradenstva, auditu, automatizácie procesov a daňového poradenstva a ďalších.

Spojte sa s nami

Wolda Kidan Grant

Wolda Kidan Grant

partner | audit a uisťovacie služby

Wolda Grant je partner na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku a líder pre rozvoj talentov (Talent Leader) v Deloitte Central Europe. Má viac ako 25 rokov skúseností v oblasti a... Viac