Trods smal tilbagegang i smykkebranchen, ser det ud til, at danskerne fortsat har appetit på dansk design og kvalitet.

Tal fra årets analyse indikerer, at den danske smykkebranche, trods en smal tilbagegang, har godt styr på både håndværk og købmandskab.

Selvom det primære resultat pr. ansat viser et fald på 25 procent – fra 179.500 kroner pr. ansat i 2021/22 til 135.400 kroner pr. ansat i 2022/23 - er niveauet fortsat længder over det, vi så omkring Corona-nedlukningen.

Tendensen afspejles også ved andelen af virksomheder med overskud. Her viser 68,4 procent af smykkevirksomhederne i 2022/23 et overskud, mens der også her har været en smal tilbagegang på 11,6 procentpoint, eftersom 80 procent af smykkerne viste overskud i 2021/22.

Med en overskudsgrad på 11 procent, ser det fortsat ud til, at smykkebranchen tjener penge. Tendensen strækker sig over en længere periode, og ser derfor ud til at have fundet et nogenlunde stabilt leje over de seneste tre år, med hhv. 11,9 procent i 2020/21, 12 procent i 2021/22 og nu 11 procent i 2022/23.

Kigger vi generelt for branchen, ser det ud til at den købelyst, branchen oplevede umiddelbart efter Corona-nedlukningen, hvor mange havde ekstra økonomisk overskud til luksuskøb, nu begynder at aftage. Selvom den længe frygtede krise indtil videre er udeblevet, synes den at rykke et skridt nærmere.

“Markedet for smykker ser stadig positivt ud med mange muligheder for at skille sig ud og skabe gunstige positioner. Det hjælper også, at de danske smykkevirksomheder har god forståelse for forbrugerne. De formår at forene design og godt håndværk med sunde forretningsgrundlag.”

Morten Gade Steinmetz, Partner og brancheleder for mode- og tekstilindustrien i Deloitte.

Nøgletalsbeskrivelse

Primært resultat pr. ansat = [Primært resultat] / [Ansatte]
Afkast af investeret kapital = [Primært resultat] / [Investeret kapital]
Soliditetsgrad = [Egenkapital] / [Samlede aktiver]
Overskudsgrad = [Primært resultat] / [Nettoomsætning]

Metode til beregning af nøgletal

Deloitte anvender en beregning af vægtede gennemsnit, hvor relative tal findes ved at dele to sumkomponenter med hinanden. F.eks. beregnes primært resultat pr. ansat således: (Sum af samtlige virksomheders driftsresultater | hvis virksomheden har mere end 0 ansatte) / (Sum af samtlige virksomheders antal ansatte). Således tildeles større størrelser altså også større vægt i beregningerne. De nøgletal, som Deloitte har analyseret i dette års halvårsanalyse, er de samme som forrige år. Eventuelle ændringer stammer således kun fra opdaterede nye tal, eller hvis der ikke har været historik på tallene før (f.eks. for fodtøj og smykker).

Kontakt

Morten Gade Steinmetz

Partner og brancheleder for mode- og tekstilindustrien, Deloitte

+45 23 61 98 04

Share this story