სტრატეგია და საოპერაციო საქმიანობა

ჩვენი სტრატეგიისა და საოპერაციო საქმიანობის პროფესიონალების გლობალური ქსელი აერთიანებს დელოიტის პროფესიული მომსახურებებისა და დარგობრივი გამოცდილების სრულ სპექტრს დღევანდელი ბიზნეს სამყაროს პრობლემატური საკითხების გადაწყვეტის მიზნით.