Den danske smykkeindustri har medvind i regnskaberne.

  • Fra 2019/2020 til 2020/2021 er det gennemsnitlige driftsresultat pr. ansat steget eksplosivt– fra 42.500 til 127.500 kroner. Den største fremgang ser vi hos de mellemstore smykkebrands med 25-49 ansatte, der gennemsnitligt er gået fra 14.500 kroner i 19/20 til 162.000 kroner i 20/21.

  • Også branchens afkast af investeret kapital er steget med 8,5 procentpoint – nemlig fra 3,4 procent i 19/20 til 11,9 procent i 20/21.

  • Hele 72 procent af de danske smykkebrands har leveret overskud i 20/21. Det er en stigning på 6,5 procentpoint siden 19/20, hvor andelen af smykkevirksomheder med overskud lå på 65,9 procent.

  • Også soliditetsgraden er steget med 3,3 procentpoint – fra 41,6 procent i 19/20 til 45 procent i 20/21. Her er det de mindre brands med 10-24 ansatte, der er med til at trække niveauet op, idet de fra 19/20 til 20/21 er gået fra 30,5 til 49 procent i soliditetsgrad.

Om analysen af danske smykkevirksomheder

Analysen baserer sig på regnskaber fra 47 små- og mellemstore danske smykkevirksomheder. Store brands såsom Pandora og Georg Jensen indgår således ikke i analysen, da deres regnskaber vil påvirke gennemsnitsresultaterne i sådan grad, at det ikke vil give et retvisende billede af branchen. Du kan læse mere om store brands såsom Pandora i Deloittes rapport ’Global Powers of Luxury Goods’ på sitet her. Kun 12-måneders regnskaber indgår i analysen. For at kunne illustrere den danske udvikling i branchen bedst muligt, er koncernregnskaber og udenlandske filialer ikke medtaget. Virksomheder med hovedsæde i Grønland er heller ikke med i analysen.

I 2016 udvalgte Deloittes brancheeksperter 69 smykkevirksomheder, der skulle indgå i analysen som et repræsentativt udsnit af små- og mellemstore danske smykkevirksomheder. Der tilgår ikke automatisk nye virksomheder i datagrundlaget for smykkebranchen. Derimod kan enkelte virksomheder falde fra, hvis de er gået konkurs i den mellemliggende periode. Smykke-analysen adskiller sig således fra de resterende underbrancher.

Nøgletalsbeskrivelse

Primært resultat pr. ansat = [Primært resultat] / [Ansatte]
Afkast af investeret kapital = [Primært resultat] / [Investeret kapital]
Soliditetsgrad = [Egenkapital] / [Samlede aktiver]
Overskudsgrad = [Primært resultat] / [Nettoomsætning]

Metode til beregning af nøgletal

Deloitte anvender en beregning af vægtede gennemsnit, hvor relative tal findes ved at dele to sumkomponenter med hinanden. F.eks. beregnes primært resultat pr. ansat således: (Sum af samtlige virksomheders driftsresultater | hvis virksomheden har mere end 0 ansatte) / (Sum af samtlige virksomheders antal ansatte). Således tildeles større størrelser altså også større vægt i beregningerne. De nøgletal, som Deloitte har analyseret i dette års halvårsanalyse, er de samme som forrige år. Eventuelle ændringer stammer således kun fra opdaterede nye tal, eller hvis der ikke har været historik på tallene før (f.eks. for fodtøj og smykker).

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Kontakt

Morten Gade Steinmetz

Partner

+45 23 61 98 04

Share this story