Dla blisko połowy firm digitalizacja zespołów finansowo-podatkowych oznacza lepszą efektywność pracy i ograniczenie ryzyka

Artykuł

Dla blisko połowy firm digitalizacja zespołów finansowo-podatkowych oznacza lepszą efektywność pracy i ograniczenie ryzyka

CFO Insights, Lipiec 2020 r.

Tempo i skala zmian regulacji podatkowych wymuszają na firmach coraz większą digitalizację zespołów finansowo-podatkowych. Jak wynika z naszego badania „CFO Survey 2020 – spring edition”, zdaniem 47 proc. dyrektorów finansowych polskich przedsiębiorstw wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych poprawia efektywność pracy tych działów. Niewiele mniejsza liczba osób biorących udział w badaniu wskazuje na ograniczenie w ten sposób ryzyka podatkowego. Według ponad połowy pytanych digitalizacja ma największy wpływ na tworzenie i aktualizowanie raportów oraz automatyzację procesu gromadzenia danych.

Strategie CFO

Program CFO stanowi strategiczną inicjatywę ekspertów Deloitte, której celem jest wsparcie dyrektorów finansowych w rozwiązywaniu rosnących problemów i wyzwań.

Dowiedz się więcej

W tym wydaniu Newslettera CFO Insights:

Ponad połowa polskich CFO w ciągu następnych dwunastu miesięcy planuje inwestycje w zakresie digitalizacji

Według dyrektorów finansowych polskich przedsiębiorstw badanych największe znaczenie dla pracy zespołów finansowo-podatkowych w ich firmach ma przygotowywanie i aktualizowanie raportów (58 proc.), automatyczne gromadzenie danych (55 proc.), zarządzanie przepływem pracy i dokumentami (50 proc.) oraz stosowane narzędzia analityczne (47 proc.). Takie wskazania nie dziwią, gdy pod uwagę zostaną wzięte z jednej strony zwiększający się poziom skomplikowania raportowania podatkowego oraz rosnąca ilość wymaganych danych podatkowych, a z drugiej strony czasochłonność tworzenia wykwalifikowanego zespołu specjalistów podatkowych.

Poznaj treść informacji prasowej

4 lata JPK – polska droga do digitalizacji podatków

1 lipca tego roku minęły 4 lata, od kiedy zaczął obowiązywać w Polsce Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Począwszy od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa zostały zobowiązane do comiesięcznego wysyłania ewidencji VAT w formie pliku JPK_VAT. Niedługo podatników czeka kolejna duża zmiana – w październiku 2020 r. Polska ma zostać pierwszym krajem w UE, gdzie deklaracje VAT zostaną zastąpione przez nowy plik JPK_V7M (zwyczajowo zwany VDEKiem). Jest to dobry moment na podsumowanie drogi do digitalizacji podatków, którą musiały przejść podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Obejrzyj nagranie

Raport: Chmura publiczna w Polsce

Wdrożenie chmury ma istotny wpływ na funkcjonowanie organizacji. Poprawa efektywności ekonomicznej, wpływ na optymalizację kosztów, uwolnienie zasobów – to obszar wskazywany przez wszystkich badanych szefów IT. Co ciekawe Dyrektor Finansowy w ich opinii, wcale nie jest najbardziej sceptyczną osobą w organizacji w kontekście decyzji dotyczącej wdrożenia projektów cyfrowych. Na początku drogi do chmury firmy oczekują optymalizacji kosztowej, jednak aspekt finansowy istotnie traci na ważności przy kolejnych wdrożeniach.

Pobierz raport

Reakcja banków centralnych, nadzorców i regulatorów na kryzys a wiarygodność systemu finansowego

Czy rynek finansowy w Polsce wymagał takich obniżek stóp procentowych i czy Klienci oraz instytucje finansowe są na nie gotowe? Jak to przełoży się na wiarygodność sektora finansowego? Na te wszystkie pytania odpowiedzieli uczestnicy debaty podczas Europejskiego Kongresu Finansowego online, którą poprowadził Paweł Spławski, Partner w Risk Advisory w Deloitte. Gośćmi Pawła Spławskiego byli Piotr Bujak, Główny Ekonomista PKO BP oraz Kamil Stolarski, Head Of Equity Research w Santander Bank Polska.

Dowiedz się więcej

MSSF 3 - Jest nowa definicja przedsięwzięcia

Definicja przedsięwzięcia jest istotna, ponieważ to od jej spełnienia zależy czy przejęcie zespołu działań i aktywów zostanie rozliczone jako przejęcie biznesu (przedsięwzięcia) czy jako nabycie grupy aktywów. Różnic w rozliczeniu jest sporo, na przykład tylko w pierwszym przypadku może powstać wartość firmy. Co jeszcze jest istotne z punktu widzenia stosowania w praktyce standardu MSSF 3?

Czytaj artykuł

Skutki luzowania ilościowego EBC dla gospodarek

Dyskusja na temat aktualnych zagadnień związanych z bieżąca sytuacją ekonomiczną w Polsce a także kondycją samego sektora bankowego, dotycząca między innymi takich tematów jak, działania regulatorów sektora finansowego, dystrybucja środków pomocowych z programów Tarczy Finansowej i analogicznych programów europejskich a także reakcji banków centralnych na obecny kryzys i konsekwencji niskich stóp procentowych w Polsce. Cały czas aktualne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy zakres podjętych działań przez regulatorów jest wystarczający, żeby przeciwdziałać pogłębianiu się kryzysu gospodarczego.

Przeczytaj wywiad

Zatory płatnicze pod lupą UOKiK

Problem zatorów płatniczych oraz bardzo długich terminów płatności dotyka większości polskich firm. Epidemia COVID-19 wpłynęła na pogłębienie opóźnień ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, powodując nierzadko utratę stabilności finansowej przedsiębiorców, a w skrajnych przypadkach ich upadłość. W ostatnim czasie obserwujemy praktykę polegającą na wszczynaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez przedsiębiorców.

Czytaj alert
 

Restrukturyzacje firm i układy z wierzycielami w kryzysie

Czas kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią to trudny okres dla wielu firm zmagających się z nowymi realiami gospodarczymi. Wiele z nich jest zmuszonych do zmiany swojej struktury poprzez likwidację niektórych oddziałów lub spółek w grupie oraz tworzenia nowych. Restrukturyzacja dotyczy również zatrudnienia. Jest to także scenariusz działań zmierzający do ułożenia stosunków z wierzycielami, by na jak najlepszych warunkach wyjść z zadłużenia. Może to wymagać postepowania sądowego. Na czas kryzysu pojawiły się specjalne przepisy przewidujące uproszczoną restrukturyzację.

Odsłuchaj podcast

 

Webinar: Jak dobrze kupić/sprzedać technologię? Przy kawie o M&A #9

W czasie, kiedy wiele procesów i modeli funkcjonowania przedsiębiorstw przeniosło się do trybu online, to firmy technologiczne okazały się najbardziej odporne na negatywne skutki pandemii COVID-19 i z dobrymi perspektywami mogą patrzeć w przyszłość. Aktualnie, jednym z elementów wspierających wzrost tych firm mogą być fuzje i przejęcia, dlatego inwestorzy coraz częściej spoglądają w kierunku transakcji M&A.

Zarejestruj się na webinar

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Subskrybuj "CFO Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.

Czy ta strona była pomocna?