Denne del af analysen er sidst opdateret i januar 2019 med halvårsregnskaber for 2018/2019, da for få virksomheder har indleveret årsregnskaber for 2019.

  • Siden 2014/2015 er det gennemsnitlige driftsresultat pr. ansat faldet stødt blandt de danske smykkevirksomheder. Over en femårig periode er det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat dykket fra ca. 546.000 kr. i regnskabssæsonen 14/15 til ca. 30.000 kr. i 18/19.
  • Før COVID-19 så den kedelige tendens ellers ud til at vende. Det seneste år er indtjeningen pr. ansat nemlig fordoblet fra knap 14.000 kr. i 17/18 til knap 32.000 i 18/19.
  • Også afkastet af den investerede kapital bekræfter, at udviklingen var ved at vende. I den seneste regnskabsperiode (18/19) ligger det gennemsnitlige afkast på knap fem procent og er dermed næsten tilbage på niveauet fra 14/15 på knap 5,5 procent.
  • Knap 64 procent af de danske smykkevirksomheder i analysen leverede overskud i regnskabsperioden 18/19. Til sammenligning havde kun 58 procent af virksomhederne sorte tal på bundlinjen året forinden. Dette kan dog skyldes, at enkelte virksomheder er gået konkurs i mellemtiden – og disse konkurser må vi forvente at se flere af i den kommende tid.

Om analysen af danske smykkevirksomheder

Analysen baserer sig på regnskaber fra 37 små- og mellemstore danske smykkevirksomheder. Store brands såsom Pandora og Georg Jensen indgår således ikke i analysen, da deres regnskaber vil påvirke gennemsnitsresultaterne i sådan grad, at det ikke vil give et retvisende billede af branchen. Du kan læse mere om store brands såsom Pandora i Deloittes rapport ’Global Powers of Luxury Goods’ på sitet her. Kun 12-måneders regnskaber indgår i analysen. For at kunne illustrere den danske udvikling i branchen bedst muligt, er koncernregnskaber og udenlandske filialer ikke medtaget. Virksomheder med hovedsæde i Grønland er heller ikke med i analysen.

I 2016 udvalgte Deloittes brancheeksperter 69 smykkevirksomheder, der skulle indgå i analysen som et repræsentativt udsnit af små- og mellemstore danske smykkevirksomheder. Der tilgår ikke automatisk nye virksomheder i datagrundlaget for smykkebranchen. Derimod kan enkelte virksomheder falde fra, hvis de er gået konkurs i den mellemliggende periode. Smykke-analysen adskiller sig således fra de resterende underbrancher.

Nøgletalsbeskrivelse

Primært resultat pr. ansat = [Primært resultat] / [Ansatte]
Afkast af investeret kapital = [Primært resultat] / [Investeret kapital]
Soliditetsgrad = [Egenkapital] / [Samlede aktiver]
Varelager pr. ansat = [Varelager] / [Ansatte]
Overskudsgrad = [Primært resultat] / [Nettoomsætning]

Metode til beregning af nøgletal

Deloitte anvender en beregning af vægtede gennemsnit, hvor relative tal findes ved at dele to sumkomponenter med hinanden. F.eks. beregnes primært resultat pr. ansat således: (Sum af samtlige virksomheders driftsresultater | hvis virksomheden har mere end 0 ansatte) / (Sum af samtlige virksomheders antal ansatte). Således tildeles større størrelser altså også større vægt i beregningerne. De nøgletal, som Deloitte har analyseret i dette års halvårsanalyse, er de samme som forrige år. Eventuelle ændringer stammer således kun fra opdaterede nye tal, eller hvis der ikke har været historik på tallene før (f.eks. for fodtøj og smykker).

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Kontakt

Morten Gade Steinmetz

Partner

+45 23 61 98 04

Share this story

Related topics