Priemyselná výroba a stavebníctvo

Poskytovanie inovatívnych, praktických znalostí a skúseností, ktoré pomáhajú spoločnostiam v oblasti priemyselných produktov a stavebníctva zlepšiť celkovú obchodnú výkonnosť.