Allerede inden COVID-19 hærgede, var der en forsigtig opbremsning at spore i indtægterne hos danske engroshandlere. Det er konklusionen i den seneste regnskabsanalyse af modebranchen, som Deloitte står bag.

De seneste regnskaber for 2019 viser, at de danske engroshandlere i gennemsnit leverede et driftsresultat pr. ansat på knap 299.000 kr. sammenlignet med godt 387.000 kr. året før. Det gennemsnitlige afkast af den investerede kapital er ligeledes dykket fra17,9 procent til bare 9,9 procent i perioden. Og overskudsgraden blandt de danske engroshandlere i modebranchen er faldet fra 12,8 procent i 2018 til 8,4 procent i 2019.

Ifølge Morten Gade Steinmetz, der er brancheleder for mode- og tekstilindustrien i Deloitte, var det forventeligt, at kurven ville få et knæk.

”Når vores største eksportmarked Tyskland ikke køber så meget, og eksporten generelt begynder at bremse op, påvirker det økonomien med det samme, og det ser vi også i disse grafer.”

Morten Gade Steinmetz, Brancheleder for mode- og tekstilindustrien i Deloitte.

Så kom Coronakrisen

Den faldende eksport er naturligvis ikke blevet mindre den seneste tid, hvor landegrænser har været lukket under COVID-19. I en ny analyse fra Tænketanken Kraka, der er udarbejdet i samarbejde med Deloitte, har Krakas økonomer beregnet de forventede effekter af COVID-19 på tværs af brancher.

Analysen viser, at nogle af de underbrancher, som modevirksomheder tilhører, har været hårdt ramt under coronakrisen. For eksempel skønnes virksomhederne samlet set på en måned at have haft fald i omsætningen på:

  • Tekstil- og læderindustrien: ca. 240 mio. kr. svarende til 25 pct.
  • Engroshandel: ca. 6 mia. kr. svarende til 24 pct.
  • Detailhandel: ca. 3,5 mia. kr. svarende til 40 pct.

Analysen anslår desuden, at de danske virksomheder samlet set vil kunne genvinde en tredjedel af den tabte omsætning som følge af COVID-19, efter at de danske serviceerhverv igen er åbnet.

En stor del af virksomhedernes fald i omsætning under Coronakrisen skyldes lavere eksport. Mange af de største danske eksportmarkeder såsom USA, Tyskland og England er hårdt ramt af COVID-19, og samtidig kan der være udfordringer med at levere varer via flytrafikken. Det betyder, at den globale efterspørgsel efter varer er faldet markant.

Læs mere om effekterne af COVID-19 for den danske modebranche her.

Om analysen af danske engroshandlere

Analysen baserer sig på regnskaber fra 498 danske engroshandlere beskæftiget inden for salg og fremstilling af beklædning. Kun 12-måneders regnskaber indgår i analysen. For at kunne illustrere den danske udvikling i branchen bedst muligt, er koncernregnskaber og udenlandske filialer ikke medtaget. Virksomheder med hovedsæde i Grønland er heller ikke med i analysen.

Nøgletalsbeskrivelse

Primært resultat pr. ansat = [Primært resultat] / [Ansatte]
Afkast af investeret kapital = [Primært resultat] / [Investeret kapital]
Soliditetsgrad = [Egenkapital] / [Samlede aktiver]
Varelager pr. ansat = [Varelager] / [Ansatte]
Overskudsgrad = [Primært resultat] / [Nettoomsætning]

Metode til beregning af nøgletal

Deloitte anvender en beregning af vægtede gennemsnit, hvor relative tal findes ved at dele to sumkomponenter med hinanden. F.eks. beregnes primært resultat pr. ansat således: (Sum af samtlige virksomheders driftsresultater | hvis virksomheden har mere end 0 ansatte) / (Sum af samtlige virksomheders antal ansatte). Således tildeles større størrelser altså også større vægt i beregningerne. De nøgletal, som Deloitte har analyseret i dette års halvårsanalyse, er de samme som forrige år. Eventuelle ændringer stammer således kun fra opdaterede nye tal, eller hvis der ikke har været historik på tallene før (f.eks. for fodtøj og smykker).

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Kontakt

Morten Gade Steinmetz

Partner

+45 23 61 98 04

Share this story

Related topics