Bilforhandlerne

Bilbranchen er under forandring. De sidste par år har der været stor efterspørgsel og forsyningspres, som senest er blevet afløst af en opbremsning i salg af biler, som følge af situationen for den globale økonomi.

Ifølge De Danske Bilimportører blev der i 2022 registreret 175.467 nye person- og varebiler, mens der til sammenligning blev registeret 216.900 i 2021.

De gode tal for 2021 kan også læses ud af årsrapporterne for 2021. De danske bilforhandleres primære resultat pr. ansat er i gennemsnit steget fra 93.450 kr. i 2020 til 142.483 kr. i 2021.

Det viser den årlige Autoanalyse 2022, hvor Deloittes eksperter analyserer bilforhandlernes resultater og udviklingstendenser fra regnskabsperioden 2021.

Afkastet af den investerede kapital udgjorde i gennemsnit 15,3 procent i 2021, hvilket er en stigning på 4,4 procentpoint i forhold til 2020, hvor afkastet af den investerede kapital udgjorde 10,9 procent. Virksomhederne med 0-10 ansatte havde den største udvikling i afkast af den investerede kapital med en stigning fra 8,8 procent i 2020 til 16,1 procent i 2021.

Med en gennemsnitlig soliditetsgrad på 34,9 procent i 2021 tegner analysen et billede af en branche, der kom godt igennem 2021, mener Peter Kjærsgaard Rasmussen, der er brancheleder i Deloitte.

Dette betyder også, at langt størstedelen af bilforhandlerne er godt rustet til at gå en mere usikker tid i møde, hvor både nye forhandlermodeller, nye spillere på markedet og en mere usikker økonomi sætter bilforhandlerne på prøve.

87,2 procent af bilforhandlerne havde overskud i 2021, hvilket er en forbedring på 8,8 procentpoint i forhold til 2020, hvor 78,4 procent af bilforhandlerne havde overskud.

”Der var engang”

I skrivende stund er mange bilforhandlere i gang med at kigge på nye forretningsmodeller sammen med deres importører.

Der sker et skifte fra de traditionelle forhandlermodeller, hvor den enkelte forhandler har haft stor handlefrihed, til en mere fastlåst agent-model. Med den mere fastlåste agent-model opstår der imidlertid også nye forretningsmuligheder, som kræver tilpasning og ændring i måden bilforhandlerne skal skabe deres indtjening.

Sideløbende med ovenstående ændring kommer der også stadig flere aktører til på det danske marked, hvilket øger konkurrencen blandt de allerede etablerede bilforhandlere. De nye aktører er primært fokuseret omkring elbiler, som fortsætter med at tage terræn i forhold til benzin- og dieselbiler.

Opsummeret står forhandlerne i en tid med mange forandringer, og det er vigtigt, at forhandlerne er klar til at håndtere disse forandringer, så forhandlerne ikke dvæler ved det ”der var engang”.

Om analysen af danske bilforhandlere

Den årlige analyse baserer sig på regnskaber fra 643 danske bilforhandlere. Kun 12-måneders regnskaber indgår i analysen. For at kunne illustrere den danske udvikling i branchen bedst muligt er koncernregnskaber ikke medtaget.

Nøgletalsbeskrivelse

Primært resultat pr. ansat = [Primært resultat] / [Ansatte]
Afkast af investeret kapital = [Primært resultat] / [Investeret kapital]
Soliditetsgrad = [Egenkapital] / [Samlede aktiver]
Varelager pr. ansat = [Varelager] / [Ansatte]
Overskudsgrad = [Primært resultat] / [Nettoomsætning]

Metode til beregning af nøgletal

Deloitte anvender en beregning af vægtede gennemsnit, hvor relative tal findes ved at dele to sumkomponenter med hinanden. F.eks. beregnes primært resultat pr. ansat således: (Sum af samtlige virksomheders driftsresultater | hvis virksomheden har mere end 0 ansatte) / (Sum af samtlige virksomheders antal ansatte). Således tildeles større størrelser altså også større vægt i beregningerne. De nøgletal, som Deloitte har analyseret i dette års analyse, er de samme som forrige år. Eventuelle ændringer stammer således kun fra opdaterede nye tal, eller hvis der ikke har været historik på tallene før.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story