Ryzyko Klimatyczne & ESG

Usługi

Ryzyko Klimatyczne & ESG

Wdrożenie rekomendacji TCFD oraz zarządzanie ryzykiem ESG

Doradztwo w zakresie ryzyka klimatycznego w oparciu o najlepsze globalne praktyki

Grupa Zadaniowa ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD) opracowała ramy sprawozdawczości oparte na zestawie spójnych zaleceń dotyczących ujawniania informacji, które mają być wykorzystywane przez firmy jako środek zapewniający przejrzystość ich ekspozycji na ryzyko związane z klimatem wobec inwestorów, pożyczkodawców i ubezpieczycieli. To, co zostało stworzone jako dobrowolny zestaw rekomendacji, stało się częścią ram regulacyjnych w wielu jurysdykcjach, w tym w Unii Europejskiej. Presja na firmy, aby działały zgodnie z zaleceniami TCFD, będzie z czasem tylko rosła, dlatego już dziś pomagamy naszym klientom przygotować się do wdrożenia rekomendacji TCFD w ramach swoich organizacji.

 

Nasze podejście do doradztwa w zakresie ryzyka klimatycznego & ESG

Wykorzystując ramy TCFD proponujemy kompleksowe podejście uwzględniające możliwość rozszerzenia niektórych rekomendacji dotyczących ryzyka klimatycznego o ryzyko ESG (z ang. Environmental, Social, Governance).

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Katalog usług

W realizacji projektów koncentrujemy się nie tylko na zagrożeniach, ale także na identyfikacji szans, jakie niesie właściwe zarządzanie ryzykiem ESG oraz ryzykiem klimatycznym.

Pomożemy Państwu rozwijać się zgodnie z aktualnymi, najlepszymi praktykami przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z nadchodzącymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi ujawniania informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

Legenda

ryzyko klimatyczne


ryzyko ESG

Więcej o naszych usługach w zakresie strategii klimatycznych: Klimat & Dekarbonizacja | Deloitte

Więcej o naszych usługach w zakresie finansowania działań transformacyjnych: Zrównoważone finansowanie | Deloitte

Więcej o naszych usługach w zakresie kalkulacji śladu węglowego: Klimat & Dekarbonizacja | Deloitte

Dlaczego Deloitte?

Nasz interdyscyplinarny zespół umożliwia kompleksowe podejście do Państwa potrzeb i dostarcza innowacyjne i ustrukturyzowane wsparcie. Oprócz doradców w obszarze zrównoważonego rozwoju, w działaniach związanych z ryzykiem klimatycznym i ESG wesprą Państwa doświadczeni ekonomiści i eksperci ryzyka regulacyjnego oraz finansowego.

Dysponujemy wiedzą, doświadczeniem i narzędziami pozwalającymi wdrożyć w firmach skuteczne systemy zarządzania ryzykiem klimatycznym. Wyniki naszych analiz oraz rekomendacje kluczowych działań pozwolą Państwu sformułować skuteczną i zgodną z regulacjami strategię zarządzania ryzykiem ESG. Nasze wsparcie pozwoli Państwu wykorzystać możliwości, jakie niesie ze sobą uwzględnienie zagadnień ESG w zarządzaniu organizacją.

Kontakt:

Tomasz Gasiński

Tomasz Gasiński

ESG Risks @ Climate Change

Tomek ma ponad 20 lat doświadczenia zawodowego, od lat angażuje się w promowanie koncepcji i praktycznego zastosowania zarządzania ryzykiem i zrównoważonego rozwoju. Doświadczony w zarządzaniu projekt... Więcej

Michał Okuń

Michał Okuń

Manager I Sustainability Consulting

Michał jest doradcą ds. zrównoważonego rozwoju w zespole Sustainability & Economics Central Europe, gdzie specjalizuje się w identyfikacji i analizie ryzyk oraz szans związanych ze zmianami klimatyczn... Więcej

Pamela Nowak

Pamela Nowak

Senior Consultant

Doradca w zakresie zrównoważonego rozwoju. Pamela specjalizuje się w projektach dotyczących zmian klimatu, zarządzania ryzykiem pozafinansowym oraz raportowaniem zintegrowanym i ESG. Jest absolwentką ... Więcej

Monika Sadkowska

Monika Sadkowska

Starsza Konsultantka | Sustainability & Economics

Monika jest konsultantem ds. ryzyk klimatycznych. Posiada certyfikat Sustainability and Climate Risk (SCR) wydany przez Global Association of Risk Professionals (GARP). Jest absolwentką Uniwersytetu W... Więcej

Łucja Urbanowska

Łucja Urbanowska

Consultant

Łucja jest doradcą w zakresie zrównoważonego rozwoju. W zespole Sustainability & Economics Central Europe specjalizuje się w analizie ryzyk ESG (ang. environmental, social, governance), w tym ryzyk zw... Więcej

Paweł Jagłowski

Paweł Jagłowski

Dyrektor, Risk Advisory

Paweł jest dyrektorem z 12-letnim doświadczeniem w pracy na rynku finansowym, zajmującym się doradztwem z zakresu zarządzania ryzykiem, wdrażanie regulacji i budowy modeli statystycznych służących pom... Więcej

Katarzyna Dąbrowska

Katarzyna Dąbrowska

Director, Risk and Regulatory, Financial Services

Katarzyna ma 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie audytu i doradztwa dla sektora finansowego. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem regulacyjnym, w szczególności w obszarach związanych z opra... Więcej

dr Aleksander Łaszek

dr Aleksander Łaszek

Starszy menedżer, Sustainability and Economics

Doktor nauk ekonomicznych i Senior Manager w zespole ds. analiz ekonomicznych. Ekspert w zakresie długookresowego wzrostu gospodarczego oraz przemian strukturalnych. Doradza w obszarach analiz wpływu ... Więcej