Energetika, verejné služby a obnoviteľné zdroje energie

Tím Deloitte pre energetiku a obnoviteľné zdroje pomáha klientom predvídať zmeny na trhu a ponúka stratégiu, ako na nich reagovať. Pri tvorbe riešenia spájame naše dlhoročné know-how, dáta z trhu, kritické myslenie a inovatívne myšlienky.