Bilforhandlerne

Bilforhandlerne

Danske bilforhandlere leverer solide resultater – trods knæk i 2017

Der er godt gang i bilsalget i Danmark - selvom overskuddet dalede en anelse i 2017. De største virksomheder ser ud til at blive de store vindere fremadrettet.

Efter flere år med stigende indtjening knækkede kurven en anelse for danske bilforhandlere i 2017. Det viser Autoanalysen 2019, hvor Deloittes eksperter analyserer bilforhandlernes resultater og udviklingstendenser fra regnskabsåret 2016/2017.

I denne periode faldt bilforhandlernes resultat pr. ansat i gennemsnit med 15,3 procent. For eksempel faldt indtjeningen for virksomheder med 11-25 ansatte fra ca. 100.000 kr. pr. ansat i 2016 til ca. 85.000 kr. pr. ansat i 2017, mens den for virksomheder med +50 ansatte faldt fra ca. 75.000 kr. til ca. 55.000 kr. pr. ansat i samme periode.

Men der er ingen grund til at rynke på næsen, for der er generelt godt gang i det danske bilsalg.

Godt nok leverer stadigt flere af de virksomheder, der i forvejen er presset, underskud på bundlinjen. Men de 30 stærkeste virksomheder i toppen leverer fortsat solide, positive resultater. For dem betyder udviklingen blot en anelse lavere indtjening end året før.

Med en soliditetsgrad på knap 30 procent i 2017 samt en fornuftig likviditetsgrad på 1,2 tegner analysen et billede af en branche, der overordnet set har det godt.

De store virksomheder æder de små


En mindre andel af virksomhederne kører med overskud i 2017, og her skal især de mindre bilforhandlere se sig for. Dykker man ned i disse tal, ser det ud til, at særligt de store virksomheder sluger overskuddet fra de mange mindre virksomheder i branchen. Aktiviteten og indtjeningen koncentreres om få store bilforhandlere, der hele tiden vokser sig større.

En af forklaringerne kan være, at de stærke aktører på markedet i stigende grad opkøber de små forhandlere. Siden 2014 er antallet af virksomheder med 1-10 ansatte faldet fra 535 til 415 i 2017. I samme periode er gruppen af virksomheder med 26-50 ansatte vokset med en tredjedel. Og for de helt store virksomheder med mere end 50 medarbejdere er andelen vokset fra 39 i 2014 til 48 i 2017. Vokseværket hos de største forhandlere stiller dem stærkere i forhandlingerne med bilimportørerne, der ellers frit kan vælge og vrage mellem de mange danske bilforhandlere på markedet.

Stordriftsfordelene for større bilforhandlere er ifølge Deloittes eksperter det, der skal drive fremtidens vækst. For selvom der ikke mangler omsætning, tjener bilforhandlerne ikke ret meget pr. solgt bil. Den efterfølgende service skal drive indtjeningen, og her har de store virksomheder en kæmpe fordel. De kan håndtere en langt større volumen og har ressourcer til at investere i markedsføring, kundeprogrammer og nye teknologier, der kan forbedre servicen for kunderne samt effektivisere forretningen.

Afgiftsændring har også påvirket resultatet


Det lille dyk i indtjeningen i 2017 samt det stigende antal bilforhandlere med underskud kan også skyldes den afgiftsændring, der trådte i kraft i 2017.

Selvom politikerne også præsenterede ændringer i afgiftsniveauet i 2015 og 2016, havde mange bilforhandlere et urealistiske billede af, hvor stor betydning den seneste afgiftsændring ville få. Mange forhandlere tjente derfor ikke de penge, de havde forventet, og sådan et hul i budgettet kan være svært at indhente.

Afkast af investeret kapital falder


I 2017 ser vi også et dyk i afkastet af bilforhandlernes investerede kapital, der i gennemsnit falder fra knap 11 procent i 2016 til ca. ni procent i 2017. Dykket skyldes, at det primære resultat falder. Varelageret i perioden er stort set uændret. Det er dog værd at bemærke, at gruppen af bilforhandlere med mellem 26-50 ansatte skiller sig ud: Her ses en svag stigning i afkastet af den investerede kapital.

Nøgletalsbeskrivelse

Primært resultat pr. ansat = [Primært resultat] / [Ansatte]
Afkast af investeret kapital = [Primært resultat] / [Investeret kapital]
Soliditetsgrad = [Egenkapital] / [Samlede aktiver]
Varelager pr. ansat = [Varelager] / [Ansatte]
Overskudsgrad = [Primært resultat] / [Nettoomsætning]

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story

Relaterede emner