Bilforhandlerne

Bilforhandlerne

Skæv indtjening blandt danske bilforhandlere

Danskerne køber biler som aldrig før, men alligevel har kun knap hver anden bilforhandler fremgang på bundlinjen i 2018.

Der er godt gang i bilsalget i disse år. Siden 2014 er de danske bilforhandleres primære resultat pr. ansat i gennemsnit steget fra ca. 50.000 kr. i 2014 til godt 80.000 kr. i 2018.

Men selvom udviklingen generelt ser positiv ud, er det langt fra alle bilforhandlere, der formår at udnytte det gunstige salg. Det viser Autoanalysen 2019, hvor Deloittes eksperter analyserer bilforhandlernes resultater og udviklingstendenser fra regnskabsåret 2017/2018. Kun halvdelen af de danske bilforhandlere øgede indtjeningen på driften fra 2017 til 2018.

Vinderne er de største forhandlere

Dykker man ned i disse tal, ser det ud til, at særligt de store virksomheder sluger overskuddet. Aktiviteten og indtjeningen koncentreres om få store bilforhandlere, der hele tiden vokser sig større.

Stordriftsfordelene for større bilforhandlere er netop dét, der ifølge Deloittes eksperter skal drive fremtidens vækst. For selvom der ikke mangler omsætning, tjener bilforhandlerne ikke ret meget pr. solgt bil.

”Den efterfølgende service skal drive indtjeningen, og her har de store virksomheder en kæmpe fordel. De kan håndtere en langt større volumen og har ressourcer til at investere i markedsføring, kundeprogrammer og nye teknologier, der kan forbedre servicen for kunderne samt effektivisere forretningen,”

Lars B. Nielsen, brancheleder i Deloitte

Afgiftsændring påvirkede resultatet

I 2018 er det gennemsnitlige afkast af den investerede kapital på vej tilbage på samme niveau som i 2015 og 2016. Men dette nøgletal har været relativt svingende de seneste fem år. Fra 2014 til 2015 steg afkastet af den investerede kapital fra et niveau på under 8 procent til et niveau på næsten 11 procent. Gennemsnittet tog et dyk i 2017, hvilket skyldes, at det primære resultat faldt, mens varelageret var stort set uændret.

Dette skyldes formentlig den afgiftsændring, der trådte i kraft i 2017, påpeger Lars B. Nielsen:

”Selvom politikerne også præsenterede ændringer i afgiftsniveauet i 2015 og 2016, havde mange bilforhandlere et urealistiske billede af, hvor stor betydning den seneste afgiftsændring ville få. Mange forhandlere tjente derfor ikke de penge, de havde forventet, og sådan et hul i budgettet kan være svært at indhente.”

Lars B. Nielsen, brancheleder i Deloitte

Men generelt er der godt gang i det danske bilsalg, og i 2018 ser udviklingen ud til at gå den rigtige vej, understreger han. Med en soliditetsgrad på over 30 procent i 2018 tegner analysen et billede af en branche, der overordnet set har det godt.

Nøgletalsbeskrivelse

Primært resultat pr. ansat = [Primært resultat] / [Ansatte]
Afkast af investeret kapital = [Primært resultat] / [Investeret kapital]
Soliditetsgrad = [Egenkapital] / [Samlede aktiver]
Varelager pr. ansat = [Varelager] / [Ansatte]
Overskudsgrad = [Primært resultat] / [Nettoomsætning]

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story

Relaterede emner