Mindre eksport og faldende indtjening betyder svære kår for dansk engroshandel. Men der er lys for enden af corona-tunnelen.

Årets modeanalyse viser, at de danske engrosforhandlere i gennemsnit leverede et driftsresultat pr. ansat på lige knap 276.000 kroner i 2020 sammenlignet med knap 300.000 kroner året før. Det er et fald på 7,7 procent.

Ifølge Morten Gade Steinmetz, der er brancheleder for mode- og tekstilindustrien i Deloitte, skyldes den økonomiske tilbagegang, at det har været væsentligt sværere at afsætte varer til kunderne på vores største eksportmarkeder:

”De danske modehuse afsætter i omegnen af 60-80 procent af deres varer til eksport. Selvom det går fornuftigt med salget i Danmark, er det svært at trænge igennem til kunderne i lande som Tyskland, England og Holland, som i perioder har været langt hårdere ramt af pandemien end i Danmark.”

Morten Gade Steinmetz, brancheleder for mode- og tekstilindustrien i Deloitte

Det velforberedte vækstberedskab

Branchens gennemsnitlige overskudsgrad er faldet med 2,1 procentpoint – fra 8,4 procent i 2019 til 6,3 procent i 2020:

”Mange i branchen har haft svært ved at omstille sig til det svingende aktivitetsniveau, vi har oplevet det seneste år. Men på trods af, at efterspørgslen er faldende, holder mange fortsat designeren og syersken beskæftiget,” forklarer Morten Gade Steinmetz og tilføjer:

”For når pandemien er et overstået kapitel, skal de danske engrosvirksomheder stå klar med et velforberedt beredskab og nye sæsonkollektioner, der kan føre dem tilbage på vækstsporet, når efterspørgslen igen accelererer.”

God grund til optimisme

Selvom branchens gennemsnitlige overskudsgrad og driftsresultat er gået ned, er der god grund til optimisme. For der er heldigvis mange, der har været i stand til at navigere sikkert gennem krisen.

Årets analyse viser, at branchens gennemsnitlige soliditetsgrad er faldet fra 51,3 procent i 2019 til 47,6 procent i 2020. Selvom der i dette tilfælde er tale om en tilbagegang, fremhæver Morten Gade Steinmetz den stabile soliditetsgrad:

”Selvom soliditetsgraden er gået ned, ligger den på et højt og stabilt niveau. Det viser, at virksomhederne egenfinansierer mange af deres initiativer, hvilket overskygger mange af de worst case-scenarier, vi frygtede ville udspille sig, da pandemien ramte i marts sidste år.”

Morten Gade Steinmetz, brancheleder for mode- og tekstilindustrien i Deloitte

Også branchens afkast af investeret kapital ligger på et fornuftigt niveau. Her ligger tallet i 2020 på 10,2 procent, som er 0,3 procentpoint mere end året før, hvor tallet lå på 9,9 procent.

”Det er meget tilfredsstillende med de omstændigheder, virksomhederne har været underlagt det seneste år. Selvom afkastgraden er faldet, fortsætter virksomhederne med at investere. Det er meget positivt,” siger Morten Gade Steinmetz og afslutter:

”Nu bliver det spændende at se, hvordan den anden coronabølge, som udspillede sig i foråret 2021, kommer til at påvirke branchen. Forhåbentlig har de nået at opbygge et robust setup, der sender dem sikkert gennem de værste udfordringer.”

Om analysen af danske engroshandlere

Analysen baserer sig på regnskaber fra 482 danske engroshandlere beskæftiget inden for salg og fremstilling af beklædning. Kun 12-måneders regnskaber indgår i analysen. For at kunne illustrere den danske udvikling i branchen bedst muligt, er koncernregnskaber og udenlandske filialer ikke medtaget. Virksomheder med hovedsæde i Grønland er heller ikke med i analysen.

Nøgletalsbeskrivelse

Primært resultat pr. ansat = [Primært resultat] / [Ansatte]
Afkast af investeret kapital = [Primært resultat] / [Investeret kapital]
Soliditetsgrad = [Egenkapital] / [Samlede aktiver]
Varelager pr. ansat = [Varelager] / [Ansatte]
Overskudsgrad = [Primært resultat] / [Nettoomsætning]

Metode til beregning af nøgletal

Deloitte anvender en beregning af vægtede gennemsnit, hvor relative tal findes ved at dele to sumkomponenter med hinanden. F.eks. beregnes primært resultat pr. ansat således: (Sum af samtlige virksomheders driftsresultater | hvis virksomheden har mere end 0 ansatte) / (Sum af samtlige virksomheders antal ansatte). Således tildeles større størrelser altså også større vægt i beregningerne. De nøgletal, som Deloitte har analyseret i dette års halvårsanalyse, er de samme som forrige år. Eventuelle ændringer stammer således kun fra opdaterede nye tal, eller hvis der ikke har været historik på tallene før (f.eks. for fodtøj og smykker).

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Kontakt

Morten Gade Steinmetz

Partner

+45 23 61 98 04

Share this story

Related topics