Den danske smykkeindustri bevæger sig stabilt gennem 2020.

  • Fra 2019 til 2020 er det gennemsnitlige driftsresultat pr. ansat steget fra 2.800 til 4.000 kroner. Den største fremgang ser vi hos de mellemstore smykkebrands med 25-49 ansatte, der gennemsnitligt er gået fra 70.000 kroner i 2019 til 107.000 kroner i 2020.

  • Branchens afkast af investeret kapital steget med 1 procentpoint – fra 3,8 procent i 2019 til 4,8 procent i 2020.

  • 61,1 procent af de danske smykkevirksomheder i analysen har leveret overskud i regnskabsperioden 2020. Det er et lille fald på 1,1 procentpoint siden 2019, hvor andelen af smykkevirksomheder med overskud lå på 62,2 procent.

  • Soliditetsgraden er faldet en smule – fra 37,2 procent i 2019 til 36,4 procent i 2020.

Om analysen af danske smykkevirksomheder

Analysen baserer sig på regnskaber fra 36 små- og mellemstore danske smykkevirksomheder. Store brands såsom Pandora og Georg Jensen indgår således ikke i analysen, da deres regnskaber vil påvirke gennemsnitsresultaterne i sådan grad, at det ikke vil give et retvisende billede af branchen. Du kan læse mere om store brands såsom Pandora i Deloittes rapport ’Global Powers of Luxury Goods’ på sitet her. Kun 12-måneders regnskaber indgår i analysen. For at kunne illustrere den danske udvikling i branchen bedst muligt, er koncernregnskaber og udenlandske filialer ikke medtaget. Virksomheder med hovedsæde i Grønland er heller ikke med i analysen.

I 2016 udvalgte Deloittes brancheeksperter 69 smykkevirksomheder, der skulle indgå i analysen som et repræsentativt udsnit af små- og mellemstore danske smykkevirksomheder. Der tilgår ikke automatisk nye virksomheder i datagrundlaget for smykkebranchen. Derimod kan enkelte virksomheder falde fra, hvis de er gået konkurs i den mellemliggende periode. Smykke-analysen adskiller sig således fra de resterende underbrancher.

Nøgletalsbeskrivelse

Primært resultat pr. ansat = [Primært resultat] / [Ansatte]
Afkast af investeret kapital = [Primært resultat] / [Investeret kapital]
Soliditetsgrad = [Egenkapital] / [Samlede aktiver]
Varelager pr. ansat = [Varelager] / [Ansatte]
Overskudsgrad = [Primært resultat] / [Nettoomsætning]

Metode til beregning af nøgletal

Deloitte anvender en beregning af vægtede gennemsnit, hvor relative tal findes ved at dele to sumkomponenter med hinanden. F.eks. beregnes primært resultat pr. ansat således: (Sum af samtlige virksomheders driftsresultater | hvis virksomheden har mere end 0 ansatte) / (Sum af samtlige virksomheders antal ansatte). Således tildeles større størrelser altså også større vægt i beregningerne. De nøgletal, som Deloitte har analyseret i dette års halvårsanalyse, er de samme som forrige år. Eventuelle ændringer stammer således kun fra opdaterede nye tal, eller hvis der ikke har været historik på tallene før (f.eks. for fodtøj og smykker).

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Kontakt

Morten Gade Steinmetz

Partner

+45 23 61 98 04

Share this story

Related topics