Poznatky

Štátna pomoc a iné opatrenia

Pandémia nového koronavírusu stavia organizácie pred úplne nové výzvy. Pripravili sme pre Vás prehľad odporúčaní, ktoré Vám pomôžu efektívne reagovať na prijaté opatrenia štátu.

COVID-19: Konkurzy v období pandémie

Už viac ako mesiac pociťujú podnikatelia tvrdý dopad vládnych opatrení prijatých v dôsledku pandémie koronavírusu. Podnikateľské prostredie zažíva stagnáciu a podnikatelia sa snažia využiť dostupné prostriedky na udržanie svojho biznisu. Ako dlho však budú túto situáciu zvládať? 

Prečítajte si viac

COVID-19 a štátna pomoc

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 čelia dnes mnohé spoločnosti bezprecedentným problémom s likviditou a neustále pátrajú po východiskách z aktuálnej situácie. Vlády po celom svete ohlasujú a prijímajú dôležité podporné balíčky, aby pomohli spoločnostiam prekonať finančné dôsledky vzniknutej krízy.

Prečítajte si viac

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa pomoc pri znižovaní dôsledkov v súvislosti s koronavírusom

Implementácia opatrení na zamedzenie šíreniu nového koronavírusu výrazným spôsobom zasiahla podnikateľský sektor a ohrozuje schopnosť zamestnávateľov udržať pracovné miesta. 

Prečítajte si viac

Podpora podnikom v čase pandémie COVID-19

Dočasný rámec štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID-19. EÚ ďalej rozširuje pravidlá podpory.

Prečítajte si viac

COVID-19: Nový balíček ekonomicko-hospodárskych opatrení

Národná rada SR na návrh vlády prijala prvý ucelený balíček vládnych opatrení a noviel zákonov v súvislosti s bojom proti pandémii COVID-19, ktoré majú ekonomicko-hospodársky charakter. Cieľom je predovšetkým zachovanie pracovných miest a odbremenenie podnikateľov od širokého spektra daňových a právnych povinností.

Prečítajte si viac

Ako môžu zamestnávateľom a podnikateľom pomôcť prvé zákonné opatrenia proti pandémii?

Národná rada SR prvé opatrenia v boji proti ochoreniu COVID-19 na úrovni zákonných predpisov. Všetky príslušné novely boli schválené na návrh vlády SR a ich cieľom je predovšetkým pomôcť zamestnávateľom a podnikateľom v súčasnej nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii.

Prečítajte si viac

Bolo to užitočné?