• Fra 2018 til 2019 faldt det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat fra knap 464.000 kr. til godt 425.000 kr. Faldet var særligt voldsomt blandt mindre virksomheder med 0-9 ansatte. Hos de større virksomheder er især Ecco med til at trække niveauet op.
  • Soliditetsgraden for danske virksomheder i fodtøjsindustrien steg en smule i den seneste regnskabsperiode, nemlig fra 67,0 procent i 2018 til 68,8 procent i 2019. Også her er det især Ecco, der trækker niveauet op. Til trods for faldet er der tale om en meget høj soliditetsgrad.
  • Andelen af virksomheder med overskud steg fra 73,1 procent i 2018 til 75,3 procent i 2019. Kigger man på overskudsgraden, er denne i gennemsnit faldet en anelse fra 6,3 procent til 6,2 procent. Faldet er særligt markant for de mindre virksomheder med 0-9 ansatte.
  • Blandt virksomheder i fodtøjsindustrien er afkastet af den investerede kapital i gennemsnit faldet fra 6,6 procent i 2018 til 5,6 procent i 2019. De større virksomheder er dog med til at trække niveauet op.

Om analysen af danske forhandlere af fodtøj

Analysen baserer sig på regnskaber fra 73 små- og mellemstore danske forhandlere af fodtøj, der tilhører engrossegmentet, eller selv fremstiller fodtøj. Kun 12-måneders regnskaber indgår i analysen. For at kunne illustrere den danske udvikling i branchen bedst muligt, er koncernregnskaber og udenlandske filialer ikke medtaget. Virksomheder med hovedsæde i Grønland er heller ikke med i analysen.

Nøgletalsbeskrivelse

Primært resultat pr. ansat = [Primært resultat] / [Ansatte]
Afkast af investeret kapital = [Primært resultat] / [Investeret kapital]
Soliditetsgrad = [Egenkapital] / [Samlede aktiver]
Varelager pr. ansat = [Varelager] / [Ansatte]
Overskudsgrad = [Primært resultat] / [Nettoomsætning]

Metode til beregning af nøgletal

Deloitte anvender en beregning af vægtede gennemsnit, hvor relative tal findes ved at dele to sumkomponenter med hinanden. F.eks. beregnes primært resultat pr. ansat således: (Sum af samtlige virksomheders driftsresultater | hvis virksomheden har mere end 0 ansatte) / (Sum af samtlige virksomheders antal ansatte). Således tildeles større størrelser altså også større vægt i beregningerne. De nøgletal, som Deloitte har analyseret i dette års halvårsanalyse, er de samme som forrige år. Eventuelle ændringer stammer således kun fra opdaterede nye tal, eller hvis der ikke har været historik på tallene før (f.eks. for fodtøj og smykker).

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Kontakt

Morten Gade Steinmetz

Partner

+45 23 61 98 04

Share this story

Related topics