Ropný, plynárenský a chemický priemysel | Deloitte Slovensko

Riešenia

Ropný, plynárenský a chemický priemysel

Odborníci spoločnosti Deloitte pre oblasť Oil & Gas Vám ponúkajú integritu, inováciu a prehľad, ktoré vám pomôžu splniť Vaše najnáročnejšie výzvy.

Prostredníctvom našich služieb Vás podporíme pri príprave a realizácii iniciatív, ktoré Vám napomôžu dosiahnuť Vaše strategické ciele a prinášajú hodnotu všetkým zainteresovaným stranám.

Prostredníctvom auditu a uisťovacích služieb , daňového poradenstva, rizikového a finančného poradenstva náš tím spoločnosti Deloitte pre oblasť Oil & Gas poskytuje komplexné služby a riešenia, ktoré pomôžu posunúť Vaše podnikanie dopredu.

Spoločnosť Deloitte poskytuje spoločnostiam kvalitné previerky finančných výkazov a správy o vnútorných kontrolách, ktoré sú v súlade s príslušnými odbornými štandardmi a podporované skúsenosťami z relevantných oblastí.

 

V prípade záujmu o iné služby, nás bez váhania kontaktujte a poskytneme Vám na mieru zostavenú ponuku konkrétne podľa vašich špecifických požiadaviek v oblastiach finančného poradenstva, auditu, automatizácie procesov, daňového poradenstva a mnohých ďalších.

Spojte sa s nami

Ján Bobocký

Ján Bobocký

riaditeľ | audit a uisťovacie služby

Ján Bobocký pracuje v spoločnosti Deloitte od roku 2000. Má rozsiahle skúsenosti s projektmi v oblasti auditu zameranými na reštrukturalizáciu podnikov, finančné nástroje, zlepšenie kontrolných postup... Viac