De danske engrosforhandlere går forrest på den digitale agenda og viser positive regnskaber trods nedsat samfundsaktivitet. Kløgtig omkostningsreduktion styrker resultatet.

Årets modeanalyse viser, at de danske engrosforhandlere i gennemsnit leverede et driftsresultat pr. ansat på 738.200 kroner i 2020/21. Sammenlignet med de knap 276.000 kroner i 2019/20, er det en stigning på 167 procent.

Særligt de store virksomheder med 50+ ansatte har haft markant fremgang – fra 281.500 i 2019/20 til 984.000 i 2020/21. Det er en stigning på 250 procent.

Ifølge Morten Gade Steinmetz, der er brancheleder for mode- og tekstilindustrien i Deloitte, drives væksten særligt af de danske engrosforhandleres agilitet og digitale knowhow:

– De engrosforhandlere, som har været godt disponeret på digitale platforme, har oplevet stor vækst som følge af øget nethandel. Det gælder både tilstedeværelsen på egne platforme og på store platforme som Zalando, Boozt, mv. De digitale salgskanaler har både kunnet løfte salget og samtidig holde tilbage på omkostningerne. Den kombination har båret de danske engrosforhandlere fornuftigt ud på den anden side af pandemien og været med til at øge det primære resultat i branchen med 194 procent.

Store overskud

Det øgede salg har også sat sit præg på overskudsgraden, der med 16,2 procent i 2021 er vokset knap ti procentpoint siden 2020, og markerer den højeste overskudsgrad set over de sidste fem år. Den positive udvikling er størst hos de store virksomheder på 50+, mens mellemstore virksomheder med 25-49 ansatte som de eneste viser negativ udvikling i det forgangne år.

Nedgangene i 2019 og 2020 kommer som følge af COVID-19, hvor aktiviteten var faldende, og hvor virksomhederne begyndte at omstille sig til digitale salgsindsatser, men nu vises der generelt positive regnskaber.

Andelen af virksomheder med overskud er også vokset – fra 69,5 procent i 2019/20 til 72,5 procent i 2020/21. Det er en vækst på 3 procentpoint. Også her er større virksomheder på 50+ bedst stillet, hvor knap 95 procent viser overskud.

Ifølge Morten Gade Steinmetz er resultatet symbolsk for den danske modeindustri. Han har derfor stor tiltro til, at de nok skal komme igennem fremtidige udfordringer:

– Branchen har historisk altid udvist stor agilitet. Under pandemien viste det sig endnu engang, da store dele af branchens omsætningsgrundlag stod på usikker grund, fordi messer og arrangementer blev aflyst på stribe. Dermed stod nogle af salgsaktiviteterne, der traditionelt set driver store dele af omsætningen, hen i det uvisse. Heldigvis bragede de digitale indsatser derudaf og sikrede positive resultater på den anden side.

”Dansk engroshandel står stærkt på den digitale agenda og har gentagne gange vist omstillingsparathed. Derfor tyder meget også på, at de nok skal komme sikkert gennem den kommende tid, hvor tårnhøj inflation og nye Corona-tilfælde står til at udfordre branchen på ny.”

Morten Gade Steinmetz, Brancheleder for mode- og tekstilindustrien i Deloitte.

Stabil soliditet

Branchens soliditet er steget med 3,3 procentpoint og er næsten på niveau med 2019 igen, hvilket viser, at pandemien har vist sig kun at have en midlertidig effekt på soliditeten.

Branchen har investeret stort i omsætningsaktiver, der hurtigt har genereret gode resultater til egenkapitalen, og det har øget soliditeten. Netop den stabile soliditet hæfter Morten Gade Steinmetz sig ved:

– Den stabile soliditet understreger, at virksomhederne er ved at komme tilbage, og at de egenfinansierer mange af deres initiativer. Det positive er, at de fortsætter med at investere. Det tror jeg er særligt vigtigt, hvis man vil bygge resistens overfor fremtidens udfordringer:

”Ser vi lidt fremad, vil modebranchen kontinuerligt opleve udfordringer. Derfor er det vigtigt, at danske modevirksomheder kan stå imod. Digitale investeringer højner resistensen og omstillingsparatheden, ligesom de også kan være første spadestik mod de bæredygtige initiativer, der gør dem til attraktive samarbejdspartnere i fremtiden.”

Morten Gade Steinmetz, Brancheleder for mode- og tekstilindustrien i Deloitte.

Om analysen af danske engroshandlere

Analysen baserer sig på regnskaber fra 466 danske engroshandlere beskæftiget inden for salg og fremstilling af beklædning. Kun 12-måneders regnskaber indgår i analysen. For at kunne illustrere den danske udvikling i branchen bedst muligt, er koncernregnskaber og udenlandske filialer ikke medtaget. Virksomheder med hovedsæde i Grønland er heller ikke med i analysen.

Nøgletalsbeskrivelse

Primært resultat pr. ansat = [Primært resultat] / [Ansatte]
Afkast af investeret kapital = [Primært resultat] / [Investeret kapital]
Soliditetsgrad = [Egenkapital] / [Samlede aktiver]
Overskudsgrad = [Primært resultat] / [Nettoomsætning]

Metode til beregning af nøgletal

Deloitte anvender en beregning af vægtede gennemsnit, hvor relative tal findes ved at dele to sumkomponenter med hinanden. F.eks. beregnes primært resultat pr. ansat således: (Sum af samtlige virksomheders driftsresultater | hvis virksomheden har mere end 0 ansatte) / (Sum af samtlige virksomheders antal ansatte). Således tildeles større størrelser altså også større vægt i beregningerne. De nøgletal, som Deloitte har analyseret i dette års halvårsanalyse, er de samme som forrige år. Eventuelle ændringer stammer således kun fra opdaterede nye tal, eller hvis der ikke har været historik på tallene før (f.eks. for fodtøj og smykker).

Kontakt

Morten Gade Steinmetz

Partner

+45 23 61 98 04

Share this story