Bilforhandlerne

Nedenfor kan du læse sidste års analyse, der tegner et billede af situationen inden COVID-19.

2019 var et godt år for det danske personbilssalg – faktisk det bedste siden 1992 målt på antal nyregistrerede personbiler. Ifølge Dansk Statistik blev der sidste år registreret godt 225.000 nye personbiler, mens der til sammenligning blev registeret ca. 218.000 året før.

Salget smitter af på bilforhandlernes resultater, og siden regnskabsperioden 2017/2018 er de danske bilforhandleres primære resultat pr. ansat i gennemsnit steget fra ca. 73.000 kr. til godt 80.000 kr. i 2018/2019.

Det viser den halvårlige Autoanalyse 2020, hvor Deloittes eksperter analyserer bilforhandlernes resultater og udviklingstendenser fra regnskabsperioden 2018/2019.

Med en soliditetsgrad på 30,9 procent i 2018/2019 tegner analysen et billede af en branche, der overordnet set har det godt, mener Lars B. Nielsen, der er brancheleder i Deloitte.

”Bilforhandlerne er godt rustet til at investere i en omstilling til fremtiden. Særligt de større forhandlere, der er begyndt at investere i el-biler. Det er dem, der har pengene til at investere de næste fem år.”

Lars B. Nielsen, brancheleder i Deloitte

Stordriftsfordele

Stordriftsfordelene er netop dét, der ifølge Deloitte-eksperten skal drive fremtidens vækst. For selvom der ikke mangler omsætning, tjener bilforhandlerne ikke ret meget pr. solgt bil.

”Den efterfølgende service skal drive indtjeningen, og her har de store virksomheder en kæmpe fordel. De kan håndtere en langt større volumen og har ressourcer til at investere i markedsføring, kundeprogrammer og nye teknologier, der kan forbedre servicen for kunderne samt effektivisere forretningen.”

Lars B. Nielsen, brancheleder i Deloitte

Afgiftsændring i 2017

Det gennemsnitlige afkast af den investerede kapital er på vej tilbage på samme niveau som i 2016/2017. Men dette nøgletal har været relativt svingende de seneste år og tog et dyk i 2017, hvor det primære resultat faldt, mens varelageret var stort set uændret.

Dette skyldes formentlig den afgiftsændring, der trådte i kraft i 2017, påpeger Lars B. Nielsen:

”Selvom politikerne også præsenterede ændringer i afgiftsniveauet i 2015 og 2016, havde mange bilforhandlere et urealistiske billede af, hvor stor betydning den seneste afgiftsændring ville få. Mange forhandlere tjente derfor ikke de penge, de havde forventet, og sådan et hul i budgettet kan være svært at indhente.”

Lars B. Nielsen, brancheleder i Deloitte

Om analysen af danske bilforhandlere

Halvårsanalysen baserer sig på regnskaber fra 188 danske bilforhandlere. Kun 12-måneders regnskaber indgår i analysen. For at kunne illustrere den danske udvikling i branchen bedst muligt, er koncernregnskaber ikke medtaget.

Nøgletalsbeskrivelse

Primært resultat pr. ansat = [Primært resultat] / [Ansatte]
Afkast af investeret kapital = [Primært resultat] / [Investeret kapital]
Soliditetsgrad = [Egenkapital] / [Samlede aktiver]
Varelager pr. ansat = [Varelager] / [Ansatte]
Overskudsgrad = [Primært resultat] / [Nettoomsætning]

Metode til beregning af nøgletal

Deloitte anvender en beregning af vægtede gennemsnit, hvor relative tal findes ved at dele to sumkomponenter med hinanden. F.eks. beregnes primært resultat pr. ansat således: (Sum af samtlige virksomheders driftsresultater | hvis virksomheden har mere end 0 ansatte) / (Sum af samtlige virksomheders antal ansatte). Således tildeles større størrelser altså også større vægt i beregningerne. De nøgletal, som Deloitte har analyseret i dette års halvårsanalyse, er de samme som forrige år. Eventuelle ændringer stammer således kun fra opdaterede nye tal, eller hvis der ikke har været historik på tallene før.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story

Related topics