Efter en tid, hvor skotøjsbrands har måttet kæmpe for at finde økonomisk fodfæste, skaber genåbningen af de fysiske butikker øget ordreaktivitet og driver økonomien i en positiv retning. Særligt mellemstore brands har vendt sidste års store minus til et plus i år.

Tvangsnedlukninger af shoppingcentre, stormagasiner og øvrige fysiske butikker afskar sidste år vitale dele af fodtøjsindustriens salgskanaler. Vores tilbagevenden til ’business as usual’ har bragt fornyet købelyst, og den økonomiske tilbagegang ser så småt ud til at vende.

Således er det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat fra 2019/20 til 2020/21 steget med 844 procent – fra 39.500 til 373.000 kroner. Stigningen er størst hos de mellemstore virksomheder med 25-49 ansatte, der har vendt sidste års store minus til et plus i år.

Efter en tid, hvor shoppingturen primært er foregået virtuelt bag hjemmets fire vægge, ser det også ud til, at forbrugerne har savnet den ekspertise og det branchekendskab, der kendetegner shoppingoplevelsen i de danske skobutikker. Lysten til at bruge penge er forblevet intakt gennem perioden, og derfor har danske skotøjsbrands set ind i en periode med øget ordreaktivitet.

Andelen af virksomheder med overskud er også steget – fra 67 procent i 2019/20 til 81 procent i 2020/21. Overskuddet drives primært af stærk omkostningsreducering og kompensationspakker, men også af, at genåbningen af samfundet har hjulpet salget godt på vej.

Der er ingen tvivl om, at pandemien har været hård for den danske fodtøjsindustri. Til gengæld ligger soliditetsgraden i 2020/21 stabilt på 51 procent trods mindre tilbagegang fra 2019/20, hvor den lå på 53 procent. Historisk, har de største selskaber været de mest stabile. De mindste virksomheder har dog oplevet vedvarende stigning siden 2017, og derfor overtager de nu titlen.

Ifølge Morten Gade Steinmetz, der er brancheleder for mode- og tekstilindustrien i Deloitte, går fodtøjsindustrien ind i en periode, hvor flere faktorer dog fremkalder panderynker:

– Genåbningen var en lettelse for fodtøjsindustrien og dens omsætning. Nu tegner flere af de store modevirksomheders handlinger dog et billede af, at de forventer hård økonomisk opbremsning. Mens inflationen langsomt indskrænker forbrugernes rådighedsbeløb, bliver der også konstateret nye udbrud af COVID-19. Derfor begynder alarmklokkerne for alvor at ringe for fodtøjsindustrien.

”Situationen for de danske skotøjsbrands er hård, fordi flere i høj grad lever af butikkernes gunstige placeringer. Overskuddet skabes, når ekspertise og branchekendskab kan forenes med at skabe shoppingoplevelser i særklasse, og derfor kan overgangen til det digitale ben, der ellers sikrer modstandsdygtighed overfor nedlukninger, være svær. Men virksomhederne kan med fordel spørge sig selv, hvordan de vil simulere samme kundeoplevelse online for at vedholde salg.”

Morten Gade Steinmetz, Brancheleder for mode- og tekstilindustrien i Deloitte.

Nøgletalsbeskrivelse

Primært resultat pr. ansat = [Primært resultat] / [Ansatte]
Afkast af investeret kapital = [Primært resultat] / [Investeret kapital]
Soliditetsgrad = [Egenkapital] / [Samlede aktiver]
Overskudsgrad = [Primært resultat] / [Nettoomsætning]

Metode til beregning af nøgletal

Deloitte anvender en beregning af vægtede gennemsnit, hvor relative tal findes ved at dele to sumkomponenter med hinanden. F.eks. beregnes primært resultat pr. ansat således: (Sum af samtlige virksomheders driftsresultater | hvis virksomheden har mere end 0 ansatte) / (Sum af samtlige virksomheders antal ansatte). Således tildeles større størrelser altså også større vægt i beregningerne. De nøgletal, som Deloitte har analyseret i dette års halvårsanalyse, er de samme som forrige år. Eventuelle ændringer stammer således kun fra opdaterede nye tal, eller hvis der ikke har været historik på tallene før (f.eks. for fodtøj og smykker).

Kontakt

Morten Gade Steinmetz

Partner

+45 23 61 98 04

Share this story