Transformacja energetyczna

Artykuł

Transformacja energetyczna

Newsletter energetyczny Deloitte

Transformacja energetyczna (5/2024)

W najnowszym wydaniu przeczytają Państwo o możliwościach niekomercyjnego wsparcia finansowego dla projektów prośrodowiskowych oraz o tym, jak przebiega transformacja cyfrowa wiodących przedsiębiorstw z Polski i Europy. Piszemy o współpracy z branżą paliwowo-energetyczną w Polsce, a także o możliwościach przyspieszenia inwestycji offshore wind.

Wsparcie na projekty prośrodowiskowe

NFOŚiGW ogłosił drugi nabór wniosków w ramach programu Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu, który oferuje wsparcie inwestycji związanych z budową lub/i przebudową jednostek wytwórczych ciepła i energii pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej).

Dofinansowane mogą być dwa typy projektów:

 • łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW realizowanych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii o mocy cieplnej i/lub elektrycznej o mocy nie mniejszej niż 50 MW,
 • o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW realizowanych przez przedsiębiorców.

Elementem uzupełniającym inwestycji może być:

 • przyłączenie do sieci,
 • magazyn energii zintegrowany z jednostką wytwórczą.

Istotne jest, aby do produkcji energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji wykorzystywano:

a) ciepło odpadowe,

b) energię ze źródeł odnawialnych,

c) paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji do wysokości 50% i/lub pożyczki do wysokości 100% kosztów kwalifikowanych maksymalnie 15 lat, w tym jako dopełnienie do części dotacyjnej wsparcia.

Kwota pożyczki może wynieść do 300 mln PLN. Maksymalna wartość wsparcia w postaci dotacji to nawet 30 mln EUR.

Program ten to jeden z kilku dostępnych obecnie i planowanych do uruchomienia konkursów wspierających szeroko rozumianą Zieloną transformację, takich jak:

 • Kredyt ekologiczny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przeznaczony dla podmiotów z sektora MŚP oraz small i mid-caps, w którym możliwe jest otrzymanie premii ekologicznej w wysokości od 20 do 70% kosztów kwalifikowanych na realizację inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej. W 2024 r. planowane są dwa konkursy: obecny trwający do 25 lipca oraz kolejny planowany w okresie od 17 października do 30 grudnia 2024 r.
 • Program Przemysł energochłonny – OZE przeznaczony dla podmiotów objętych systemem handlu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, w którym możliwe jest otrzymanie pożyczki preferencyjnej do 100% kosztów kwalifikowanych (od 5 do 300 mln PLN) z możliwością umorzenia do 30% kapitału. Program przeznaczony jest na realizację inwestycji polegających na budowie/przebudowie jednostek wytwórczych energii elektrycznej na bazie OZE. Wnioski składać można do 24 grudnia 2024 r. lub wyczerpania alokacji.
 • Program Przemysł energochłonny - poprawa efektywności energetycznej przeznaczony dla podmiotów objętych systemem handlu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, w którym możliwe jest otrzymanie pożyczki preferencyjnej do 100% kosztów kwalifikowanych (od 1 do 300 mln PLN) z możliwością umorzenia do 20% kapitału. Program przeznczony jest na realizacje inwestycji polegających na poprawie efektywności energetycznej wynikających z rekomendacji audytu energetycznego. Wnioski można składać do 24 grudnia 2024 r. lub wyczerpania alokacji.
 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i środowisko – OZE, w którym możliwe będzie otrzymanie wsparcia w postaci dotacji i preferencyjnej pożyczki obejmujących łącznie 100% kosztów kwalifikowanych. Program przeznaczony jest na realizacje inwestycji polegających na budowie i przebudowie odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu i energii na bazie biogazu. Nabór planowany jest od czerwca do września 2024 r.
 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i środowisko – Poprawa efektywności energetycznej w dużych i średnich przedsiębiorstwach, w którym możliwe będzie otrzymanie wsparcia w postaci pożyczki preferencyjnej i na warunkach rynkowych do 100% kosztów kwalifikowanych. Program przeznaczony jest na realizację inwestycji wynikających z rekomendacji audytu energetycznego, polegających na poprawie efektywności energetycznej zarówno procesu produkcyjnego, jak i budynków zakładowych. Nabór planowany jest od czerwca do września 2024 r.

Zachęcamy do kontaktu z ekspertami Deloitte: Dominika Alicka, Aleksander Kiszniewski.

Strefa Ulg i Dotacji

Zapoznaj się z artykułem

Transformacja cyfrowa wiodących przedsiębiorstw z Polski i Europy

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na tegoroczną edycję konferencji No code Day Warsaw organizowaną przez Creatio. To najważniejsze wydarzenie w Polsce w pełni poświęcone najnowszym trendom cyfrowym w automatyzacji procesów i CRM, takim jak generatywna sztuczna inteligencja i technologia no-code. W najbliższych latach to właśnie te trendy wpłyną na transformację energetyczną.

13 czerwca eksperci Deloitte Andrzej Skasko oraz Paweł Zarudzki oraz ponad 300 liderów organizacji z zakresu transformacji cyfrowej, operacji i IT spotka się w Warszawie, aby wymieniać się wiedzą i wzajemnie inspirować w obszarach, które są kluczowe także dla energetyki:

 • transformacji cyfrowej wiodących przedsiębiorstw z Polski i Europy,
 • budowania sukces w biznesie dzięki połączeniu generatywnej sztucznej inteligencji i technologii no code,
 • korzystania z nieograniczonych możliwości networkingu z przedsiębiorcami i ekspertami z branży.

Aleksander Pruzinski, Andrzej Skasko oraz Paweł Zarudzki zapraszają na konferencję oraz do rozmowy o tym, jak przedsiębiorstwa mogą osiągnąć pełną swobodę automatyzacji.

No-code Day | Warsaw | 13 czerwca

Odbierz bezpłatny bilet

Deloitte wspiera branżę paliwowo-energetyczną w Polsce

W dniach 17-18 kwietnia miała miejsce konferencja poświęcona praktyce realizacji celów klimatycznych w logistyce i transporcie. Partnerami wydarzenia byli m.in. Deloitte oraz Grupa Unimot.

Tomasz Gasiński – partner w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej w Deloitte, rozpoczął główną część konferencji, omawiając najistotniejsze wyzwania klimatyczne, przed którymi stoją przedsiębiorstwa w kontekście dostosowania się do nadchodzących zmian w obszarze zrównoważonego rozwoju. Zaprezentował również rozwiązania proklimatyczne w transporcie lądowym, zwracając uwagę na poziom wyzwań transformacyjnych oraz istniejące już sposoby wspierające dekarbonizację w poszczególnych segmentach transportu i logistyki. Tematem dyskusji w trakcie konferencji był również rozwój biopaliw. Omówiony został potencjał oleju napędowego HVO 100%, który umożliwia redukcję emisji CO2 nawet o 94% w porównaniu z tradycyjnym olejem napędowym B0, stanowiąc rozwiązanie dla firm z sektora transportu i logistyki.

W kwietniu Grupa Unimot opublikowała nową strategię na lata 2024-2028. W trakcie konferencji zaprezentowano również fragment strategii transformacji energetycznej Grupy, opracowanej przy wsparciu zespołu Corporate Risk and Energy Transformation Deloitte. Wszystkie działania podejmowane przez podmioty z Grupy analizowane są pod kątem możliwości osiągnięcia synergii. Wyniki prac wskazują kierunki działania, w tym Zwiększenie efektywności w kluczowych dla Grupy obszarach związanych z podstawową działalnością, Rozwoju działalności poprzez transformację obszaru paliw i transportu, zwiększenie aktywności na rynku OZE, dalszego rozwoju obszaru obrotu energią oraz Poszukiwaniu innowacji dzięki rozszerzeniu łańcuchów wartości oraz przygotowania do wejścia na rynek ciepła. W ramach realizowane projektu opracowane także informację na temat udziału alokowanych środków finansowych dla opisanych kierunków działania.

Zachęcamy do kontaktu z ekspertami Deloitte: Piotr Hałoń, Robert Karczmarczyk, Tomasz Gasiński, Krzysztof Kosiński.

Corporate Risk & Energy

Zapoznaj się z artykułem

Jak przyspieszyć inwestycje offshore wind?

Deloitte był partnerem Konferencji PSEW2024, która odbyła się w Świnoujściu w dniach 4-6 czerwca. Jest to największe w Polsce wydarzenie poświęcone odnawialnym źródłom energii i rozwojowi rynku energii pod kątem wdrażania i eksploatacji technologii OZE w Polsce. Wydarzenie umożliwia wymianę doświadczeń i dyskusję na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce narodowej oraz korzyści środowiskowych wynikających z transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Kamil Janczyk, Partner w dziale Doradztwa Finansowego w Deloitte, wziął udział w dyskusji „Jak przyspieszyć inwestycje offshore wind?” podczas której podzielił się informacjami na temat kluczowych czynników wpływających na tempo rozwoju morskiej energetyki, takich jak dostępność finansowania, perspektywę finansowania offshore w najbliższych latach oraz wyzwań, przed którymi stoją polskie projekty offshore wind w procesie zapewniania finansowania?

Konferencja PSEW2024

Poznaj szczegóły

W kontekście zapewnienia finansowania inwestycji offshore w Polsce kluczowe będzie zabezpieczenie strumieni przychodów, a w konsekwencji również przepływów finansowych stanowiących podstawę do obsługi zadłużenia, w EUR

Kamil Janczyk, Partner w dziale Doradztwa Finansowego w Deloitte.

 

W panelu wzięli także udział Alicja Chilińska -Zawadzka (EDF Renewables Polska Sp. z o.o.), Bartosz Fedurek (PGE Baltica), Michał Kaczerowski (Ambiens), Katarzyna Suchcicka (OX2 Poland) oraz Maciej Szambelańczyk (WKB Lawyers). Dyskusję poprowadził Maciej Stryjecki (ASE Offshore Sp. z o. o. and SMDI Sp. z o. o.)

Zapytaj ekspertów Deloitte o finansowanie inwestycji OZE: Kamil Janczyk, Adam Pankowski, Julian Madeyski.

Transformacja energetyczna

Newsletter energetyczny Deloitte

 

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

 

 

Czy ta strona była pomocna?