Danske skotøjsbrands kæmper for at finde fodfæste under pandemiens rystelser.

  • Fra 2019 til 2020 faldt det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat med 90 procent – fra 426.000 til 40.000 kroner. Nedgangen var størst hos de store virksomheder med +50 ansatte.

    I forhold til fortolkning af udviklingen i nøgletallene er det vigtigt at have in mente, at Ecco ikke indgår i datagrundlaget for 2020, da de ikke havde indleveret regnskab på tidspunktet for udarbejdelsen af analysen. Hvis vi også tager Ecco ud af datagrundlaget for 2019, ville vi i stedet se et fald i primært resultat pr. ansat på 10 procent fra 2019 til 2020 frem for 90 procent.
  • Soliditetsgraden for danske virksomheder i fodtøjsindustrien er faldet fra 69 procent i 2019 til 53 procent i 2020. Trods nedgangen er der tale om en meget høj soliditetsgrad, og det er udtryk for, at vi generelt har at gøre med en branche, hvor udskiftningen af medarbejdere er lav. Blandt andet på grund af nødvendigheden af dybdegående branchekendskab og know-how.

  • Andelen af virksomheder med overskud er faldet fra 75 procent i 2019 til 67 procent i 2020. Kigger man på overskudsgraden, er denne i gennemsnit også faldet fra 6,2 til 0,3 procent.

  • Afkastet af den investerede kapital er i gennemsnit faldet fra 5,6 procent i 2019 til 2,1 procent i 2020. Her er det virksomheder med 50+ ansatte, der er med til at trække niveauet op.

Om analysen af danske forhandlere af fodtøj

Analysen baserer sig på regnskaber fra 64 små- og mellemstore danske forhandlere af fodtøj, der tilhører engrossegmentet, eller selv fremstiller fodtøj. Kun 12-måneders regnskaber indgår i analysen. For at kunne illustrere den danske udvikling i branchen bedst muligt, er koncernregnskaber og udenlandske filialer ikke medtaget. Virksomheder med hovedsæde i Grønland er heller ikke med i analysen.

Nøgletalsbeskrivelse

Primært resultat pr. ansat = [Primært resultat] / [Ansatte]
Afkast af investeret kapital = [Primært resultat] / [Investeret kapital]
Soliditetsgrad = [Egenkapital] / [Samlede aktiver]
Varelager pr. ansat = [Varelager] / [Ansatte]
Overskudsgrad = [Primært resultat] / [Nettoomsætning]

Metode til beregning af nøgletal

Deloitte anvender en beregning af vægtede gennemsnit, hvor relative tal findes ved at dele to sumkomponenter med hinanden. F.eks. beregnes primært resultat pr. ansat således: (Sum af samtlige virksomheders driftsresultater | hvis virksomheden har mere end 0 ansatte) / (Sum af samtlige virksomheders antal ansatte). Således tildeles større størrelser altså også større vægt i beregningerne. De nøgletal, som Deloitte har analyseret i dette års halvårsanalyse, er de samme som forrige år. Eventuelle ændringer stammer således kun fra opdaterede nye tal, eller hvis der ikke har været historik på tallene før (f.eks. for fodtøj og smykker).

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Kontakt

Morten Gade Steinmetz

Partner

+45 23 61 98 04

Share this story

Related topics