Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Spółki będą wkrótce odpowiadać za przestępstwa podobnie jak osoby fizyczne. Projekt ustawy zakłada skuteczne ściganie za czyny takie jak korupcja, oszustwa gospodarcze czy nieprawidłowości w przetargach. Ustawa ma usunąć wszelkie przeszkody, uniemożliwiające pociąganie do odpowiedzialności.