Deloitte Banking Risk & Regulatory Academy II

Wydarzenia

Deloitte Banking Risk & Regulatory Academy II

Podsumowanie i materiały z tygodniowego cyklu webinarów online z obszaru ryzyka bankowego i kwestii regulacyjnych

Deloitte Banking Risk & Regulatory Academy II to wydarzenie online skierowane w szczególności do osób, które:

 • są zainteresowane najnowszymi informacjami i przyszłością obszaru ryzyka bankowego i kwestii regulacyjnych;
 • chcą dowiedzieć się o działaniach i rozwiązaniach, które funkcjonują w innych krajach europejskich;
 • chcą uzyskać praktyczne rady, jak poruszać się w coraz bardziej skomplikowanym środowisku ryzyka bankowego i obszaru regulacyjnego.

10 webinarów, ponad 2500 zarejestrowanych uczestników z Europy. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z tego wydarzenia.

Panelu poświęcony przeglądowi priorytetów regulacyjnych i nadzorczych dla europejskiego sektora bankowego. Wobec nadchodzących kluczowych zmian, które wpłyną na ramowy model zarządzania ryzykiem bankowym warto poznać trendy w obszarze działań nadzorczych na przykładzie przepisów obowiązujących w różnych krajach Europy Zachodniej i Środkowej oraz dowiedzieć się, w jaki sposób mogą one wpłynąć na działalność banków i strategię modeli biznesowych.

Goście:

 • Simon Brennan, Risk & Regulatory Leader - Deloitte EMEA Centre for Regulatory Strategy
 • Michael Cluse, Risk Advisory Director - Deloitte Niemcy
 • Dimitrios Goranitis, Risk & Regulatory Leader - Deloitte Central Europe
 • Steven Van Honacker, Risk & Regulatory Director - Deloitte North West Europe
 • Stephan Thouet, Risk & Regulatory Director – Deloitte Niemcy

Co nowego w obszarze regulacji i kwestii nadzorczych?

Panel, podczas którego dyskutowano o wyzwaniach związanych z zarządzaniem kapitałem i testami warunków skrajnych w okresie po pandemii. Sesja poświęcona była priorytetom regulacyjnym i obszarom wymagającym uwagi (na podstawie raportu Europejskiego Banku Centralnego dot. praktyk bankowych ICAAP), jak również podejściom i trendom w zakresie testów warunków skrajnych (kalibracja scenariuszy na bazie doświadczeń zebranych w trakcie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, odwrotne testy warunków skrajnych, testy warunków skrajnych dla ryzyka klimatycznego).

Goście:

 • Frederic Bujoc, Risk & Regulatory Leader - Deloitte Francja
 • Igor Toder, Risk & Regulatory Director - Deloitte Francja

Zarządzanie kapitałem i testy warunków skrajnych w okresie po pandemii

Panel, podczas którego można było zapoznawać się ze środowiskiem ryzyka kredytowego w czasach po pandemii COVID-19. W trakcie panelu zaprezentowano analizę porównawczą obejmująca kraje europejskie, omówiono również konieczność dokonania przez banki przeglądu obowiązującej metodologii MSSF 9 oraz przyjrzano się zmianom w otoczeniu regulacyjnym oraz wpływowi makroekonomicznemu na ryzyko kredytowe.

Goście:

Środowisko ryzyka kredytowego w czasach po pandemii

Panel poświęcony podejściu sektora bankowego oraz organów nadzorczych do kwestii kredytów zagrożonych (NPL). Eksperci przyjrzeli się doświadczeniom wyniesionym przez sektor z ostatniego kryzysu oraz zaktualizowanej strategii zarządzania oraz zbycia NPL. Wpływ pandemii na gospodarkę, środowisko makroekonomiczne, Jednolity Mechanizm Nadzorczy (SSM) oraz ramy regulacyjne to elementy kształtujące kształtujące podejście do kredytów zagrożonych.

Goście:

 • Dimitrios Goranitis, Risk & Regulatory Leader - Deloitte Central Europe
 • Nils-Alexander Berent, Risk & Regulatory Leader - Deloitte Niemcy

Podejście sektora bankowego do kwestii kredytów zagrożonych

Panel poświęcony inicjatywie BIRD. Celem inicjatywy BIRD (Słownika na potrzeby zintegrowanej sprawozdawczości banków) jest wzmocnienie współpracy w obszarze sprawozdawczości regulacyjnej, zmniejszenie obciążenia spoczywającego na bankach oraz poprawa jakości danych przekazywanych odpowiednim organom. Czy realizacja tych założeń dojdzie do skutku? Eksperci dyskutowali m.in. o tym, w jaki sposób współpraca i cyfryzacja może przyczynić się do transformacji sektora.

Goście:

 • Peter Schaap, Risk & Regulatory Director – Deloitte Holandia
 • Ali Khalili, Data & Knowledge Scientist - Deloitte Holandia

Strategiczne podejście do BIRD

Panel poświęcony przetwarzaniu w chmurze (Cloud Computing). Krajowe i europejskie organy regulacyjne określiły liczne wymogi dotyczące korzystania z usług dostawców rozwiązań chmurowych przez banki, przy czym ograniczenia w zakresie wdrażania chmury nadal pozostają w sferze niepewności. W trakcie panelu omówiono strategie stosowane przez banki przy migracji do chmury, uwzględniające wspomniane limity oraz Jak przenieść firmę do chmury uwzględniając wymogi regulatorów?

Goście:

 • Christian Haas, Risk & Regulatory Leader – Deloitte Niemcy
 • Dr Sven  Kleinknecht, Risk & Regulatory Senior Manager - Deloitte Niemcy
 • Sławomir Lubak, Cloud Leader – Deloitte Central Europe

Panel poświęcony strategii ESG dla sektora bankowego. Zastosowanie strategicznego podejścia do zarządzania kwestiami środowiskowymi, społecznymi oraz tymi dotyczącymi ładu korporacyjnego (ESG) staje się nieuniknione wobec konsultacji prowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) w ramach filaru 3. Do połowy 2022 roku banki są zobowiązane do przedstawienia ujawnień ilościowych dotyczących ekspozycji na ryzyko zmiany klimatu, obejmujące zarówno ryzyko fizyczne, jak i ryzyko przejścia, oraz ujawnień jakościowych w zakresie ekspozycji na pozostałe, szeroko pojęte ryzyka ESG.

Goście:

Strategia ESG dla sektora bankowego

Panel poświęcony ekosystemowi bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i środowiska IT. W trakcie spotkania przedstawiono istotne rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa i odporności cybernetycznej, prześledzono trendy w sektorze bankowym w podziale na poszczególne rynki oraz priorytety organów nadzoru bankowego na podstawie analizy podejścia Europejskiego Banku Centralnego do kontroli na miejscu oraz Ustawy Unii Europejskiej dot. operacyjnej odporności cyfrowej usług finansowych (DORA). Spotkanie było również okazją do zapoznania się z doświadczeniami z modelem TIBER oraz bezpieczeństwa płatności przy zastosowaniu podejścia ukierunkowanego na ryzyko w wyniku przyspieszonej cyfryzacji.

Goście:

 • Lajos Antal, Risk & Regulatory Leader – Deloitte Węgry
 • Andrei Ionescu, Risk & Regulatory Leader – Deloitte Rumunia
 • Malko Steinorth, Risk & Regulatory Director - Deloitte Niemcy

Szczegółowa analiza ekosystemu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i środowiska IT

Panel poświęcony przestępstwom finansowym, w trakcie którego przyjrzano się bliżej oczekiwaniom Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy. Naszym prelegentem był Dirk Haubrich, Head of Consumers, Payments and Consumers w EBA. Przy okazji omawiania najnowszych rozwiązań, przeanalizowano również trendy w obszarze narzędzi do monitorowania AML.

Goście:

 • Nicolas Fleuret, Risk & Regulatory Leader - Deloitte Francja
 • Dirk Haubrich, Head of Conduct, Payments and Consumers – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
 • Pawel Spławski, Risk & Regulatory Leader - Deloitte Polska

Wszystko o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy: od oczekiwań Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) po najnowsze innowacje

Panel, w trakcie którego przedstawiono najlepsze praktyki z obszaru RegTech oraz dyskutowano na znaczeniu technologii regulacyjnych z perspektywy zgodności. W trakcie spotkania wspólnie z naszym partnerem RegTech Lab, firmą Web Shield, zaprezententowano sposoby skutecznego wykorzystania środowiska testowego w celu udoskonalenia funkcjonujących standardowych aplikacji na potrzeby klientów. Zaprezentowano na żywo rozwiązania Deloitte w zakresie skutecznych środków wzmożonej należytej staranności oraz kontroli płatności modułowych. W dzisiejszych czasach modernizacja obszaru Compliance jest koniecznością, co więcej, stanowi doskonałą okazję, aby dokładnie zbadać i zminimalizować potencjalne zagrożenia zanim dojedzie do eskalacji ryzyka.

Goście:

 • Peter Schadt, Financial Crime Leader and Head of RegTech – Deloitte Niemcy
 • Christian Chmiel, CEO Web Shield Services GmbH
 • Anna Werner, Operational RegTech Lab Lead – Deloitte Niemcy

RegTech – Przyszłość Compliance

Pobierz materiały już dzisiaj!

Prelegenci:

Przemysław Szczygielski

Przemysław Szczygielski

Financial Services Industry Leader in Poland

Przemysław Szczygielski jest liderem zarządzania ryzykiem oraz doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego Deloitte w Polsce i liderem sektora finansowego w Polsce. Posiada ponad 19 lat doświadcze... Więcej

Paweł Spławski | ACCA, FRM

Paweł Spławski | ACCA, FRM

Partner, Risk Advisory, Financial Services

Paweł Spławski posiada ponad 18-letnie doświadczenie. Prowadził projekty związane z wdrażaniem wymogów regulacyjnych w sektorze finansowym, a w ostatnim okresie zajmuje się regulacjami dla obszaru ska... Więcej

Sławomir Lubak

Sławomir Lubak

Lider branży Telekomunikacji, Mediów i Technologii

Sławomir posiada ponad 25-letnie doświadczenie operacyjne i doradcze w obszarze biznesu i technologii, zdobyte podczas współpracy z firmami z branży telekomunikacyjnej, mediowej, technologicznej oraz ... Więcej

Irena Pichola

Irena Pichola

Partner

Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w consultingu, w tym przede wszystkim w obszarze budowania i zarządzania relacjami... Więcej

Kontakt:

Aleksandra Jankowska

Aleksandra Jankowska

Manager, Marketing

Aleksandra posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w tworzeniu i realizacji komunikacji marketingowej.  W Deloitte realizuje projekty w obszarze komunikacji, relacji z mediami oraz business develop... Więcej