Efter et par hårde år tjener skotøjsbranchen atter penge.

Såvel store som små aktører har vind i sejlene i skotøjsbranchen. Årets nøgletal viser en fremgang på 35 procent i det primære resultat pr. ansat – fra 259.000 kroner pr. ansat i 2021/22 til 349.000 kroner pr. ansat i 2022/23.

Branchens få virksomhedslukninger skyldes ikke resultatet af en økonomisk krise, men snarere som følge af en naturlig udvikling. Branchen har simpelthen tilpasset sig markedet og fundet sit naturlige leje.

Særlig stor fremgang spores i segmentet med de mellemstore virksomheder på 25-49 ansatte. På få år har dette segment korrigeret forretningen og kunnet rette store minusser til plusser. Sidste års resultat på 45.300 kroner pr. ansat er sågar steget med hele 735 procent, for nu at vise et resultat på 378.500 kroner i 2022/23.

Efter et par hårde år ser det nu ud til, at skotøjsbranchen atter begynder at tjene penge. Mens andelen af virksomheder med overskud er faldet med 14,7 procentpoint – fra 76,4 procent i 2021/22 til 61,7 procent i 2022/23 - viser over seks ud af ti virksomheder trods alt overskud.

Derudover ser det også ud til, at overskudsgraden er i opadgående kurve. Mens det i de foregående år kun lige akkurat er lykkes danske skotøjsbrands at skabe positiv overskudsgrad, kan de i år præsentere en overskudsgrad på 2,7%.

“Skotøjsindustrien har været dygtige til at tilpasse varebeholdning og omkostninger til efterspørgslen. De har balanceret indkøb og salg fint, og dermed undgået at man på grund af sæson og modetendenser pludselig skulle skille sig af med varerne på udsalg.”

Morten Gade Steinmetz, Partner og brancheleder for mode- og tekstilindustrien i Deloitte.

Nøgletalsbeskrivelse

Primært resultat pr. ansat = [Primært resultat] / [Ansatte]
Afkast af investeret kapital = [Primært resultat] / [Investeret kapital]
Soliditetsgrad = [Egenkapital] / [Samlede aktiver]
Overskudsgrad = [Primært resultat] / [Nettoomsætning]

Metode til beregning af nøgletal

Deloitte anvender en beregning af vægtede gennemsnit, hvor relative tal findes ved at dele to sumkomponenter med hinanden. F.eks. beregnes primært resultat pr. ansat således: (Sum af samtlige virksomheders driftsresultater | hvis virksomheden har mere end 0 ansatte) / (Sum af samtlige virksomheders antal ansatte). Således tildeles større størrelser altså også større vægt i beregningerne. De nøgletal, som Deloitte har analyseret i dette års halvårsanalyse, er de samme som forrige år. Eventuelle ændringer stammer således kun fra opdaterede nye tal, eller hvis der ikke har været historik på tallene før (f.eks. for fodtøj og smykker).

Kontakt

Morten Gade Steinmetz

Partner og brancheleder for mode- og tekstilindustrien, Deloitte

+45 23 61 98 04

Share this story